Bokföringschef Jobbbeskrivning mall/kort

Vi söker en redovisningschef för att övervaka vår organisations finansiella rapporteringsuppgifter.

Du kommer att ansvara för att säkerställa korrekt rapportering. Chefen kommer att definiera principer med CFO och övervaka avdelningen för att säkerställa att lämpliga processer följs.

Du kommer att förväntas arbeta med avdelningschefer i hela organisationen för att diskutera budgetar och kostnadsbesparande åtgärder. Du kommer att samarbeta nära med kontrollenheten och finansdirektören för att förbättra arbetsflödet och utforska nya initiativ.

Redovisningschef Jobbprofil

En redovisningschef ansvarar för att utveckla och övervaka de redovisningssystem och förfaranden som revisorer använder för att samla in, analysera och verifiera finansiella uppgifter för ett företag.

De övervakar ett företags eller organisationens redovisningsavdelning och leder redovisningspersonalen som skapar finansiella rapporter, affärsaktiviteter och prognosrapporter och skatteregistreringar.

Ytterligare ansvar inkluderar: övervakning av redovisningsdata, skapa och administrera redovisningsregler och processer och ge råd om ledning om ekonomiska val.

Rapporter till

 • Ekonomichef

Ansvar för redovisningschef

 • Förbered och analysera skattedeklarationer, budgetrapporter, finansiella rapporter för företag och andra artiklar
 • Se till att finansiella handlingar uppfyller alla juridiska och reglerande standarder
 • Identifiera ineffektivitet och rekommendera lösningar samt utvärdera ekonomiska processer
 • Övervaka och utvärdera anställdas prestanda, erbjuda feedback och utveckla avdelningsmål och förfaranden
 • Hjälp till rekrytering, anställning och avfyrning av revisorer inom deras division
 • Övervaka finansiell information, såsom skattedeklarationer, budget- och utgiftsrapporter och revisioner
 • Följ standarderna för konfidentialitet och offentliggörande
 • Identifiera redovisningsprioriteringar, utveckla processer för att uppfylla dessa mål och instruera revisorer att sätta dessa processer på plats
 • Rapportera till chefer inom deras organisation och göra rekommendationer om ekonomiska val

Redovisningschefskrav och färdigheter

 • En kandidatexamen i redovisning eller ekonomi
 • Datorkunskaper inom redovisningsprogramvara och databaser
 • Tidigare erfarenhet som redovisningschef, bokföringsledare eller finanschef
 • Förståelse för bokföring och redovisningsbegrepp, praxis, riktmärken, regler och förordningar
 • Omfattande noggrannhet och uppmärksamhet på detaljer
 • Kapacitet att kontrollera och hantera stora mängder data