Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The Critical Thinking Test for employment assesses a candidate's ability to recognize assumptions, identify inconsistencies in reasoning, evaluate arguments, predict possible outcomes of a decision and make an objective decision. This pre-employment critical thinking test is used by recruiters to screen candidates for roles that require strong decision making abilities.

Covered skills:

 • Critical Thinking
 • Logical Reasoning
 • Aptitude
 • Lateral Thinking
See all covered skills

Try practice test
9 reasons why
9 reasons why

Adaface Kritiskt tänkande test is the most accurate way to shortlist AnalystsReason #1

Tests for on-the-job skills

Det kritiska tänkande testet hjälper rekryterare och anställningschefer att identifiera kvalificerade kandidater från en pool av CV och hjälper till att fatta objektiva anställningsbeslut. Det minskar den administrativa omkostnaderna för att intervjua för många kandidater och sparar avgörande tid genom att filtrera bort okvalificerade kandidater.

Psykologisk forskning har funnit att kritiska tänkningstester är mycket giltiga prediktorer för framtida prestationer inom arbete och utbildning. Kritiska tänkande gör det möjligt för människor att utvärdera situationer genom resonemang för att nå logiska beslut.

Företag drar nytta av anställda som tänker kritiskt (i motsats till att mekaniskt utföra uppgifter) eftersom dessa individer använder ett oberoende tankesätt för att söka sätt att förbättra processerna. Kritiska tänkningstester är ett allmänt använt färdighetstest för att välja kandidater för examen, professionella och ledningsnivåer.

Testet skärmar kandidater för följande färdigheter:

 • Gör korrekta slutsatser
 • Erkänna antaganden
 • Gör avdrag
 • Kom till slutsatser baserade på givna data
 • Tolka och utvärdera argument

De insikter som genereras från denna bedömning kan användas av rekryterare och anställa chefer för att identifiera de bästa kandidaterna för rollen. Anti-cheating-funktioner gör att du kan vara bekväm med att göra bedömningar online. Det kritiska tänkande testet är idealiskt för att hjälpa rekryterare att identifiera vilka kandidater som har de tekniska färdigheterna att göra bra på jobbet.

Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

Dessa är bara ett litet urval från vårt bibliotek med 10 000+ frågor. De faktiska frågorna om detta Critical Thinking Test kommer att vara icke-googleable.

🧐 Question

Medium

Claims for a new drug Xylanex
Critical Thinking
Evaluating Arguments
Identifying Assumptions
Solve
A pharmaceutical company claims that their new drug, Xylanex, is highly effective in treating a specific medical condition. They provide statistical data from a clinical trial to support their claim. However, a group of scientists has raised concerns about the validity of the study design and potential bias in the data collection process. They argue that the results may be inflated and not truly representative of the drug's effectiveness.

Which of the following assumptions is necessary to support the pharmaceutical company's claim?
A: The clinical trial participants were randomly selected and representative of the target population.
B: The scientists raising concerns have a conflict of interest and are biased against the pharmaceutical company.
C: The statistical analysis of the clinical trial data was conducted by independent experts.
D: The medical condition being treated by Xylanex is widespread and affects a large number of individuals.
E: The pharmaceutical company has a proven track record of developing effective drugs for similar medical conditions.

Medium

Emma's cafe business
Solve
Emma's cafe has been operating successfully for the last 6 years. Profits have been growing every year, with this year (2020) being their best year so far. As a thank you, Emma treated her staff to a meal at a Michelin star restaurant. 
 image
Below are 3 statements about Emma, her staff and her cafe. Can you help us decide whether the 3 statements are "True", "Probably True", "Insufficient Data to Say True or False", "Probably False", or "False".

1. Emma's staff members are happy.
2. Emma's cafe did well in 2016.
3. Emma is rich.

A: True
B: False
C: Probably True
D: Probably False
E: Insufficient Data

Medium

Ivory's new startup
Solve
Statement: Ivory started a new startup. We know for a fact that almost all startups fail within the first 2 years. 
Conclusion: Ivory's startup will fail.
Does the conclusion follow from the statement?
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Claims for a new drug Xylanex
Critical Thinking
Evaluating Arguments
Identifying Assumptions
2 mins
Critical Thinking
Solve

Medium

Emma's cafe business
2 mins
Critical Thinking
Solve

Medium

Ivory's new startup
2 mins
Critical Thinking
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Claims for a new drug Xylanex
Critical Thinking
Evaluating Arguments
Identifying Assumptions
Critical Thinking
Medium2 mins
Solve
Emma's cafe business
Critical Thinking
Medium2 mins
Solve
Ivory's new startup
Critical Thinking
Medium2 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med AdaFace kunde vi optimera vår första screeningprocess med upp till 75%, vilket frigör dyrbar tid för både anställningschefer och vårt Talent Acquisition Team lika!


Brandon Lee, Folkchef, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Critical Thinking Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Critical Thinking Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


What type of questions are included in the Critical Thinking Test

The questions included in the critical thinking test can vary, but they are often designed to assess a person's ability to reason, think logically, and make sound judgments. Mainly the questions require the candidates to do the following:

 • Identify the main conclusion of an argument
 • Identify the premises of an argument
 • Detect when an argument is based on false or unproven assumptions
 • Evaluate the strength of an argument
 • Draw logical conclusions from a set of given information
 • Analyze and critique a given argument

What roles can I use the Critical Thinking Test for?

 • Analyst
 • Business Analyst
 • Data Analyst
 • Project Manager
 • Software Developer
 • Software Tester
 • Graduate
 • Intern
 • Sales Representatives

What topics are covered in the Kritiskt tänkande test?

Förmåga att lösa olika typer av problem

Problemlösning

Möjlighet att märka och behålla alla intrikata detaljer

Observation

Möjlighet att dra sunda slutsatser från den givna informationen

Slutbedömning
Tolkning

Förmåga att avgöra om argumentets logik är sund eller inte

Utvärdering av argument

Förmåga att avgöra om antagandena är korrekta eller inte

Erkänna antaganden

Förmåga att dra insikt från de givna uppgifterna

Avdrag
Uttalanden och slutsats
Datatolkning
Kritiskt tänkande
Fallenhet
Logiskt resonemang

Sidotänkande är ett sätt att lösa problem med hjälp av en indirekt och kreativ strategi via resonemang som inte är uppenbart.

Lateralt tänkande
Singapore government logo

Anställningscheferna ansåg att de genom de tekniska frågor som de ställde under panelintervjuerna kunde berätta vilka kandidater som hade bättre poäng och differentierade med dem som inte gjorde så bra. Dom är mycket nöjd med kvaliteten på kandidater som är kortlistade med AdaFace -screening.


85%
minskning av screeningstiden

Vanliga frågor

Vad är ett kritiskt tänkande test?

Ett kritiskt tänkande test utvärderar en kandidats förmåga att utvärdera argument, identifiera viktiga antaganden och fatta objektiva beslut. Testet ger dem scenarier där de behöver förstå den givna informationen och fatta logiska beslut.

Rekommenderas att du använder det kritiska tänkestestet för att screena kandidater?

Ja, det kritiska tänkande testet kan vara ett effektivt verktyg för att screena kandidater. Detta test kan hjälpa till att identifiera individer som har förmågan att tänka kritiskt och logiskt och som kan göra sunda bedömningar. Även om det kritiska tänkande testet kan vara ett användbart verktyg för att screena kandidater, är det inte nödvändigtvis en indikation på en persons förmåga att prestera bra i positionen. Det finns många faktorer som bidrar till en persons förmåga att tänka kritiskt och logiskt, och testet bör användas som en del av anställningsprocessen.

Kan jag kombinera flera färdigheter till en anpassad bedömning?

Ja absolut. Anpassade bedömningar ställs in baserat på din arbetsbeskrivning och kommer att innehålla frågor om alla måste-ha färdigheter du anger.

Har du några anti-cheating eller proctoring-funktioner på plats?

Vi har följande anti-cheating-funktioner på plats:

 • Icke-Googleable-frågor
 • IP -proctoring
 • webbproctoring
 • webbkamera proctoring
 • Detektion av plagiering
 • säker webbläsare

Läs mer om proctoring -funktionerna.

Hur tolkar jag testresultat?

Det främsta att tänka på är att en bedömning är ett eliminationsverktyg, inte ett urvalsverktyg. En kompetensbedömning är optimerad för att hjälpa dig att eliminera kandidater som inte är tekniskt kvalificerade för rollen, den är inte optimerad för att hjälpa dig hitta den bästa kandidaten för rollen. Så det ideala sättet att använda en bedömning är att bestämma en tröskelpoäng (vanligtvis 55%, vi hjälper dig att jämföra) och bjuda in alla kandidater som gör poäng över tröskeln för nästa intervjurundor.

Vilken erfarenhetsnivå kan jag använda detta test för?

Varje AdaFace -bedömning anpassas till din arbetsbeskrivning/ idealisk kandidatperson (våra ämnesexperter kommer att välja rätt frågor för din bedömning från vårt bibliotek med 10000+ frågor). Denna bedömning kan anpassas för alla erfarenhetsnivåer.

Får varje kandidat samma frågor?

Ja, det gör det mycket lättare för dig att jämföra kandidater. Alternativ för MCQ -frågor och ordningen på frågor randomiseras. Vi har anti-cheating/proctoring -funktioner på plats. I vår företagsplan har vi också möjlighet att skapa flera versioner av samma bedömning med frågor om liknande svårighetsnivåer.

Jag är kandidat. Kan jag prova ett träningstest?

Nej. Tyvärr stöder vi inte övningstester just nu. Du kan dock använda våra exempelfrågor för övning.

Vad är kostnaden för att använda detta test?

Du kan kolla in våra prisplaner.

Kan jag få en gratis provperiod?

Plattformen är helt självbetjänande, så här är ett sätt att gå vidare:

 • Du kan registrera dig gratis för att få en känsla för hur det fungerar.
 • Den kostnadsfria provperioden inkluderar en provbedömning (Java/JavaScript) som du hittar i din instrumentpanel när du registrerar dig. Du kan använda den för att granska kvaliteten på frågorna och kandidaternas upplevelse av ett konversationstest på Adaface.
 • För att granska kvaliteten på frågorna kan du också granska våra offentliga frågor för 50+ färdigheter här.
 • När du är övertygad om att du vill testa det med riktiga bedömningar och kandidater kan du välja en plan enligt dina krav.

Jag flyttade precis till en betald plan. Hur kan jag begära en anpassad bedömning?

Här är en snabbguide om hur man begär en anpassad bedömning på Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prova det mest kandidatvänliga utvärderingsverktyget idag.
g2 badges
Ready to use the Adaface Critical Thinking Test?
Ready to use the Adaface Critical Thinking Test?
chatta med oss
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Villkor Integritet Förtroende

🌎 Välj ditt språk

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
✖️