Search test library by skills or roles
⌘ K

Logische redeneringstest

About the test:

The logical reasoning test evaluates a candidate's logical reasoning, critical thinking, and aptitude skills using scenario-based, verbal, image-based, puzzle, and sequence questions.

Covered skills:

 • Inductive reasoning
 • Abstract reasoning
 • Diagrammatic reasoning
 • Deductive reasoning
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Logische redeneringstest is the most accurate way to shortlist Data AnalystsReason #1

Tests for on-the-job skills

De logische redeneringstest wordt ontwikkeld door ons team van experts van het onderwerp dat strikte richtlijnen volgt om de nauwkeurigheid, billijkheid en betrouwbaarheid te waarborgen om beoordelingen van hoge kwaliteit te leveren. We maken gebruik van tientallen jaren onderzoek en geavanceerde voorspellende analyses om logische redeneervragen te creëren die overeenkomen met de rolvereisten van uw bedrijf. De inzichten die zijn gegenereerd uit deze beoordeling kunnen worden gebruikt door recruiters en het inhuren van managers om de beste kandidaten voor de rol te identificeren. Anti-lietfuncties stellen u in staat om comfortabel te zijn met het online uitvoeren van beoordelingen. De logische redeneringstest is ideaal om recruiters te helpen identificeren welke kandidaten de aanlegvaardigheden hebben om goed te doen op het werk.

De test bevat vragen over cijfers, definities en relaties tussen ideeën. De kandidaten worden geëvalueerd op hoe ze tot een conclusie zijn bereikt en waarom de beslissing correct is. Deze tests kunnen onderscheid maken tussen kandidaten die de logische redeneervaardigheden hebben om het goed te doen op het werk versus degenen die dat niet doen.

Logische redeneringstests worden gebruikt voor banen op verschillende gebieden, zoals IT, engineering, geneeskunde, recht, financiën, boekhouding, marketing, verkoop enz. Organisaties die de logische denkvaardigheden van de kandidaten beoordelen, kunnen de overhand krijgen over andere bedrijven omdat deze vaardigheden kunnen worden zijn essentieel voor banen op elk gebied en kunnen helpen bij het voorspellen van de langetermijnprestaties van kandidaten.

Reason #2

No trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

These are just a small sample from our library of 10,000+ questions. The actual questions on this Logical Reasoning Test will be non-googleable.

🧐 Question

Medium

Badminton Players
Solve
A badminton coach was trying to put together a team of 4 players for a friendly badminton championship out of 7 players. R, S, T are the male players, and W, X, Y, Z are the female players. Note that all players have equal ability, and the team needs to have atleast 2 male players. While selecting the team we need to keep in mind that all 4 players should be able to play with each other. We also need to keep the following restrictions in mind:
- R cannot play with Y
- S cannot play with W
- T cannot play with Z
Which of the following are true:

A: S and Z cannot be in the team together.
B: T and Y cannot be in the team together.
C: T and X cannot be in the team together.

Medium

CID Agent
Coding Decoding
Solve
A code ("EIG AUC REO RAI COG") was sent to the criminal office by a CID agent named Batra. However, four of the five words are fake, with only one containing the information. They also included a clue in the form of a sentence: "If I tell you any character of the code word, you will be able to tell how many vowels there are in the code word." Are you able to figure out what the code word is?
A: RAI 
B: EIG
C: AUC
D: REO
E: COG
F: None

Medium

Positive correlation
Solve
Myra is working on her thesis for which she created a scatter plot of the number of teachers and the number of college graduates for cities in Australia. She noticed a positive correlation. Which of these do you think is the probable explanation for this correlation?
A: Teachers encourage people to go to college, so an increase in the number of teachers leads to an increase in the number of college graduates. 

B: Some college graduates choose teaching as a profession after graduating, so an increase in the number of college graduates also leads to an increase in the number of teachers.

C: There are more college graduates and teachers in higher income cities, so income is a confounding variable here, make it difficult to prove causation between number of teachers and number of college graduates. 

D: Cities with a higher population have more teachers and more college graduates, so the correlation is due to a third variable (population of city).

E: The provided data is insufficient, so it is extremely difficult to establish the reason for the correlation.

F: Most college students choose non-teaching professions after graduating, which explains the correlation. 

G: In Australia, college students are encouraged by their teachers to choose teaching as a profession after graduating.
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Badminton Players
3 mins
Logical Reasoning
Solve

Medium

CID Agent
Coding Decoding
3 mins
Logical Reasoning
Solve

Medium

Positive correlation
2 mins
Logical Reasoning
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Badminton Players
Logical Reasoning
Medium3 mins
Solve
CID Agent
Coding Decoding
Logical Reasoning
Medium3 mins
Solve
Positive correlation
Logical Reasoning
Medium2 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

Brandon

With Adaface, we were able to optimise our initial screening process by upwards of 75%, freeing up precious time for both hiring managers and our talent acquisition team alike!


Brandon Lee, Head of People, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Logical Reasoning Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Logical Reasoning Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

Reason #7

Detailed scorecards & comparative results

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

Reason #9

Advanced Proctoring


Wat is het formaat van de logische redeneringstest?

De standaard logische redeneringstest heeft 10-15 mcq vragen en duurt 20-30 minuten. De vragen en de test kunnen volgens uw vereisten worden aangepast om meerdere vaardigheden (zoals ruimtelijk redeneren, verbale redenering, numerieke redenering enz.) In dezelfde test te testen.

Waarom zou u logische redeneringstests gebruiken?

Logische redenering online tests helpen bij het identificeren van kandidaten die uitblinken op bepaalde gebieden, zoals probleemoplossing, besluitvorming en kritisch denken. Deze tests worden vaak gebruikt om kandidaten te evalueren op banen waar logica een cruciaal onderdeel speelt.

Recruiters gebruiken logische redeneringstests om kwantitatieve gegevens over de kandidaten te verzamelen en de resultaten te vergelijken met anderen. Een goed ontworpen logische redeneringstest zou werkgevers moeten helpen kandidaten uit te filteren die niet voldoen aan de minimumvereisten en degenen die de vaardigheden kunnen missen om specifieke taken effectief uit te voeren.

Soorten logische redeneringstests en welke competenties test de logische redeneringstestmaatregel?

Er zijn vijf soorten logische redeneringstests:

 • ** Inductieve redeneringstests **: In deze tests kunnen kandidaten worden gevraagd om het patroon in een reeks diagrammen te identificeren, of kunnen kandidaten worden gevraagd om te voorspellen wat er zou kunnen gebeuren als er iets zou gebeuren.
 • ** Diagrammatische redeneringstests **: Voor dit type logische redenering tonen tests vaak een reeks diagrammen, grafieken en grafieken, samen met een ingang en een verwachte uitvoer.
 • ** Samenvatting Redenering Tests **: deze tests zijn ontworpen om te beoordelen of kandidaten lateraal kunnen denken. Het idee achter hen is eenvoudig: als kandidaten de relatie tussen twee dingen kunnen zien, moeten ze diezelfde logica op een andere situatie kunnen toepassen of bewijs vinden ter ondersteuning van een argument.
 • ** Deductieve redeneringstests **: deze tests beoordelen het vermogen van een kandidaat om regels toe te passen op nieuwe situaties.
 • ** Critical Thinking Tests **: deze tests evalueren de redeneervaardigheden van kandidaten door te zien hoe goed ze argumenten kunnen analyseren, conclusies kunnen trekken en conclusies kunnen evalueren.

What roles can I use the Logical Reasoning Test for?

 • Data Analyst
 • Graduates
 • Freshers
 • Managers
 • System Admin
 • Front-office roles

What topics are covered in the Logische redeneringstest?

Abstract redeneren
Kritisch denken
Schematisch redeneren
Deductieve redenering
Inductief redeneren
Probleemoplossing
Patroon matching
Zitplaatsen
Vormconstructie
Verklaring en veronderstellingen
Verklaring en conclusies
Syllogisme
Klokken
Codeer-verslechtering
Kritisch pad
Kubussen en kubus
Alfanumerieke serie
Redeneren analogieën
Kunstmatige taal
Bloedrelaties
Kalenders
Oorzaak en gevolg
Gegevens voldoende
Fotoserie en sequenties
Papier vouwen
Puzzels
Patroonreeks en sequenties
Order & rangorde
Besluitvorming
Deductief redeneren/statement -analyse
Dobberen
Routebeschrijving
Ingebed afbeeldingen
Figuurmatrix
Invoer uitvoer
Spiegel- en waterbeelden
Niet bij horen
Singapore government logo

The hiring managers felt that through the technical questions that they asked during the panel interviews, they were able to tell which candidates had better scores, and differentiated with those who did not score as well. They are highly satisfied with the quality of candidates shortlisted with the Adaface screening.


85%
reduction in screening time

Logical Reasoning Test FAQs

Wat is een logische redeneringstest?

De logische redeneringstest beoordeelt het vermogen van kandidaten om logisch te denken, problemen te analyseren en uit te werken zonder verward of gestrest te raken - de test meet het vermogen van een kandidaat om een ​​probleem op te lossen en te begrijpen waarom en hoe de oplossing werkt.

Kan ik meerdere vaardigheden combineren in één aangepaste beoordeling?

Ja absoluut. Aangepaste beoordelingen zijn opgezet op basis van uw functiebeschrijving en bevatten vragen over alle must-have vaardigheden die u opgeeft.

Heeft u functies tegen latere of proctoring op hun plaats?

We hebben de volgende anti-cheating-functies op zijn plaats:

 • Niet-googelbare vragen
 • IP Proctoring
 • Web Proctoring
 • Webcam Proctoring
 • Plagiaatdetectie
 • Beveilig browser

Lees meer over de Proctoring -functies.

Hoe interpreteer ik testscores?

Het belangrijkste om in gedachten te houden is dat een beoordeling een eliminatietool is, geen selectietool. Een vaardighedenbeoordeling is geoptimaliseerd om u te helpen kandidaten te elimineren die niet technisch gekwalificeerd zijn voor de rol, het is niet geoptimaliseerd om u te helpen de beste kandidaat voor de rol te vinden. Dus de ideale manier om een ​​beoordeling te gebruiken is om een ​​drempelscore te bepalen (meestal 55%, wij helpen u benchmark) en alle kandidaten uit te nodigen die boven de drempel scoren voor de volgende interviewrondes.

Voor welk ervaringsniveau kan ik deze test gebruiken?

Elke ADAFACE -beoordeling is aangepast aan uw functiebeschrijving/ ideale kandidaatpersonage (onze experts van het onderwerp zullen de juiste vragen kiezen voor uw beoordeling uit onze bibliotheek van 10000+ vragen). Deze beoordeling kan worden aangepast voor elk ervaringsniveau.

Krijgt elke kandidaat dezelfde vragen?

Ja, het maakt het veel gemakkelijker voor u om kandidaten te vergelijken. Opties voor MCQ -vragen en de volgorde van vragen worden gerandomiseerd. We hebben anti-cheating/proctoring functies. In ons bedrijfsplan hebben we ook de optie om meerdere versies van dezelfde beoordeling te maken met vragen over vergelijkbare moeilijkheidsniveaus.

Ik ben een kandidaat. Kan ik een oefentest proberen?

Nee. Helaas ondersteunen we op dit moment geen oefentests. U kunt echter onze voorbeeldvragen gebruiken voor praktijk.

Wat zijn de kosten van het gebruik van deze test?

U kunt onze [prijsplannen] bekijken (https://www.adaface.com/pricing/).

Kan ik een gratis proefperiode krijgen?

Ja, u kunt gratis aanmelden en een voorbeeld van deze test.

Ik ben net naar een betaald plan verhuisd. Hoe kan ik een aangepaste beoordeling aanvragen?

Hier is een korte handleiding over hoe een aangepaste beoordeling aanvragen op Adaface.

Join 1200+ companies in 75+ countries.
Try the most candidate friendly skills assessment tool today.
Ready to use the Adaface Logical Reasoning Test?
Ready to use the Adaface Logical Reasoning Test?
Chat with us
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Terms Privacy Trust Guide

🌎 Pick your language

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
Ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️