Search Adaface test library by skills or roles
⌘ K

Analytisk færdighedstest

The Analytical Skills Test is preferred by recruiters to assess on-the-job skills of candidates before an interview. It reduces technical screening time by 80% by enabling employers to identify qualified candidates.

Tilpasset baseret på:

 • Erfaring/ vanskelighedsniveau
 • Flere færdigheder i 1 vurdering
 • Jobbeskrivelse/ rollekrav

Dækkede emner:

Ratios
Number Series
Tables & Graphs
Currency & Units Conversion
Percentages
Compound Interest
Data Visualization
Profit & Loss
Work & Time
Abstract Reasoning
Critical Thinking
Se fuld liste
Singapore government logo

De ansættelsesledere mente, at de gennem de tekniske spørgsmål, som de stillede under panelintervjuerne, kunne fortælle, hvilke kandidater der havde bedre scoringer, og differentierede med dem, der ikke scorede så godt. De er meget tilfreds med kvaliteten af ​​kandidater, der er på listen med adaface -screening.


Human Resources Manager

Singapore regering

85%
Reduktion i screeningstid

Sample Analytical Skills Test Questions

Dette er kun en lille prøve fra vores bibliotek med 10.000+ spørgsmål. De faktiske spørgsmål om dette Analytical Skills Test vil være ikke-gåbart.

🧐 Spørgsmål🔧 Evne💪 Vanskelighed⌛ Tid
Saml trekant
Hvilket af følgende sæt former kan samles for at skabe den viste form:
 image
Rumlig ræsonnementHårdt2 min
Badminton -spillere
En Badminton -træner forsøgte at sammensætte et hold på 4 spillere til et venligt Badminton -mesterskab ud af 7 spillere. R, S, T er de mandlige spillere, og W, X, Y, Z er de kvindelige spillere. Bemærk, at alle spillere har samme evne, og holdet skal have mindst 2 mandlige spillere. Mens vi vælger holdet, er vi nødt til at huske på, at alle 4 spillere skal være i stand til at spille med hinanden. Vi er også nødt til at holde følgende begrænsninger i tankerne:
- r kan ikke lege med y 
- s kan ikke lege med w
- t kan ikke lege med z
Hvilket af følgende er sandt: 

a: s og z kan ikke være i teamet sammen.
b: t og y kan ikke være i holdet sammen.
c: t Og X kan ikke være i holdet sammen.
Logisk ræsonnementMedium3 min
Ulige en ud
Nedenfor er en gruppe på 4 objekter, der muligvis drejes i forskellige retninger. En af de 4 objekter er forskellige fra de andre 3 på en eller anden måde. Kan du finde ud af, hvilken?
 image
Rumlig ræsonnementLet2 min
Årsag til input II
 image
Diagrammatisk ræsonnementMedium2 min
Dividends
Consider the following line chart which shows the money invested by a company in production each year and the sales made by the company each year. If the pie chart shows the shareholding pattern of the company and the company gives 10% of the profit as dividends to its share holders then what is the average dividend received by retail investors from 2000 to 2004?
 image
 image
Line Charts
DatatolkningMedium3 min
Øget månedlig brutto fortjeneste
Administrerende direktør for Snipr. Inc ønsker at vokse månedlig bruttofortjeneste med 4%. Hvis omkostningerne forbliver de samme, hvad skal salgsomsætningen være i februar for at nå dette mål?
 image
Numerisk ræsonnementLet2 min
Median
 Consider the following line chart which shows the sales of five different companies from 2000 to 2009. Which of the following companies has the maximum percentage increase in the median from 2000 to 2004 and 2005 to 2009.
 image
Percentages median
DatatolkningMedium3 min
Positive correlation
Myra is working on her thesis for which she created a scatter plot of the number of teachers and the number of college graduates for cities in Australia. She noticed a positive correlation. Which of these do you think is the probable explanation for this correlation?
A: Teachers encourage people to go to college, so an increase in the number of teachers leads to an increase in the number of college graduates. 

B: Some college graduates choose teaching as a profession after graduating, so an increase in the number of college graduates also leads to an increase in the number of teachers.

C: There are more college graduates and teachers in higher income cities, so income is a confounding variable here, make it difficult to prove causation between number of teachers and number of college graduates.

D: Cities with a higher population have more teachers and more college graduates, so the correlation is due to a third variable (population of city).

E: The provided data is insufficient, so it is extremely difficult to establish the reason for the correlation.

F: Most college students choose non-teaching professions after graduating, which explains the correlation.

G: In Australia, college students are encouraged by their teachers to choose teaching as a profession after graduating.
Logisk ræsonnementMedium2 min
Stansede positioner
Billederne viser et foldet ark papir i progression. De stiplede linjer repræsenterer det fulde ark, og hver tegning repræsenterer en efterfølgende fold. De sorte firkanter repræsenterer, hvor et bestemt hul blev stanset. Hvor vil hullerne, når du udfolde arket?
 image
 image
Rumlig ræsonnementMedium2 min
Ofre og gevinster
Sergei, Larry og Mark var partnere i dybt sind, der delte overskud og tab i forholdet 4: 3: 2. Det besluttes at dele fremtidige overskud og tab i ration 2: 2: 1. Hvordan ændrer dette forhold mellem ofre og gevinster for partnere?
A: Sergei ofrer 2/45, Larry ofrer 1/45, Mark vinder 3/45 
B: Sergei får 2/45, Larry ofre 3/45, Mark vinder 1/45
C: Sergei ofrer 2/45, Larry vinder 3/45, Mark ofres 1/45
D: Sergei vinder 2/45, Larry vinder 1/45, Mark ofre 3/45
Numerisk ræsonnementMedium3 min

How to use the Adaface Analytical Skills Test

Begynd at screene kandidater inden for få minutter med klar til at gå Analytical Skills Test

1. Vælg den mest passende test for din rolle

2. Begynd at invitere kandidater til at gennemføre vurderingen

3. Modtag realtidsmeddelelser og kortliste de bedste kandidater

ELLER Tilpas Adaface Analytical Skills Test I henhold til din jobbeskrivelse

1. Få en brugerdefineret vurdering fra vores bibliotek med 500+ færdigheder inden for 48 timer

2. Begynd at invitere kandidater til at afslutte vurderingen

3. Modtag realtidsmeddelelser og kortliste de bedste kandidater

Adaface Analytical Skills Test er tillid til af virksomheder over hele verden

amazon
PayPal
Morgan Stanley
Adidas
SG Government
Neilsen
UCLA
Ernst and Young
Microsoft
WeWork
Bosch
Optimum Solutions
SAP
Doubtnut
Deloitte
HCL
FusionCharts
United Nations
Sokrati
Love Bonito
ZiMetrics
MTM

About the Adaface Analytical Skills Assessment Test

Evaluate Analytical Skills with Adaface skills assessment platform powered by an intelligent chatbot.

Emner:

Ratios
Number Series
Tables & Graphs
Currency & Units Conversion
Percentages
Compound Interest
Data Visualization
Profit & Loss
Work & Time
Abstract Reasoning
Critical Thinking
Diagrammatic Reasoning
Deductive Reasoning
Inductive Reasoning
Problem-Solving
Pattern Matching
Seating Arrangements
Shape Construction
Statement And Assumptions
Statement And Conclusions
Syllogism
Clocks
Coding-Decoding
Critical Path
Cubes And Cuboids
Alphanumeric Series
Reasoning Analogies
Artificial Language
Blood Relations
Calendars
Cause And Effect
Data Sufficiency
Picture Series And Sequences
Paper Folding
Puzzles
Pattern Series And Sequences
Order & Ranking
Decision Making
Deductive Reasoning/Statement Analysis
Dices
Directions
Embedded Images
Figure Matrix
Input-Output
Mirror And Water Images
Odd One Out
Data Requirement
Types Of Charts
Data Collection
Regression Analysis
Data Processing
Predictive And Prescriptive Analysis
Data Analysis
Cohort Analysis

Why You Should Use This Analytical Skills Test

The Analytical Skills Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates.

The insights generated from this assessment can be used by recruiters and hiring managers to identify candidates with strong Analytical Skills. Anti-cheating features enable you to be comfortable with conducting assessments online. The Analytical Skills test is ideal for helping recruiters identify which candidates have the skills to do well on the job.

About Analytical Skills

Analytical skills is the ability to collect and analyze information, problem-solve, and make better decisions. Employees with these skills can help solve an organization's problems and improve its overall productivity and success.

Distribution af testresultater

The actual score distribution will vary based on your candidate pipeline quality, but you should typically expect ~20% of the candidates to do well on Adaface assessments.

Resultatfordelingen for vores vurderinger følger den normale kurve. Dette er en god signeret-standardiserede tests som SAT og GRE følger den normale distribution (klokkekurve).

Status quo -vurderinger har typisk det modsatte af klokkekurven (for mange kandidater kommer tæt på 0, for mange kandidater kommer tæt på 100 og for få kandidater i midten). Dette skyldes typisk, at de fokuserer på teoretiske spørgsmål eller trick-spørgsmål, som er meget binære i naturen- enten kender du tricket/ teorien, eller du ikke gør det.

Hvordan adaface er anderledes

#VALUE! samtalevurderinger reflekterer færdighederne on-the-job og se en 86% færdiggørelsesgrad sammenlignet med ~ 50% for traditionelle vurderingsplatforme.

#VALUE!

Traditionelle tests

Teoretiske spørgsmål/ gåder

Føles som en test

Evalueringer af én størrelse passer til alle

😞
#VALUE!
Uger/måneder

NY VEJ

Adaface -vurderinger

Spørgsmål til færdigheder på jobbet

Samtale

Tilpasset
Vurderinger

😀️
#VALUE!
Dage

FAQS

Hvad er en brugerdefineret vurdering?

Hver rolle er forskellig og kræver en brugerdefineret vurdering for at identificere topkandidater effektivt. ADAFACE -emneeksperter forstår dine jobbeskrivelseskrav og vælger de mest relevante spørgsmål fra vores bibliotek på 10000+ spørgsmål for at oprette en teknisk vurdering, der hjælper dig med at finde de kvalificerede kandidater i din kandidatrørledning hurtigt. Alle brugerdefinerede vurderinger er oprettet baseret på jobbeskrivelsen, rollekrav, must-have-færdigheder, erfaringsniveau og lønområde inden for højst 48 timer, og du får en e-mail-meddelelse, når den går live.

Tjek en prøvevurdering her (intet kreditkort kræves).

Kan jeg kombinere flere færdigheder i en brugerdefineret vurdering?

Ja absolut. Brugerdefinerede vurderinger er oprettet baseret på din jobbeskrivelse og vil omfatte spørgsmål om alle must-have-færdigheder, du angiver.

Hvordan adskiller Adaface sig fra andre vurderingsværktøjer?

Vi mener, at status quo tech -vurderingsplatforme ikke er en retfærdig måde for virksomheder at evaluere ingeniører, fordi de fokuserer på trick -spørgsmål/ puslespil/ nichealgoritmer. Vi startede adaface for at hjælpe virksomheder med at finde store ingeniører ved at vurdere on-the-job-færdigheder, der kræves for en rolle. Læs mere om hvorfor vi startede adaface.

Her er hvad der er anderledes med adaface:

-Ikke-gåbare spørgsmål af høj kvalitet, der tester for on-the-job-færdigheder i modsætning til teoretisk viden.

 • En venlig samtalevurdering med en chatbot i stedet for at sende en "test" til en kandidat. Dette betyder en højere færdiggørelsesgrad. ADAFACE-vurderinger (86% kandidatafslutningsgrad) i modsætning til traditionelle tests (40-50% kandidatafslutningsgrad)
 • Tilpassede vurderinger for 700+ færdigheder på forskellige oplevelsesniveauer.

Har du nogen anti-cheating eller proctoring-funktioner på plads?

Vi har følgende anti-cheating-funktioner på plads:

 • Webproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Plagairism Detection
 • Ikke-gåbare spørgsmål
 • Sikker browser

Læs mere om Proctoring Features.

Hvordan fortolker jeg testresultater?

Den primære ting at huske på er, at en vurdering er et elimineringsværktøj, ikke et udvælgelsesværktøj. En færdighedsvurdering er optimeret for at hjælpe dig med at eliminere kandidater, der ikke er teknisk kvalificerede til rollen, den er ikke optimeret til at hjælpe dig med at finde den bedste kandidat til rollen. Så den ideelle måde at bruge en vurdering på er at beslutte en tærskelværdi (typisk 55%, vi hjælper dig med benchmark) og inviterer alle kandidater, der scorer over tærsklen for de næste interviewrunder.

Hvilken oplevelsesniveau kan jeg bruge denne test til?

Hver Adaface -vurdering tilpasses til din jobbeskrivelse/ ideel kandidatperson (vores emneeksperter vælger de rigtige spørgsmål til din vurdering fra vores bibliotek på 10000+ spørgsmål). Denne vurdering kan tilpasses til ethvert erfaringsniveau.

Får hver kandidat de samme spørgsmål?

Ja, det gør det meget lettere for dig at sammenligne kandidater. Valgmuligheder for MCQ -spørgsmål og rækkefølgen af ​​spørgsmål randomiseres. Vi har anti-cheating/proctoring funktioner på plads. I vores virksomhedsplan har vi også muligheden for at oprette flere versioner af den samme vurdering med spørgsmål om lignende vanskelighedsniveauer.

Jeg er kandidat. Kan jeg prøve en øvelsestest?

Nej. Desværre understøtter vi ikke praksisforsøg i øjeblikket. Du kan dog bruge vores eksempler på spørgsmål til praksis.

Hvad er omkostningerne ved at bruge denne test?

Du kan tjekke vores prisplaner.

Kan jeg få en gratis prøve?

Platformen er helt selvbetjenende, så her er en måde at fortsætte på:

 • Du kan tilmelde dig gratis for at få en fornemmelse af, hvordan det fungerer.
 • Den gratis prøve inkluderer en prøvevurdering (Java/ JavaScript), som du finder i dit instrumentbræt, når du tilmelder dig. Du kan bruge den til at gennemgå kvaliteten af ​​spørgsmål og kandidatoplevelsen af ​​en samtaleprøve på Adaface.
 • For at gennemgå kvaliteten af ​​spørgsmål kan du også gennemgå vores offentlige spørgsmål for 50+ færdigheder her.
 • Når du først er overbevist om, at du vil prøve det med reelle vurderinger og kandidater, kan du vælge en plan i henhold til dine krav.

Jeg flyttede lige til en betalt plan. Hvordan kan jeg anmode om en brugerdefineret vurdering?

Her er en hurtig guide til hvordan man anmoder om en brugerdefineret vurdering på adaface.

Med Adaface var vi i stand til at optimere vores indledende screeningsproces med op til 75%, hvilket frigør dyrebar tid for både ansættelsesledere og vores talentindsamlingsteam!


Brandon Lee, Leder af mennesker, Love, Bonito

hashtag image heart icon Brandon
Join 1200+ companies in 75+ countries.
#VALUE!
Har spørgsmål om adaface Analytical Skills Test?
Har spørgsmål om adaface Analytical Skills Test?
Chat med os ✨
#VALUE! #VALUE! Tillidsvejledning