Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

Test hiszpański (pośrednie/B1) ocenia biegłość kandydata w gramatyce, słownictwie, czytaniu ze zrozumieniem, pisaniem i rozumienie słuchu w języku hiszpańskim. Został zaprojektowany w celu oceny ich zdolności do skutecznego komunikowania się w codziennych sytuacjach oraz rozumienia pisemnego i wypowiedzianego hiszpańskiego na poziomie B1 w ramach CEFR.

Covered skills:

 • Gramatyka
 • Czytanie ze zrozumieniem
 • Rozumienie ze słuchu
 • Słownictwo
 • Pismo

Try practice test
9 reasons why
9 reasons why

Adaface Spanish (Intermediate/B1) Assessment Test is the most accurate way to shortlist AnalityksReason #1

Tests for on-the-job skills

The Spanish (Intermediate/B1) test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Pokazuje zrozumienie hiszpańskich zasad i struktur gramatyki
 • Pokazuje biegłość w użyciu hiszpańskiego słownictwa
 • W stanie zrozumieć i analizować hiszpańskie teksty pisane
 • Zdolne do produkcji dobrze napisanych tekstów hiszpańskich
 • Wykazuje dobre umiejętności rozumienia słuchania w języku hiszpańskim
 • Używa odpowiednich konstrukcji gramatycznych i słownictwa w pisaniu hiszpańskim
 • W stanie zrozumieć mówioną hiszpańską i wyodrębnić odpowiednie informacje
 • Stosuje prawidłowe struktury gramatyczne i słownictwo w języku hiszpańskim
 • Pokazuje zrozumienie wyrażeń idiomatycznych i niuansów kulturowych w języku hiszpańskim
 • Zdolne do dokładnego podsumowania i parafrazowania tekstów hiszpańskich
 • Pokazuje umiejętność stosowania odpowiedniej gramatyki i słownictwa w kontekście
 • Wyświetla kompetencje w zrozumieniu i interpretacji zdań hiszpańskich
 • W stanie zidentyfikować i poprawić błędy w gramatyce hiszpańskiej
 • Wykazuje dobre zrozumienie złożonych tekstów hiszpańskich
 • Zdolne do skutecznego wyrażania opinii i argumentów w języku hiszpańskim
 • Pokazuje wiedzę na temat czasów hiszpańskich i koniugacji
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Try practice test
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Dzięki Adaface udało nam się zoptymalizować nasz proces wstępnej selekcji o ponad 75%, oszczędzając cenny czas zarówno menedżerom ds. rekrutacji, jak i naszemu zespołowi ds. pozyskiwania talentów!


Brandon Lee, Głowa Ludu, Love, Bonito

Try practice test
Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Test hiszpański (pośredni/b1) in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Test hiszpański (pośredni/b1) from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Zobacz przykładową kartę wyników
Try practice test
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the Spanish (Intermediate/B1) Online Test

Why you should use Pre-employment Spanish (Intermediate/B1) test?

The Test hiszpański (pośredni/b1) makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Pokazuje biegłość w gramatyce hiszpańskiej
 • Posiada szeroką gamę hiszpańskiego słownictwa
 • Pokazuje silne umiejętności czytania ze zrozumieniem po hiszpańsku
 • Pokazuje zdolność do skutecznego pisania po hiszpańsku
 • Wyświetla aktywne umiejętności słuchania w języku hiszpańskim
 • Prawidłowo stosuje zasady gramatyki w praktycznych scenariuszach
 • Stosuje zaawansowane słownictwo w różnych kontekstach
 • Analizuje i rozumie złożone teksty hiszpańskie
 • Produkuje spójne i dobrze ustrukturyzowane pisemne odpowiedzi
 • Rozumie mówi po hiszpańsku w różnych akcentach i prędkościach

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the Spanish (Intermediate/B1) test?

 • Gramatyka

  Gramatyka odnosi się do zasad i struktur języka, który reguluje tworzenie zdań, w tym zlecenie słów, czasowniki czasownika i konstrukcję wyroków. Mierzenie umiejętności gramatycznych w tym teście pomaga ocenić zdolność testu do dokładnego i skutecznego wykorzystywania hiszpańskiego w komunikacji pisemnej i mówionej.

 • Słownictwo

  Słownictwo obejmuje słowa i wyrażenia, które składają się na a język. Pomiar umiejętności słownictwa w tym teście pozwala rekruterom ocenić leksykon i zdolność do zrozumienia i wyrażenia w kontekście.

 • Czytanie ze zrozumieniem

  Czytanie ze zrozumieniem ocenia test- Zdolność Takera do rozumienia tekstów pisemnych w języku hiszpańskim, w tym interpretacja głównych pomysłów, szczegółowe informacje i ukryte znaczenie. Ta umiejętność jest kluczowa, ponieważ odzwierciedla zdolność jednostki do zrozumienia i analizy różnych rodzajów informacji pisemnych.

 • Pisanie

  Pisanie umiejętności ocenia zdolność testowania do tworzenia spójnych i zorganizowanych tekstów pisemnych po hiszpańsku. Mierzy ich kompetencje w wyrażaniu pomysłów, konstruowaniu argumentów i stosowaniu odpowiedniego gramatyki i słownictwa. Ocena umiejętności pisania w tym teście pomaga rekruterom ocenić zdolność testu do skutecznego komunikowania się na piśmie.

 • Śmierć słuchania

  Testy rozumienia zdolności testowania do zrozumienia mówionego hiszpańskiego, w tym hiszpańskiego, w tym różne akcenty, stawki mowy i konteksty. Mierzy ich zdolność do uchwycenia kluczowych informacji, wnioskowania i przestrzegania instrukcji werbalnych, niezbędnych do skutecznej komunikacji w środowiskach hiszpańskojęzycznych.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Test hiszpański (pośredni/b1) to be based on.

  Rzeczownik
  Czasowniki
  Przymiotniki
  Przysłówki
  Koniunkcje
  Przyimki
  Skurcze
  Płeć
  Numer
  Porównawcze
  Superlatywy
  Bezpośrednie obiekty
  Obiekty pośrednie
  Zaimki zwrotne
  Zaimek wskazujący
  Zaimki
  Zaimki pytające
  Zaimki względne
  Przymiotniki demonstracyjne
  Przymiotniki dzierżawcze
  Artykuły nieokreślone
  Konkretne teksty
  Negatywy
  Wyrażenia bezosobowe
  Koniugacje czasownika
  Czasy przeszłe
  Przyszłe czasy
  Czasy warunkowe
  Nastrój łączny
  Obecne idealne
  Niedoskonała przeszłość
  Preterite przeszłość
  Czas teraźniejszy ciągły
  Przyszłość idealna
  Warunkowy doskonały
  Obecny tryb łączący
  Niedoskonały tryb łącznikowy
  Preterite Subjunctive
  Pilny
  Strona bierna
  Ser vs Estar
  Haber
  Gustar i podobne czasowniki
  Wyrażenia czasu
  Wyrażenia ilości
  Idiomy
  Odniesienia kulturowe
  Strategie czytania ze zrozumieniem
  Techniki pisania
  Strategie rozumienia słuchania
  Rozszerzenie słownictwa
  Praktyka płynności doustnej
  Pisanie eseju
  Pisanie dialogowe
  Pisanie narracyjne
  Pisanie opisowe
  Czasy i przegląd nastroju
  Ćwiczenia tłumaczeniowe
  Ćwiczenia słuchowe
  Wypełnij ćwiczenia Blanks
  Ćwiczenia testowe
  Czytanie fragmentów z pytaniami
Try practice test

What roles can I use the Spanish (Intermediate/B1) test for?

 • Analityk
 • Nauczyciel hiszpańskiego
 • Tłumacz
 • Dwujęzyczny przedstawiciel obsługi klienta
 • Nauczyciel języka
 • Interpretator

How is the Spanish (Intermediate/B1) test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Pokazuje zdolność do konstruowania gramatycznie poprawnych zdań
 • Używa wyrażeń idiomatycznych odpowiednio w pisemnym i mówionym hiszpańskim
 • Z dokładnością ocenia i interpretuje hiszpańskie fragmenty czytania
 • Demonstruje kreatywność i oryginalność w pisemnych kompozycjach hiszpańskich
 • Skutecznie interpretuje i analizuje rozmowy hiszpańskie
 • Stosuje odpowiednie czasy i nastroje w pisemnym i mówionym hiszpańskim
 • Uwzględnia wyspecjalizowane słownictwo związane z konkretnymi tematami w języku hiszpańskim
 • Zapewnia szczegółową analizę hiszpańskich materiałów do czytania
 • Pokazuje zdolność do tworzenia zaawansowanych pisemnych kompozycji po hiszpańsku
 • Identyfikuje i rozumie niuanse i odniesienia kulturowe w języku hiszpańskim
Singapore government logo

Menedżerowie ds. rekrutacji mieli poczucie, że dzięki technicznym pytaniom, które zadawali podczas rozmów panelowych, byli w stanie stwierdzić, którzy kandydaci uzyskali lepsze wyniki, i odróżnić się od tych, którzy również nie uzyskali takich punktów. Oni są bardzo zadowolony z jakością kandydatów wybranych do selekcji Adaface.


85%
Zmniejszenie czasu badań przesiewowych

Spanish (Intermediate/B1) Hiring Test Często zadawane pytania

Czy mogę połączyć wiele umiejętności w jedną niestandardową ocenę?

Tak, absolutnie. Oceny niestandardowe są konfigurowane na podstawie opisu stanowiska i będą zawierać pytania dotyczące wszystkich określonych umiejętności, które określasz.

Czy masz jakieś funkcje anty-cheatingowe lub proktorowe?

Mamy następujące funkcje anty-cheatingowe:

 • Pytania o niezgodne z nich
 • Proctoring IP
 • Proctoring Web
 • Proctoring kamery internetowej
 • Wykrywanie plagiatu
 • Bezpieczna przeglądarka

Przeczytaj więcej o funkcjach Proctoring.

Jak interpretować wyniki testów?

Najważniejsze, o czym należy pamiętać, jest to, że ocena jest narzędziem eliminacyjnym, a nie narzędziem wyboru. Ocena umiejętności jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci wyeliminować kandydatów, którzy nie są technicznie zakwalifikowani do roli, nie jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci znaleźć najlepszego kandydata do tej roli. Dlatego idealnym sposobem na wykorzystanie oceny jest podjęcie decyzji o wyniku progowym (zwykle 55%, pomagamy Ci porównać) i zaprosić wszystkich kandydatów, którzy wyniki powyżej progu na następne rundy wywiadu.

Do jakiego poziomu doświadczenia mogę użyć tego testu?

Każda ocena Adaface jest dostosowana do opisu stanowiska/ idealnego kandydującego osobowości (nasi eksperci przedmiotu będą podejmować właściwe pytania dotyczące oceny z naszej biblioteki ponad 10000 pytań). Ocenę tę można dostosować do dowolnego poziomu doświadczenia.

Czy każdy kandydat otrzymuje te same pytania?

Tak, znacznie ułatwia porównanie kandydatów. Opcje pytań MCQ i kolejność pytań są losowe. Mamy funkcje anty-cheating/proctoring. W naszym planie korporacyjnym mamy również możliwość tworzenia wielu wersji tej samej oceny z pytaniami o podobnych poziomach trudności.

Jestem kandydatem. Czy mogę spróbować testu ćwiczeniowego?

Nie. Niestety, w tej chwili nie wspieramy testów ćwiczeń. Możesz jednak użyć naszych przykładowych pytań do ćwiczeń.

Jaki jest koszt korzystania z tego testu?

Możesz sprawdzić nasze Plany cenowe.

Czy mogę dostać bezpłatny proces?

Tak, możesz zarejestrować się za darmo i podgląd tego testu.

Właśnie przeniosłem się do płatnego planu. Jak mogę poprosić o ocenę niestandardową?

Oto szybki przewodnik dotyczący jak poprosić o ocenę niestandardową na Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Wypróbuj dziś najbardziej przyjazne narzędzie do oceny umiejętności.
g2 badges
Ready to use the Adaface Test hiszpański (pośredni/b1)?
Ready to use the Adaface Test hiszpański (pośredni/b1)?
Porozmawiaj z nami
ada
Ada
● Online
✖️