Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The Excel test uses scenario-based MCQ questions to evaluate a candidate's ability to work with large datasets in Excel, navigate multiple spreadsheets, use advanced formulas and create reports. The test screens for the ability to sort/filter data, analyze data using PivotTables, create dashboards using charts, provide forms for user inputs, and record/ modify/ write macros.

Covered skills:

 • Basic formulas (MATCH; INDEX)
 • Advanced formulas (IF; VLOOKUP; HLOOKUP)
 • Math formulas (SUM; MIN; AVG)
 • Data types
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Excel -test is the most accurate way to shortlist Data AnalystsReason #1

Tests for on-the-job skills

Microsoft Excel Online Assessment Test är designat och validerat av branschexperter för att hjälpa rekryterare och anställa chefer för att utvärdera kandidatens Excel -färdigheter.

Excel -testen skärmar kandidater för följande färdigheter som anställer chefer letar efter i kandidater:

 • Användning för formler som sum, index, iferror vs if + iserror, indirekt och offset
 • Använda uppslagningsformler som VLOOKUP med match
 • Avancerad användning av celler och intervallobjekt
 • Utnyttja data med pivottabeller och pivotdiagram
 • Lägga till filter för att rapportera menyer för att begränsa posten
 • Skapa kraftfulla beräkningar med Excel -funktioner
 • Använda relativa, absoluta och blandade referenser
 • Använda dataverktyg som sortering, subtotaling och filtrering
 • Använda diagram och grafer för att representera tabelldata
 • Rengöring av data och transformationer (ta bort duplikat, transponering, frysning)
 • Automation med makron
 • Hantera fel
 • 3-datakonsolidering
 • Kombinationstekniker för datastrengöring
Reason #2

No trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

Dessa är bara ett litet urval från vårt bibliotek med 10 000+ frågor. De faktiska frågorna om detta Excel Test kommer att vara icke-googleable.

🧐 Question

Medium

MATCH INDEX LOOKUP
Solve
Some friends live in adjacent apartments in a building in Central Perk, New York. We want to write a function to search the apartment number by name. Which of the following functions should we use?
 image

Medium

Organization data
Data transformation
Solve
We have two Excel files with organization data. One file has Organization ID and Organization Name fields, whereas the second file has Organization ID, Organization Name and Country fields. We wrote a query to retrieve the data from both files. Here’s a sample of the data retrieved:
 image
We want to ensure Organization ID field is unique. Which of the following is the ideal solution that ensures Organization ID field is unique while retaining Country data?

A: Select the Organization ID and Country columns, and then click Keep Duplicates.
B: Select the Organization ID and Country columns, and then click Remove Duplicates.
C: Use Group BY function to group the rows by Organization ID. Specify output columns for Organization Name and Country using MAX operation.
D: Select Organization ID column and then click Remove Duplicates. Then specify output columns for Country using MAX operation.

Medium

Student scores
Data formatting
Solve
Here’s a sample Excel data source:
 image
Here’s the expected data format: 
 image
Which of the following is the correct way to transform the data from the query editor to achieve the result?

A: Columns to Select: Student Only
B: Columns to Select: Student and Student ID
C: Columns to Select: Primary and Secondary
D: Command to Use: Pivot Column
E: Command to Use: Reverse Rows
F: Command to Use: Unpivot Columns

Medium

VLOOKUP blood donor
Solve
We are looking to find the contact number of the only blood donor with blood group O-. Which function should we use to look up the correct contact number? Here's the documentation for VLOOKUP: =VLOOKUP(lookup value, range containing the lookup value, the column number in the range containing the return value, Approximate match (TRUE) or Exact match (FALSE)).
 image
A: =VLOOKUP("O-", A1:E10, 3, TRUE)
B: =VLOOKUP("O-", A1:E10, 3, FALSE)
C: =VLOOKUP("O-", D1:D10, 4)
D: =VLOOKUP("O-", D1:D10, 3)
E: =VLOOKUP("O-", A1:E10, 4, TRUE)
F: =VLOOKUP("O-", A1:E10, 4, FALSE)
G: =VLOOKUP("Kane", A1:E10, 4)
🧐 Question🔧 Skill

Medium

MATCH INDEX LOOKUP
2 mins
Excel
Solve

Medium

Organization data
Data transformation
3 mins
Excel
Solve

Medium

Student scores
Data formatting
2 mins
Excel
Solve

Medium

VLOOKUP blood donor
2 mins
Excel
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
MATCH INDEX LOOKUP
Excel
Medium2 mins
Solve
Organization data
Data transformation
Excel
Medium3 mins
Solve
Student scores
Data formatting
Excel
Medium2 mins
Solve
VLOOKUP blood donor
Excel
Medium2 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

Brandon

Med AdaFace kunde vi optimera vår första screeningprocess med upp till 75%, vilket frigör dyrbar tid för både anställningschefer och vårt Talent Acquisition -team!


Brandon Lee, Folkchef, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Excel Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Excel Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

Reason #7

Detailed scorecards & comparative results

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

Reason #9

Advanced Proctoring


Hur man utvärderar avancerade Excel -färdigheter

Frågorna kommer att baseras på avancerade Excel -ämnen:

 • Pivot Table Tricks vid beräkning av den automatiska summan, räkningen, procentandelen och generering av grupperade datarubriker
 • Använd variabla typer: Konstanter, statisk, modulnivå, offentlig, privat, 'alternativ privat modul', etc.
 • Sökande celler och strängar med avancerad mönstermatchning och jämförelse, som operatör och instrumentfunktioner
 • Upprätta en prognostiserad resultaträkning, balansräkning och kassaflöde
 • Använda datum och tid matematiska funktioner för att beräkna varaktighet, längd och intervall
 • Utlösande makron med hjälp av kalkylblad och formkontroller (knappar, former, dropdowns, listboxar, klickåtgärder)
 • Skicka data från ett makro till en annan med Byref och ByVal Methods
 • Statistiska funktioner för förutsägelse och störningar
 • Skapa anpassade funktioner
 • Ansluta till externa data
 • Skapa finansiella modeller
 • programmatiskt modifiera kalkylblad
 • Slumpmässiga nummergeneratorer

What roles can I use the Excel Test for?

 • Data Analyst
 • Senior Data Analyst
 • Data Entry (Excel)
 • Business Analyst
 • Accountant
 • Financial Analyst
 • Senior Financial Analyst

What topics are covered in the Excel -test?

Datatyper
Grundläggande formler (match; index)
Matematikformler (sum; min; genomsnitt; sumifs)
Avancerade formler (if; vlookup; hlookup)
Analysera data (pivots; filter;)
Visualisering av data (diagram; grafer)
Pivotdiagram och tabeller
Sökning och referens
Villkorlig formatering
Sammanfattning av data
Manipulation av data
Arbeta med datum och tider
Felhantering
Infoga och formatera tabeller
Sparklines och datastänger
3-datakonsolidering
Automatisering med makron
3-datakonsolidering
Formelbaserad villkorad formatering
Former och handlingar
Singapore government logo

Anställningscheferna ansåg att de genom de tekniska frågorna som de ställde under panelintervjuerna kunde berätta vilka kandidater som hade bättre poäng och differentierade med dem som inte gjorde så bra. Dom är mycket nöjd med kvaliteten på kandidater som är kortlistade med AdaFace -screening.


85%
minskning av screeningstiden

Excel Test FAQs

Kan jag utvärdera Excel- och SQL -färdigheter i samma test?

Ja. Vi stöder utvärdering av flera färdigheter i samma test. Du kan granska vårt SQL-test för att få en känsla av vilken typ av frågor som kommer att användas för att utvärdera SQL.

Kan jag kombinera flera färdigheter till en anpassad bedömning?

Ja absolut. Anpassade bedömningar ställs in baserat på din arbetsbeskrivning och kommer att innehålla frågor om alla måste-ha färdigheter du anger.

Har du några anti-cheating eller proctoring-funktioner på plats?

Vi har följande anti-cheating-funktioner på plats:

 • Icke-Googleable-frågor
 • IP -proctoring
 • webbproctoring
 • webbkamera proctoring
 • Detektion av plagiering
 • säker webbläsare

Läs mer om proctoring -funktionerna.

Hur tolkar jag testresultat?

Det främsta att tänka på är att en bedömning är ett eliminationsverktyg, inte ett urvalsverktyg. En kompetensbedömning är optimerad för att hjälpa dig att eliminera kandidater som inte är tekniskt kvalificerade för rollen, den är inte optimerad för att hjälpa dig hitta den bästa kandidaten för rollen. Så det ideala sättet att använda en bedömning är att bestämma en tröskelpoäng (vanligtvis 55%, vi hjälper dig att jämföra) och bjuda in alla kandidater som gör poäng över tröskeln för nästa intervjurundor.

Vilken erfarenhetsnivå kan jag använda detta test för?

Varje AdaFace -bedömning anpassas till din arbetsbeskrivning/ idealisk kandidatperson (våra ämnesexperter kommer att välja rätt frågor för din bedömning från vårt bibliotek med 10000+ frågor). Denna bedömning kan anpassas för alla erfarenhetsnivåer.

Får varje kandidat samma frågor?

Ja, det gör det mycket lättare för dig att jämföra kandidater. Alternativ för MCQ -frågor och ordningen på frågor randomiseras. Vi har anti-cheating/proctoring -funktioner på plats. I vår företagsplan har vi också möjlighet att skapa flera versioner av samma bedömning med frågor om liknande svårighetsnivåer.

Jag är kandidat. Kan jag prova ett träningstest?

Nej. Tyvärr stöder vi inte övningstester just nu. Du kan dock använda våra exempelfrågor för övning.

Vad är kostnaden för att använda detta test?

Du kan kolla in våra prisplaner.

Kan jag få en gratis provperiod?

Plattformen är helt självbetjänande, så här är ett sätt att gå vidare:

 • Du kan registrera dig gratis för att få en känsla för hur det fungerar.
 • Den kostnadsfria provperioden inkluderar en provbedömning (Java/JavaScript) som du hittar i din instrumentpanel när du registrerar dig. Du kan använda den för att granska kvaliteten på frågorna och kandidaternas upplevelse av ett konversationstest på Adaface.
 • För att granska kvaliteten på frågorna kan du också granska våra offentliga frågor för 50+ färdigheter här.
 • När du är övertygad om att du vill testa det med riktiga bedömningar och kandidater kan du välja en plan enligt dina krav.

Jag flyttade precis till en betald plan. Hur kan jag begära en anpassad bedömning?

Här är en snabbguide om hur man begär en anpassad bedömning på Adaface.

Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prova det mest kandidatvänliga utvärderingsverktyget idag.
Ready to use the Adaface Excel Test?
Ready to use the Adaface Excel Test?
chatta med oss
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Villkor Integritet Förtroende

🌎 Välj ditt språk

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
Ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️