Co to jest ocena pracowników?

Ocena pracowników to proces regularnego oceny lub oceny wyników pracownika. Odbywa się to, aby podkreślić sukces pracownika, wzmocnić ich zdolności do dalszego poprawy i promowania zaangażowania. Wiele organizacji robi to co roku, podczas gdy inne robią to okresowo.

Proces przeglądu może być czasem stresujący, ale ważne jest, aby być prawdomównym, aby pracownicy mogli obejść swoje mocne i wady. Odpowiedzialność HR jest upewnienie się, że wszystko działa płynnie, co przynosi korzyści pracownikom.

Znaczenie oceny pracowników

Ocena pracowników stała się istotnym aspektem korporacji. Pozwala zobaczyć, jak dobrze funkcjonują twój personel i z których obszary się zmagają. Na podstawie wyników oceny będziesz mógł bardziej skupić się na lukach w umiejętnościach wpływających na swoich pracowników i pomóc im w rozwijaniu się w sektorze zainteresowań.

W związku z tym zwiększenie zadowolenia pracowników ostatecznie pomoże firmie w obniżeniu wskaźników obrotów i zwiększeniu zaangażowania w dłuższej perspektywie.

Zalety oceny pracowników

Oceny mogą przynieść kilka korzyści pracownikom i firmie jako całości, w tym:

Utwórz spójne standardy

Po ustaleniu planu oceny musisz zdefiniować wskaźniki wydajności, które zostaną wykorzystane do oceny personelu. Standardy te wyjaśniają twoje oczekiwania, zapewniając, że pracownicy rozumieją, w jaki sposób muszą wykonać swoje zadania, aby odpowiednio służyć firmie. W rezultacie, ponieważ pracownicy mają zdefiniowane cele do osiągnięcia, jakość ich pracy może się poprawić.

Pomoc w wyborach promocyjnych

Organizacje zwykle wykorzystują formalne, roczne oceny, aby ocenić, czy pracownik powinien być promowany, czy podnieść podwyżkę. Jeśli pracownik konsekwentnie dobrze sobie radzi z ocenami wydajności i przewyższa wymagania roli, zapewnia doskonały dowód i wsparcie dla twojej decyzji o ich przyznaniu.

Określ wymagania swoich pracowników

Rozumiesz potrzeby twoich pracowników, aby wykonać zadania zawodowe i rozwinąć swoje umiejętności poprzez częste oceny. Te spostrzeżenia pozwalają zdecydować, jakie szkolenie przyjąć i jakie zasoby dostarcza. Kiedy zapewniasz pracownikom niezbędne narzędzia, wzmacniasz zespół i upraszczasz osiągnięcie celów firmy. Zwiększ motywację pracowników

Oferujesz komentarze na temat ich wyników i tworzysz dla nich konkretne cele podczas procesu oceny pracowników. Kiedy pracownicy słyszą dobre informacje zwrotne i zdają sobie sprawę, że robią postępy w zakresie swoich celów, motywuje ich do dalszej pracy i dobrze osiągania dobrego osiągnięcia.

Zmniejsz obrót pracowników

Oceny mogą zwiększyć zatrzymanie pracowników, umożliwiając tworzenie głębszych relacji z pracownikami. Otrzymujesz kompleksowe zrozumienie swoich pracowników i ich talentów, często spotykając się. Pracownicy czują się coraz bardziej doceniani w pracy i rzadziej odejdą w wyniku tych dyskusji, niezależnie od tego, czy mają elastyczność dzielenia się obawami, czy otrzymując pochwałę za swoje osiągnięcia.

Sugestie oceny pracowników

Aby poprawić proces oceny pracowników, rozważ następujące sugestie:

Podaj formularze oceny

Udokumentuj dane wejściowe na spotkanie, aby pracownicy mogli się do niego odwołać w razie potrzeby. Pracownicy konsultują kopię formularza lub innego materiału, aby przypomnieć sobie obszary, w których muszą się poprawić. Następnie mogą śledzić swój rozwój i oferować aktualizacje następnym razem, gdy spotkasz się w celu oceny.

Rób regularne notatki

Nie polegaj wyłącznie na formularzu oceny; Próbuj robić notatki, gdy pojawi się szansa na dane wejściowe. Śledź dobre zdarzenia, takie jak dobrze wykonana praca i przypadki pokazujące, że pracownik musi poprawić. Utrzymanie informacji zwrotnych pracowników w pliku może pomóc Ci pamiętać o poruszaniu ich na spotkaniu.

oceń wydajność pracowników, a nie ich osobowości

Identyfikując obszary rozwoju, skup się na zachowaniach pracowników, a nie osobiste omawianie cech, które mogą uczynić je obroną. Dostarczając informacje zwrotne, możesz wspomnieć o przypadku, gdy przerwała kolegę, aby zilustrować potrzebę ich poprawy umiejętności współpracy. Postaraj się opracować takie informacje zwrotne w pozytywny sposób, który pokazuje, że zależy ci na ich sukcesie.

unikaj porównań między pracownikami

Oceniając, podkreślaj jednostkę i sposób, w jaki jej wydajność porównuje się z twoimi określonymi kryteriami. Unikaj wychowywania innych pracowników, którzy mogą osiągnąć lepsze wyniki w ogóle lub w niektórych obszarach, ponieważ może to wygenerować konkurencję lub szkodzić więzi zespołu. Ludzie poczują się cenione, jeśli poświęcisz im pełną uwagę podczas rozmowy oceny.