Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The Excel test uses scenario-based MCQ questions to evaluate a candidate's ability to work with large datasets in Excel, navigate multiple spreadsheets, use advanced formulas and create reports. The test screens for the ability to sort/filter data, analyze data using PivotTables, create dashboards using charts, provide forms for user inputs, and record/ modify/ write macros.

Covered skills:

 • Basic formulas (MATCH; INDEX)
 • Advanced formulas (IF; VLOOKUP; HLOOKUP)
 • Math formulas (SUM; MIN; AVG)
 • Data types
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Excel -test is the most accurate way to shortlist Data AnalystsReason #1

Tests for on-the-job skills

Microsoft Excel Online Assessment Test er designet og validert av bransjeeksperter for å hjelpe rekrutterere og ansette ledere til å vurdere kandidatens Excel -ferdigheter.

Excel -testen skjermer kandidater for følgende ferdigheter som ansettelse av ledere ser etter i kandidater:

 • Bruk for formler som sum, indeks, ifError vs hvis + iSerror, indirekte og forskyvning
 • Bruke oppslagsformler som VLOOKUP med kamp
 • Avansert bruk av cellene og rekkeviddeobjektene
 • Utnytte data med pivottabeller og pivotdiagrammer
 • Legge til filtre for å rapportere menyer for å begrense postene
 • Opprette kraftige beregninger med Excel -funksjoner
 • Bruke relative, absolutte og blandede referanser
 • Bruke dataverktøy som sortering, subtotaling og filtrering
 • Bruke diagrammer og grafer for å representere tabelldata
 • Dataopprydding og transformasjoner (fjerning av duplikater, transponering, frysing)
 • Automatisering med makroer
 • Å håndtere feil
 • 3-datakonsolidering
 • Kombinasjonsteknikker for rengjøring av data
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

Dette er bare en liten prøve fra biblioteket vårt med 10.000+ spørsmål. De faktiske spørsmålene om dette Excel Test vil være ikke-googlable.

🧐 Question

Medium

MATCH INDEX LOOKUP
Solve
Some friends live in adjacent apartments in a building in Central Perk, New York. We want to write a function to search the apartment number by name. Which of the following functions should we use?
 image

Medium

Organization data
Data transformation
Solve
We have two Excel files with organization data. One file has Organization ID and Organization Name fields, whereas the second file has Organization ID, Organization Name and Country fields. We wrote a query to retrieve the data from both files. Here’s a sample of the data retrieved:
 image
We want to ensure Organization ID field is unique. Which of the following is the ideal solution that ensures Organization ID field is unique while retaining Country data?

A: Select the Organization ID and Country columns, and then click Keep Duplicates.
B: Select the Organization ID and Country columns, and then click Remove Duplicates.
C: Use Group BY function to group the rows by Organization ID. Specify output columns for Organization Name and Country using MAX operation.
D: Select Organization ID column and then click Remove Duplicates. Then specify output columns for Country using MAX operation.

Medium

Student scores
Data formatting
Solve
Here’s a sample Excel data source:
 image
Here’s the expected data format: 
 image
Which of the following is the correct way to transform the data from the query editor to achieve the result?

A: Columns to Select: Student Only
B: Columns to Select: Student and Student ID
C: Columns to Select: Primary and Secondary
D: Command to Use: Pivot Column
E: Command to Use: Reverse Rows
F: Command to Use: Unpivot Columns

Medium

VLOOKUP blood donor
Solve
We are looking to find the contact number of the only blood donor with blood group O-. Which function should we use to look up the correct contact number? Here's the documentation for VLOOKUP: =VLOOKUP(lookup value, range containing the lookup value, the column number in the range containing the return value, Approximate match (TRUE) or Exact match (FALSE)).
 image
A: =VLOOKUP("O-", A1:E10, 3, TRUE)
B: =VLOOKUP("O-", A1:E10, 3, FALSE)
C: =VLOOKUP("O-", D1:D10, 4)
D: =VLOOKUP("O-", D1:D10, 3)
E: =VLOOKUP("O-", A1:E10, 4, TRUE)
F: =VLOOKUP("O-", A1:E10, 4, FALSE)
G: =VLOOKUP("Kane", A1:E10, 4)
🧐 Question🔧 Skill

Medium

MATCH INDEX LOOKUP
2 mins
Excel
Solve

Medium

Organization data
Data transformation
3 mins
Excel
Solve

Medium

Student scores
Data formatting
2 mins
Excel
Solve

Medium

VLOOKUP blood donor
2 mins
Excel
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
MATCH INDEX LOOKUP
Excel
Medium2 mins
Solve
Organization data
Data transformation
Excel
Medium3 mins
Solve
Student scores
Data formatting
Excel
Medium2 mins
Solve
VLOOKUP blood donor
Excel
Medium2 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface klarte vi å optimalisere vår første screeningprosess med oppover 75%, og frigjøre dyrebare tid for både ansettelsesledere og vårt talentinnsamlingsteam!


Brandon Lee, Menneskers leder, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Excel Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Excel Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Hvordan evaluere avanserte Excel -ferdigheter

Spørsmålene vil være basert på avanserte Excel -emner:

 • Pivot -tabell for å beregne den automatiske summen, tellingen, prosent og generere grupperte dataoverskrifter
 • Bruk variable typer: konstanter, statisk, modulnivå, offentlig, privat, 'alternativ privat modul' osv
 • Søke celler og strenger med avansert mønstermatching og sammenligning, som operatør- og INSTR -funksjoner
 • Å etablere en prognosert resultatregnskap, balanse og kontantstrøm
 • Bruke dato og klokkeslett matematiske funksjoner for å beregne varighet, lengde og intervaller
 • Utløsende makroer ved bruk av regneark og formkontroller (knapper, former, rullegardinmerter, listebokser, klikk handlinger)
 • Sende data fra en makro til en annen ved hjelp av Byref og ByVal -metoder
 • Statistiske funksjoner for prediksjon og interferens
 • Opprette tilpassede funksjoner
 • Koble til eksterne data
 • Å lage økonomiske modeller
 • programmatisk endre regneark
 • Tilfeldige tallgeneratorer

What roles can I use the Excel Test for?

 • Data Analyst
 • Finance Analyst
 • Accountant
 • Business Analyst
 • Data Entry (Excel)
 • Administrative Assistant
 • Sales Manager
 • Marketing Analyst
 • Business Consultant
 • Operations Manager

What topics are covered in the Excel -test?

Datatyper
Grunnleggende formler (match; indeks)
Matematikkformler (sum; min; avg; sumifs)
Avanserte formler (if; vlookup; hlookup)
Analysere data (pivots; filtre;)
Visualisere data (diagrammer; grafer)
Svingdiagrammer og tabeller
Oppslag og referanse
Betinget formatering
Dataoppsummering
Datamanipulasjon
Arbeide med datoer og tider
Feilhåndtering
Sette inn og formateringstabeller
Sparklines og datahinser
3-datakonsolidering
Automatisering med makroer
3-datakonsolidering
Formelbasert betinget formatering
Skjemaer og handlinger
Singapore government logo

Ansettelseslederne følte at de gjennom de tekniske spørsmålene de stilte under panelintervjuene, kunne fortelle hvilke kandidater som hadde bedre score, og differensierte med de som ikke scoret også. De er Svært fornøyd med kvaliteten på kandidatene på listen med adaface -screeningen.


85%
Reduksjon i screeningstid

Excel Test FAQs

Kan jeg evaluere Excel- og SQL -ferdigheter i samme test?

Ja. Vi støtter evaluering av flere ferdigheter i samme test. Du kan gjennomgå SQL Test for å få en følelse av hva slags spørsmål som skal brukes til å evaluere SQL.

Kan jeg kombinere flere ferdigheter til en tilpasset vurdering?

Ja absolutt. Tilpassede vurderinger er satt opp basert på stillingsbeskrivelsen din, og vil inneholde spørsmål om alle må-ha ferdigheter du spesifiserer.

Har du noen anti-juksende eller proktoreringsfunksjoner på plass?

Vi har følgende anti-juksede funksjoner på plass:

 • Ikke-googlable spørsmål
 • IP Proctoring
 • Nettproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Deteksjon av plagiering
 • Sikker nettleser

Les mer om Proctoring -funksjonene.

Hvordan tolker jeg testresultater?

Den viktigste tingen å huske på er at en vurdering er et eliminasjonsverktøy, ikke et seleksjonsverktøy. En ferdighetsvurdering er optimalisert for å hjelpe deg med å eliminere kandidater som ikke er teknisk kvalifisert for rollen, det er ikke optimalisert for å hjelpe deg med å finne den beste kandidaten for rollen. Så den ideelle måten å bruke en vurdering på er å bestemme en terskelpoeng (vanligvis 55%, vi hjelper deg med å benchmark) og invitere alle kandidater som scorer over terskelen for de neste rundene med intervjuet.

Hvilken opplevelsesnivå kan jeg bruke denne testen til?

Hver ADAFACE -vurdering er tilpasset din stillingsbeskrivelse/ ideell kandidatperson (våre fageksperter vil velge de riktige spørsmålene for din vurdering fra vårt bibliotek med 10000+ spørsmål). Denne vurderingen kan tilpasses for ethvert opplevelsesnivå.

Får hver kandidat de samme spørsmålene?

Ja, det gjør det mye lettere for deg å sammenligne kandidater. Alternativer for MCQ -spørsmål og rekkefølgen på spørsmål er randomisert. Vi har anti-juksing/proctoring funksjoner på plass. I vår bedriftsplan har vi også muligheten til å lage flere versjoner av den samme vurderingen med spørsmål med lignende vanskelighetsnivåer.

Jeg er en kandidat. Kan jeg prøve en praksisprøve?

Nei. Dessverre støtter vi ikke praksisprøver for øyeblikket. Du kan imidlertid bruke eksemplet spørsmål for praksis.

Hva koster ved å bruke denne testen?

Du kan sjekke ut prisplanene våre.

Kan jeg få en gratis prøveperiode?

Ja, du kan registrere deg gratis og forhåndsvise denne testen.

Jeg flyttet nettopp til en betalt plan. Hvordan kan jeg be om en tilpasset vurdering?

Her er en rask guide om Hvordan be om en tilpasset vurdering på adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvennlige ferdighetsvurderingsverktøyet i dag.
g2 badges
Ready to use the Adaface Excel Test?
Ready to use the Adaface Excel Test?
snakk med oss
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Vilkår Personvern Trust Guide

🌎 Velg språket ditt

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️