Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The SQL Server Online test uses scenario-based MCQs to evaluate candidates on their knowledge of SQL Server, including their proficiency in writing complex SQL queries, administering SQL Server instances, and managing data. Additionally, the test assesses a candidate's understanding of SQL Server security, performance optimization, and disaster recovery. The test aims to evaluate a candidate's ability to work with SQL Server effectively and efficiently in various real-world scenarios.

Covered skills:

 • Transactional and relational Database
 • Database & Database Objects
 • Configurations
 • Installation
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface SQL Server Online Test is the most accurate way to shortlist SQL Server DBAsReason #1

Tests for on-the-job skills

Frågorna för seniorkandidater utvärderar avancerade ämnen som:

 1. ** Frågoptimering **: Frågor utvärderar kandidatens förmåga att optimera frågor med indexering, partitionering och andra tekniker. Denna färdighet är avgörande för att förbättra databasprestanda och skalbarhet.
 2. ** Databasdesign **: Kandidater förväntas vara skickliga inom databasdesign, normalisering och schemadesign. Denna kunskap är avgörande för att utforma effektiva och underhållbara databaser.
 3. ** Lagrade procedurer och funktioner **: Frågor bedömer kandidatens förmåga att skriva effektiva och återanvändbara lagrade procedurer och funktioner. Denna färdighet är viktig för att minska mängden redundant kod och förbättra databasprestanda.
 4. ** Transaktioner och låsning **: Kandidater utvärderas på grund av deras förståelse av transaktioner, isoleringsnivåer och låsmekanismer. Denna kunskap är avgörande för att säkerställa dataintegritet och undvika problem med samtidighet.
 5. ** Prestanda Tuning **: Frågor utvärderar kandidatens förmåga att diagnostisera och lösa prestationsproblem i SQL Server. Denna färdighet är viktig för att säkerställa att databaser kan hantera stora volymer data och hög användartrafik.
 6. ** Hög tillgänglighet och återhämtning av katastrofer **: Kandidater förväntas vara skickliga i att konfigurera hög tillgänglighets- och katastrofåtervinningslösningar som kluster, replikering och säkerhetskopiering/återställning. Denna kunskap är avgörande för att säkerställa att kritiska databaser alltid är tillgängliga och skyddade mot dataförlust.
 7. ** Säkerhet och efterlevnad **: Frågor bedömer kandidatens förståelse för SQL Server -säkerhetsfunktioner och efterlevnadsregler som GDPR och HIPAA. Denna kunskap är viktig för att säkerställa att databaser är säkra och överensstämmer med juridiska och lagstiftningskrav.
 8. ** Business Intelligence **: Kandidater utvärderas utifrån deras förmåga att designa och utveckla Business Intelligence Solutions med SQL Server -verktyg som analystjänster, integrationstjänster och rapporteringstjänster. Denna kunskap är viktig för att tillhandahålla insikter och datadrivna beslutsfattande.
 9. ** ETL -processer **: Frågor utvärderar kandidatens förmåga att designa och implementera extrakt, transformera, ladda (ETL) -processer med SQL Server Integration Services. Denna färdighet är viktig för att integrera data från olika källor och omvandla dem till användbar information.
 10. ** Datalagring **: Kandidater förväntas vara skickliga i att utforma och implementera datalagringslösningar med SQL Server -verktyg som analystjänster och integrationstjänster. Denna kunskap är viktig för att tillhandahålla ett centralt arkiv för stora mängder data och möjliggöra dataanalys och rapportering.
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

Dessa är bara ett litet urval från vårt bibliotek med 10 000+ frågor. De faktiska frågorna om detta Microsoft SQL Server Test kommer att vara icke-googleable.

🧐 Question

Medium

Merge data sources
Solve
Teylor Swift is a developer at your company and is setting up a data flow transformation to merge 2 data sources. 1 source contains item data and the other source contains data regarding the company which made the item.

The 2 data sources use SQL Server and have a 3-character CompanyCode column. Both data sources contain an ORDER BY clause to sort the data by CompanyCode in ascending order. 

Teylor wants to make sure that the Merge Join transformation works without additional transformations. What would you recommend?
A: Change the ORDER BY clause on the item source to order by ItemName.
B: Set the appropriate SortKeyPosition properties on the data sources.
C: Set the IsSorted property on both data sources.
D: Change the Merge Join transformation to a Merge transformation.

Medium

Multi Select
Solve
Consider the following SQL table:
 image
How many rows does the following SQL query return?
 image

Easy

Select & IN
Solve
Consider the following SQL table:
 image
Which of the following SQL queries would return the year when neither a football or cricket winner was chosen?
 image

Medium

With, AVG & SUM
Solve
Consider the following SQL table:
 image
How many tuples does the following query return?
 image
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Merge data sources
2 mins
SQL Server
Solve

Medium

Multi Select
2 mins
SQL
Solve

Easy

Select & IN
3 mins
SQL
Solve

Medium

With, AVG & SUM
2 mins
SQL
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Merge data sources
SQL Server
Medium2 mins
Solve
Multi Select
SQL
Medium2 mins
Solve
Select & IN
SQL
Easy3 mins
Solve
With, AVG & SUM
SQL
Medium2 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med AdaFace kunde vi optimera vår första screeningprocess med upp till 75%, vilket frigör dyrbar tid för både anställningschefer och vårt Talent Acquisition Team lika!


Brandon Lee, Folkchef, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Microsoft SQL Server Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Microsoft SQL Server Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & comparative results

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


What roles can I use the Microsoft SQL Server Test for?

 • SQL Server DBA
 • MS SQL Server Database Admin

What topics are covered in the SQL Server Online Test?

Windows -läge, blandat läge

Två autentiseringslägen
SQL Profiler
Rekursiv lagrad procedur
Lokala och globala tillfälliga bord
Kontrollera begränsningen
Underfrågan
SQL Server Agent
Schemalagda aktiviteter
VÄXA SAMMAN
Golvfunktion
Lås
Teckenfunktion

Används för att köra ett parti SQL -kod när insert eller uppdatering eller radera kommandon körs mot en tabell

Utlösare
Identitetskolonn
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!

Bulkkopi
Dynamisk SQL
Union
Ställ in NOCOUNT ON/OFF -uttalande
Magiska bord

SQL Server skapar magiska tabeller för att hålla värdena under DML -operationerna

Underlag
Charindex
För klausul
Varchar- och Nvarchar -typer
Getdate och sysdatetime
Tabellsample

Används för att extrahera prov av rader slumpmässigt som alla är nödvändiga för applikationen

Xml -datatyp

Används för att lagra XML -dokument i SQL Server -databasen

CDC
SQL -injektion
Filtrerat index
Singapore government logo

Anställningscheferna ansåg att de genom de tekniska frågor som de ställde under panelintervjuerna kunde berätta vilka kandidater som hade bättre poäng och differentierade med dem som inte gjorde så bra. Dom är mycket nöjd med kvaliteten på kandidater som är kortlistade med AdaFace -screening.


85%
minskning av screeningstiden

Vanliga frågor

Vad är SQL Server Online -testet?

SQL Server Online -testet är en kompetensbedömning som utvärderar en kandidats kunskap och färdigheter relaterade till Microsoft SQL Server, som är ett relationellt databashanteringssystem som används för att lagra och hämta data. Testet innehåller vanligtvis frågor på SQL Server -funktioner, databasdesign, SQL -frågor etc.

Kan jag kombinera flera färdigheter till en anpassad bedömning?

Ja absolut. Anpassade bedömningar ställs in baserat på din arbetsbeskrivning och kommer att innehålla frågor om alla måste-ha färdigheter du anger.

Har du några anti-cheating eller proctoring-funktioner på plats?

Vi har följande anti-cheating-funktioner på plats:

 • Icke-Googleable-frågor
 • IP -proctoring
 • webbproctoring
 • webbkamera proctoring
 • Detektion av plagiering
 • säker webbläsare

Läs mer om proctoring -funktionerna.

Hur tolkar jag testresultat?

Det främsta att tänka på är att en bedömning är ett eliminationsverktyg, inte ett urvalsverktyg. En kompetensbedömning är optimerad för att hjälpa dig att eliminera kandidater som inte är tekniskt kvalificerade för rollen, den är inte optimerad för att hjälpa dig hitta den bästa kandidaten för rollen. Så det ideala sättet att använda en bedömning är att bestämma en tröskelpoäng (vanligtvis 55%, vi hjälper dig att jämföra) och bjuda in alla kandidater som gör poäng över tröskeln för nästa intervjurundor.

Vilken erfarenhetsnivå kan jag använda detta test för?

Varje AdaFace -bedömning anpassas till din arbetsbeskrivning/ idealisk kandidatperson (våra ämnesexperter kommer att välja rätt frågor för din bedömning från vårt bibliotek med 10000+ frågor). Denna bedömning kan anpassas för alla erfarenhetsnivåer.

Får varje kandidat samma frågor?

Ja, det gör det mycket lättare för dig att jämföra kandidater. Alternativ för MCQ -frågor och ordningen på frågor randomiseras. Vi har anti-cheating/proctoring -funktioner på plats. I vår företagsplan har vi också möjlighet att skapa flera versioner av samma bedömning med frågor om liknande svårighetsnivåer.

Jag är kandidat. Kan jag prova ett träningstest?

Nej. Tyvärr stöder vi inte övningstester just nu. Du kan dock använda våra exempelfrågor för övning.

Vad är kostnaden för att använda detta test?

Du kan kolla in våra prisplaner.

Kan jag få en gratis provperiod?

Plattformen är helt självbetjänande, så här är ett sätt att gå vidare:

 • Du kan registrera dig gratis för att få en känsla för hur det fungerar.
 • Den kostnadsfria provperioden inkluderar en provbedömning (Java/JavaScript) som du hittar i din instrumentpanel när du registrerar dig. Du kan använda den för att granska kvaliteten på frågorna och kandidaternas upplevelse av ett konversationstest på Adaface.
 • För att granska kvaliteten på frågorna kan du också granska våra offentliga frågor för 50+ färdigheter här.
 • När du är övertygad om att du vill testa det med riktiga bedömningar och kandidater kan du välja en plan enligt dina krav.

Jag flyttade precis till en betald plan. Hur kan jag begära en anpassad bedömning?

Här är en snabbguide om hur man begär en anpassad bedömning på Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prova det mest kandidatvänliga utvärderingsverktyget idag.
g2 badges
Ready to use the Adaface Microsoft SQL Server Test?
Ready to use the Adaface Microsoft SQL Server Test?
chatta med oss
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Villkor Integritet Förtroende

🌎 Välj ditt språk

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️