Search test library by skills or roles
⌘ K

Förtroende

Lita på Adaface med din säkerhet och integritet


Vi är engagerade i säkerheten och integriteten för dina data.

Förtroende är grunden för vår relation med miljoner kandidater och företag runt om i världen. Vi värdesätter det förtroende du har lagt i oss och tar ansvaret för att skydda din information på allvar. För att vara värdig ditt förtroende byggde vi och kommer att fortsätta växa Adaface med tonvikt på säkerhet, efterlevnad och integritet.

Vår förtroendeguide kopplar dig till våra program för integritet, säkerhet och efterlevnad, så du har all information som du behöver för att hantera dina data.

Integritet

Du äger dina uppgifter, och om det är din personliga eller arbetsinformation, har vi åtagit oss att hålla den privat. Våra policyer, verktyg och procedurer är byggda för att skydda dina uppgifter och hjälpa dig att uppfylla dina integritetsförpliktelser.

Lär dig mer

säkerhet

Adaface är designad med en säker, distribuerad infrastruktur med flera skyddslager. Vi arbetar bakom kulisserna för att imponera företagets säkerhet i alla aspekter av hur rekryterare samarbetar för screening.

Lär dig mer

Efterlevnad

Vårt robusta program uppfyller förordningar som GDPR och CCPA och kan hjälpa dig att navigera i din efterlevnad. Våra interna revisorer testar våra kontroller för att säkerställa att alla efterlevnadslager är säkra och förenliga med vår policy.

Lär dig mer

Datahantering

Vår datahanteringsinfrastruktur är utformad med operativa, tekniska och procedurella säkerhetskontroller. Vi är engagerade i att tillhandahålla öppenhet i policyer och verktyg som påverkar hur du hanterar dina data.

Lär dig mer

Dataförfrågningar

Vi är engagerade i att vara så transparenta som möjligt om hur vi hanterar din information, samtidigt som vi ser till att vi håller den säker och privat. Vår policy för dataförfrågan ger insikt i tredjeparts-/ brottsbekämpande begäran om data.

Lär dig mer

Bransch-accepterade bästa praxis och ramverk

Vår säkerhetsmetod fokuserar på säkerhetsstyrning, riskhantering och efterlevnad. Detta inkluderar kryptering i vila och under transitering, nätverkssäkerhet och serverhärdning, administrativ åtkomstkontroll, systemövervakning, avverkning och varning och mer.

logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.