Lagerhanterare Jobbbeskrivning mall/kort

Vi letar efter en erfaren lagerhanterare för att övervaka effektivt kvitto, lagring och avsändning av ett brett utbud av varor. Lagerchefen kommer att ansvara för att säkerställa att produktivitetsmål uppnås och att alla lagerprocesser körs smidigt och snabbt. Denna roll kräver starka ledarskapsförmågor och förmågan att hantera människor, processer och teknik i en snabb och dynamisk miljö.

Lagerhanterare jobbprofil

En lagerchef spelar en kritisk roll i logistikkedjan och hanterar verksamheten i ett lager. De ansvarar för att övervaka effektivt kvitto, lagring och avsändning av varor och för att hantera personal, fordon och andra resurser.

Rapporter till

Lagerchefen rapporterar vanligtvis till chefen för logistik eller leveranskedjans chef.

Warehouse Manager -ansvar

 • Övervaka mottagnings-, lager-, distributions- och underhållsoperationer.
 • Installera layout och säkerställa ett effektivt utrymmeanvändning.
 • Initiera, samordna och upprätthålla optimal operativ policy och förfaranden.
 • Följ alla krav på lager-, hanterings- och leveranslagstiftning.
 • Hantera lagerkontroll och förena med datalagringssystemet.
 • Förbered årlig budget, schemalägga utgifter, analysera avvikelser och initiera korrigerande åtgärder.
 • Samarbeta med kunder, leverantörer och transportföretag.
 • Rekrytera, välja, orientera, coacha och motivera anställda.
 • producera rapporter och statistik regelbundet (i/ut statusrapport, död aktierapport, etc.).
 • Se till att hälso- och säkerhetsstandarder uppfylls.

Lagerhanterare Krav och färdigheter

 • Bevisad arbetslivserfarenhet som lagerchef.
 • Kompetens inom lagerhanteringsförfaranden och bästa praxis.
 • Bevisad förmåga att genomföra processförbättringsinitiativ.
 • Stark kunskap om Warehousing Key Performance Indicators (KPI).
 • praktisk erfarenhet av programvara för lagerhantering och databaser.
 • Ledarskapsförmåga och förmåga att hantera personal.
 • Starka beslutsfattande och problemlösningsförmågor.
 • Utmärkta kommunikationskunskaper.
 • Kandidatexamen i logistik, hantering av leveranskedjor eller företagsadministration.