Scrum master jobbbeskrivning mall/kort

Vi behöver en erfaren Scrum Master för att övervaka och vägleda Scrum -team. Scrum Master kommer att säkerställa att utvecklingsgrupper följer Scrum Framework-ideal och smidiga praxis, coachning och inspirerande team för att förbättra förfaranden, hantera möten och beslutsprocesser och ta bort teambarriärer.

Scrum Master Job Profile

Scrum är en smidig metod för att utveckla stora projekt, oftast programvara. Den smidiga projektledningstilen använder korta utvecklingscykler som kallas sprints, vilket resulterar i en ständig produkt- eller serviceförbättring. Flera smidiga ramar finns tillgängliga, där Scrum är ett vanligt val för snabba projekt.

Tillvägagångssättet är mycket samarbetsvilligt och kräver effektiva processer, och processens resultat är beroende av Scrum Masters skicklighet. Agile -metoder kan ha sitt ursprung i teknikföretag, men Scrum Master -sysselsättning kan hittas i olika sektorer och för en mängd olika organisationer över hela världen.

Rapporter till

 • Teknisk ledare
 • Projektledare
 • Chief Technology Officer

Scrum Master Ansvar

 • Guide och coacha Scrum-teamet om hur man utnyttjar smidiga tekniker och koncept för att ge våra kunder högkvalitativa varor och tjänster
 • höja teamprestanda till en hög nivå genom att identifiera områden med styrka och tillväxt och använda lämpliga coaching och utvecklingsstrategier
 • Se till att Scrum förstås och att teamet följer Scrum -praxis och principer
 • Coaches Scrum-teamet i självorganisation, tvärfunktionell skicklighet, domänkunskap och effektiv kommunikation både internt och externt medan du arbetar inom Scrum-teamet
 • Samarbeta med Scrum -teamet, såväl som interna och externa intressenter, för att påverka och driva beslutsfattande, samt för att hjälpa organisationsprojekt eller produktteam
 • Arbeta med andra Scrum Masters för att övervinna teamflaskhalsar för att förbättra effektiviteten av Scrum -implementering i organisationen
 • Samarbeta med Agile Coaches och andra Scrum Masters för att gå vidare i jobbet
 • Hjälp till marknadsföring och förbättring av smidiga tekniker i hela verksamheten
 • Led och stödja alla Scrum -evenemang, inklusive Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review och Sprint Retrospective
 • Tjäna som en ledare som utbildar och stöder smidiga team som tilldelats mestadels affärer som vanligt (BAU) arbete, samt betydande avdelningsinitiativ och lämpliga delar av företagsprojekt och initiativ

Scrum master krav och färdigheter

 • Tidigare erfarenhet av att arbeta med ett Scrum -team
 • förmågan att snabbt utvärdera och tänka, samt lösa tvist
 • Bekant med tillvägagångssätt för att fylla hål i scrum
 • förmågan att berätta vad som är scrum och vad som inte är
 • Arbetskunskap om effektiva smidiga metoder
 • förmåga att samarbeta och hantera ett team
 • Utmärkt kommunikations-, interpersonella och mentorskapsförmågor
 • anpassningsförmåga till en föränderlig miljö
 • självmotivation och förmågan att upprätthålla koncentration inför distraktion