Rost utvecklare jobbbeskrivning mall/kort

Som rostutvecklare kommer du att ansvara för utveckling och underhåll av programvara skriven i Rust. Du kommer att samarbeta med andra utvecklare i teamet för att skapa högkvalitativ och stabil programvara. Dessutom kommer du att ansvara för felsökning och lösa buggar.

Rostutvecklare jobbprofil

En rostutvecklare bör ha utmärkta problemlösningsförmågor och en stark förståelse för Rust-programmeringsspråk. De borde kunna arbeta oberoende och i ett team. Dessutom borde de kunna ta vägledare från Senior Rust -utvecklare eller Rust Development Team Lead.

Rapporter till

  • Leadingenjör

Rust utvecklaransvar

  • Utveckla programvara i Rust
  • Underhålla och förbättra befintliga rostkodbaser
  • Samarbeta med andra utvecklare för att skapa högkvalitativ programvara
  • Felsökning och lösa rostbuggar

Rostutvecklarens krav och färdigheter

  • Stark erfarenhet av rostprogrammeringsspråk
  • Erfarenhet av objektorienterad programmering
  • Bekanta med rostutvecklingsverktyg och ramverk
  • Förmåga att arbeta självständigt och som en del av ett team
  • Utmärkta problemlösningsförmågor