Programchef Jobbbeskrivning Mall/kort

Vårt företag letar efter en programchef för att utveckla, planera, marknadsföra och hantera effektiva programmatiska program. Den ideala kandidaten känner till variablerna som driver kundbeteende och kan samla in och analysera konsumentmätningar från både verklig och digital data. De bör vara analytiska och fokuserade och ha en god förståelse för mänskligt beteende och motiverande krafter.

Vi söker någon för att etablera kundprogram för våra kunder för att de ska kunna locka rätt demografi och för att vi ska generera effektiva marknadsföringskampanjer. Detta arbete inkluderar kortsiktiga och långsiktiga initiativ som syftar till att inspirera, utbilda och locka människor från alla samhällsskikt.

Programchef för jobbprofil

Programchefer har befäl för att säkerställa att mer övergripande företagsmål är slutförda. De samordnar insatser i många projekt utan att personligen ha kontroll över dem.

De övervakar istället det primära programmet och uppmärksammar programstrategin, projektdelegationen och programmets implementering. Denna chef säkerställer att alla teammedlemmar förstår hur man samarbetar och samordnar sina ansträngningar för att uppnå ett större mål.

Programchefer hjälper företag att hålla sig på rätt spår, på budget och i slutändan på en väg för utveckling och framgång.

Rapporter till

 • C -svit

Programchefens ansvar

 • Strategis, implementera och upprätthålla programinsatser under organisatoriska mål
 • Skapa programutvärderingsmetoder för utvärdering och förbättring
 • upprätthålla organisatorisk tillfredsställelse, kvalitet och prestandakrav
 • Övervaka många projektgrupper för att säkerställa att programmål uppfylls
 • Hantera budgetar och finansieringskällor för att maximera produktiviteten
 • Samarbeta nära med projektsponsorn, tvärfunktionella team och tilldelade projektledare att designa och etablera nytt initiativomfång, leveranser, behövs resurser, arbetsplan, budget och schemaläggning
 • Hantera program- och projektgrupper för att maximera avkastningen på investeringar samt samordna och delegera tvärprojektinsatser
 • Bestäm kritiska krav från tvärfunktionella team och externa leverantörer
 • Skapa och hantera projektbudgetar samt hålla dig ansvarig för att uppfylla definierade affärsmål/mål
 • Samarbeta med andra programchefer för att identifiera risker och möjligheter i flera avdelningsinitiativ
 • Analysera, utvärdera och mildra programrisker samt ge programrapporter för ledning och intressenter

Programchefskrav och färdigheter

 • Ett BSC/BA -examensbevis i ledningen eller en relaterad disciplin
 • Demonstrerad erfarenhet som programchef eller i en annan ledarroll
 • Fördjupad kunskap om projekt/programhanteringsmetoder och rutiner
 • Grundlig förståelse för utvärdering av prestanda och förändringshanteringskoncept
 • Stark förståelse av Microsoft Office
 • Arbetskunskap om program/projekthanteringsverktyg (Basecamp, MS -projekt, etc.)
 • Demonstrerat ledarskap och organisatoriska förmågor
 • Enastående kommunikationsförmåga
 • Överlägsna problemlösningsförmågor