Löner Direktör Jobbbeskrivning Mall/kort

Vi söker för närvarande en erfaren lönedirektör för att leda vår lönavdelning. Lönedirektören kommer att ansvara för att övervaka korrekt och snabb behandling av vårt företags lön, hantering av lönepersonal och säkerställa överensstämmelse med statliga bestämmelser. Den ideala kandidaten kommer att ha omfattande kunskaper om lönadministration, inklusive statliga och federala förordningar, och har starka ledarskap och strategiska planeringsförmågor.

Löner Director Jobbprofil

Lönedirektören är en kritisk ledarroll som övervakar alla aspekter av löneoperationer. Denna position är ansvarig för att se till att alla anställda betalas exakt och i tid, utvecklar system för att behandla transaktioner av lönekonton och samordna med HR- och finansteam i lönerelaterade frågor.

Rapporter till

Payroll -direktören rapporterar vanligtvis till Chief Financial Officer (CFO) eller vice ordförande för mänskliga resurser.

Löneredelsansvar

 • Direkt och övervaka verksamheten i lönavdelningen, hantera lönesatser och fastställa avdelningspolicyer och förfaranden.
 • Säkerställa överensstämmelse med federala, statliga och lokala löner, lön och tim lagar och bästa praxis.
 • Underlätta revisioner genom att tillhandahålla poster och dokumentation till revisorer.
 • Identifiera och rekommendera uppdateringar av programvaran för bearbetning av löner, system och procedurer.
 • Utför löneanalys, avstämning och säkerställa lönen noggrannhet.
 • Samarbeta med personalresurser (HR) och redovisningsteam.
 • Hantera och lösa problem som rör lönproduktion.
 • Övervaka fördelningen av lönecheck och löneskatter.
 • Håll dig uppdaterad med nya trender inom lönesätt och teknik.

Löneredning Direktör Krav och färdigheter

 • beprövad erfarenhet som lönedirektör eller liknande roll.
 • djup kunskap om lön och skattelagar och förordningar.
 • Ledarskapsförmåga och förmåga att hantera personal.
 • Stark analytisk förmåga och lämplighet i problemlösning.
 • Utmärkt kommunikations- och organisationsförmåga.
 • Kunskap i löneprogramvarusystem.
 • En kandidatexamen i företagsekonomi, redovisning, personalresurser eller relaterat område. En magisterexamen eller relevant certifiering (t.ex. Certified Payroll Professional (CPP)) är ett plus.