Informationsarkitekt Jobbbeskrivning Mall/kort

Vi letar efter en skicklig informationsarkitekt för att gå med i vårt team. Informationsarkitekten kommer att ansvara för att utforma och implementera informationsstrukturer och navigationssystem för våra digitala plattformar. Denna roll kräver en djup förståelse av användarbeteende, exceptionella analytiska färdigheter och förmågan att skapa intuitiva, användarvänliga innehållsramar som förbättrar användarupplevelsen.

Informationsarkitekt jobbprofil

En informationsarkitekt spelar en avgörande roll för att utforma den strukturella grunden för digitala plattformar. De fokuserar på att organisera, strukturera och märka innehåll effektivt så att användare enkelt kan hitta information. Denna roll involverar ett nära samarbete med UX -designers, innehållsstrateger och webbutvecklare.

Rapporter till

Informationsarkitekten rapporterar vanligtvis till UX Design Manager eller chef för digital strategi.

Informationsarkitektansvar

 • Utveckla informationsarkitektur för digitala plattformar, inklusive webbplatser, mobilappar och andra online -gränssnitt.
 • Analysera användarnas behov och affärsmål för att skapa intuitiva och användarcentrerade informationsstrukturer.
 • Samarbeta med UX -designers för att skapa trådramar, interaktiva prototyper och webbplatskartor.
 • Utför användbarhetstest och användarforskning för att förfina informationsarkitektur.
 • Utveckla märknings- och navigationsscheman för att vägleda användare genom digitalt innehåll.
 • Dokumentera informationsarkitekturen och kommunicera den till utvecklingsgruppen.
 • Håll dig uppdaterad med de senaste trenderna och bästa metoderna inom informationsarkitektur och UX -design.
 • Se till att de digitala plattformarna är tillgängliga och användbara för alla användare.

Informationsarkitektkrav och färdigheter

 • Bachelors eller magisterexamen i informationsvetenskap, UX -design, datavetenskap eller ett relaterat område.
 • Bevisad erfarenhet som informationsarkitekt, UX -designer eller liknande roll.
 • Stark förståelse av UX-principer, informationsarkitektur och användarcentrerad design.
 • Erfarenhet av UX -designverktyg och program för trådframning.
 • Utmärkta analytiska och problemlösningsförmågor.
 • Starka kommunikations- och samarbetsförmågor.
 • Kunskap om webbtillgänglighetsstandarder och bästa praxis.
 • Möjlighet att översätta komplexa koncept till lättförståeliga ramverk.