Direktör för Talent Acquisition Jobbbeskrivning Mall/kort

Vi söker en mycket erfaren och dynamisk chef för talangförvärv för att leda vår rekryteringsstrategi och verksamhet. I den här rollen kommer du att ansvara för att övervaka hela rekryteringsprocessen, utveckla strategier för förvärv av talanger och se till att organisationen lockar och behåller förstklassig talang. Den ideala kandidaten bör ha en strategisk tankesätt, starka ledarskapsförmågor och en beprövad meritlista i talangförvärv.

Direktör för arbetsprofil för talangförvärv

Direktören för talangförvärv är nyckeln till att forma arbetskraften för en organisation. De är ansvariga för att utforma och genomföra omfattande rekryteringsstrategier, hantera Talent Acquisition -teamet och säkerställa anpassningen av rekryteringsaktiviteter till organisationens strategiska mål.

Rapporter till

Direktören för talangförvärv rapporterar vanligtvis till Chief Human Resources Officer (CHRO) eller vice ordförande för mänskliga resurser.

Direktör för talangförvärvsansvar

 • Utveckla och implementera strategiska initiativ för att rekrytera olika talanger.
 • Hantera rekryteringsprocessen och livscykeln, inklusive första bedömningar, intervjuer och erbjudanden.
 • Använd sociala medier, jobbtavlor, internet sourcing och andra tekniska medel för att källa kandidater för öppna jobb.
 • Utveckla rekryteringsprogram för högskolor och delta i anställningsevenemang, till exempel karriärmässor.
 • Använd sofistikerade sökande spårningssystem och annan rekryteringsprogramvara och CRM -system för att spåra sökande genom urvalsfasen till ombord.
 • Utveckla relationer med tredjeparts rekryteringsbyråer och bemanningsföretag och hantera upphandlings- och mätprocessen.
 • Träna och övervaka rekryteringsteamet.
 • Ge analytiska och väl dokumenterade rekryteringsrapporter till resten av teamet.

Direktör för krav och färdigheter för talangförvärv

 • Bevisad erfarenhet som chef för talangförvärv eller liknande roll.
 • Påvisbar erfarenhet av att hantera rekryterings- och arbetsgivarnas varumärkesinitiativ.
 • Fast förståelse av inköpstekniker och verktyg (t.ex. sociala nätverk).
 • praktisk erfarenhet av sökandespårningssystem och HR-databaser.
 • Erfarenhet av strategisk planering och genomförande av strategier för förvärv av talanger.
 • Utmärkt kommunikation, ledarskap och planeringsförmåga.
 • Kandidatexamen eller magisterexamen i mänskliga resurser, företagsadministration eller relevant område.