CRM Manager Jobbbeskrivning Mall/kort

Vi söker en erfaren CRM -chef för att leda våra kundrelationsinsatser. CRM -chefen kommer att ansvara för att hantera vårt kundrelationssystem, utveckla och implementera strategier för att förbättra kundupplevelsen och analysera kundinteraktioner för att driva försäljningen och förbättra kundnöjdheten. Denna roll kräver en blandning av teknisk CRM-plattformskunskap och kundfokuserade marknadsföringsstrategier.

CRM Manager Jobbprofil

En CRM -chef spelar en avgörande roll för att upprätthålla och förbättra de relationer ett företag har med sina kunder. De ansvarar för utvecklingen, genomförandet och förfining av strategier genom CRM -systemet för att behålla befintliga kunder och locka nya. Detta inkluderar att hantera kunddata, analysera kundinteraktioner och implementera effektiva kommunikationsstrategier.

Rapporter till

CRM -chefen rapporterar vanligtvis till chefen för marknadsföring eller försäljningsdirektör.

CRM Manager -ansvar

 • Utveckla och implementera CRM -strategier för att förbättra kundengagemang och behållning.
 • Hantera och optimera CRM -plattformen för att säkerställa dess effektivitet och effektivitet.
 • Analysera kunddata och interaktioner för att få insikter och identifiera möjligheter.
 • Samarbeta med marknadsförings-, försäljnings- och kundserviceteam för att säkerställa CRM -strategier i linje med affärsmålen.
 • Övervaka skapandet och genomförandet av riktade kundkommunikationskampanjer.
 • Träna och stödja teammedlemmar i att använda CRM -systemet effektivt.
 • Övervaka och rapportera om resultatet av CRM -initiativ.
 • Håll dig uppdaterad med de senaste CRM -teknologierna och bästa praxis.

CRM Manager Krav och färdigheter

 • Kandidatexamen i marknadsföring, företagsadministration eller relaterat område.
 • beprövad erfarenhet som CRM -chef eller liknande roll.
 • Stark förståelse av CRM-programvara, helst med praktisk erfarenhet.
 • Utmärkta analytiska färdigheter och datadrivna tankesätt.
 • Stark kommunikation och interpersonella förmågor.
 • Möjlighet att leda och motivera ett team.
 • Bekanta med marknadsföringsstrategier och tekniker.
 • Stark projektledning och organisatoriska färdigheter.