Innehållsstrategi Jobbbeskrivning Mall/kort

Innehållsstrategi jobbprofil

En innehållsstrateg är en professionell som ansvarar för planering, utveckling och hantering av innehåll för en organisation eller webbplats. Innehållsstrategen arbetar med innehållsteamet för att skapa en innehållsstrategi som uppfyller målgruppens behov. Innehållsstrategen arbetar också med marknadsförings- och kommunikationsteamet för att säkerställa att innehållet är i linje med den övergripande marknadsförings- och kommunikationsstrategin.

Rapporter till

 • innehållschef
 • Marknadschef

Ansvarsstrategiansvar

 • Anpassa innehåll till organisationens övergripande marknadsförings- och kommunikationsstrategi
 • Skapa en innehållsstrategi som uppfyller målgruppens behov
 • Arbeta med innehållsteamet för att utveckla och implementera innehållsstrategin
 • Hantera innehållsteamet för att säkerställa att innehållet skapas och distribueras i tid
 • Se till att innehållet är av hög kvalitet och uppfyller målgruppens behov
 • Analysera innehållets prestanda och göra rekommendationer

Innehållsstrategkrav och färdigheter

 • En kandidatexamen i marknadsföring, kommunikation eller ett relaterat område
 • 3-5 års erfarenhet av innehållsplanering, utveckling och ledning
 • Starka skriftliga och muntliga kommunikationsförmågor
 • Starka organisatoriska och projektledningsfärdigheter
 • Starka analytiska och problemlösningsförmågor
 • Kunskap om innehållshanteringssystem och SEO