Affärsverksamhetschef jobbbeskrivning mall/kort

Vi söker en erfaren affärschef för att övervaka vår organisations dagliga verksamhet, förbättra prestanda och driva tillväxt. Den ideala kandidaten kommer att ansvara för att hantera och optimera vår organisations operativa processer, säkerställa operativ excellens och anpassa dessa processer till våra affärsmål. Denna roll kräver en kombination av starka hanteringsfärdigheter och en analytisk tankesätt.

Business Operations Manager Jobbprofil

En affärschef är nyckeln till att säkerställa att affärsverksamheten är effektiva och effektiva. De ansvarar för att hantera den dagliga verksamheten, analysera affärsprocesser, förbättra övergripande affärsfunktioner och driva lönsamhet och effektivitet.

Rapporter till

Business Operations Manager rapporterar vanligtvis till Chief Operating Officer (COO) eller verkställande direktör (VD).

Affärsverksamhetschef

 • Utveckla och implementera affärsstrategier, planer och rutiner.
 • Övervaka dagens dagliga verksamhet och verkställande arbetet (IT, marknadsföring, försäljning, ekonomi etc.).
 • Leda anställda för att uppmuntra maximal prestanda och engagemang.
 • Utvärdera prestanda genom att analysera och tolka data och mätvärden.
 • Skriv och skicka rapporter till VD i alla frågor av betydelse.
 • Hantera relationer med partners/leverantörer.
 • Sätt omfattande mål för prestanda och tillväxt.
 • Upprätta policyer som främjar företagskultur och vision.

Business Operations Manager Krav och färdigheter

 • Bevisad erfarenhet som affärsoperationschef eller relevant roll.
 • Förståelse av affärsfunktioner som HR, finans, marknadsföring etc.
 • Påvisbar kompetens inom strategisk planering och affärsutveckling.
 • Erfarenhet av insamling kommer att vara ett plus.
 • Arbetskunskap om dataanalys och prestanda/driftsmetriker.
 • Arbetskunskap om IT/Business Infrastructure.
 • Enastående organisatoriska och ledarskapsförmågor.
 • Utmärkta interpersonella och offentliga talfärdigheter.
 • Aptitude i beslutsfattande och problemlösning.
 • kandidatexamen i företagsekonomi eller relaterat område; MBA är ett plus.