Revisorns jobbbeskrivning mall/kort

Vi letar efter en revisor för att hjälpa oss att skapa finansiella rapporter för att hålla reda på företagets tillgångar, skulder, vinst och förlust, skattansvar och annan finansiell verksamhet.

Du kommer att ansvara för att alla finansiella poster och uttalanden uppfyller alla tillämpliga regler, förordningar och allmänt accepterade redovisningsprinciper (GAAP). Du korrigerar också eventuella inkonsekvenser eller avvikelser som upptäckts i poster, uttalanden eller inspelade transaktioner.

Utmärkta interpersonella och kommunikationsförmågor hjälper dig att lyckas genom att kommunicera dina tankar och rapporter med andra utanför finans.

Revision Jobbprofil

En revisorspecialist ansvarar för att upprätthålla och tolka finansiella poster. De flesta revisorer kontrollerar ett brett utbud av finansiella aktiviteter, antingen för enskilda kunder eller för mer framstående företag och organisationer som anställer dem.

Redovisning är ett brett område som hänvisar till olika professionella titlar och positioner i företag. Offentliga, lednings- och regeringsredovisare är de tre primära kategorierna av revisorer, var och en fokuserar på en annan del av yrket. Interna och externa revisorer är också otydligt kopplade.

Rapporter till

Revisionsansvar

 • Förbered konton och skattedeklarationer
 • Se till att finansiell dokumentation är korrekt
 • Se till att finansiella rapporter följer tillämpliga regler och förordningar
 • Förbered och upprätthålla korrekta redovisningsregister och processer
 • Förbered skattedeklarationer och garantera snabb betalning av skatter
 • Utvärdera revision och analys av ekonomisk prestanda och erbjuda bästa praxis
 • Hjälp företag att fungera mer effektivt genom att identifiera svårigheter och strategiska lösningar
 • Ge råd om kostnadsminskning, intäkter och vinstmaksimering
 • Utför finansiella prognoser och riskbedömningar

Revisorns krav och färdigheter

 • Företrädesvis en examen eller examensbevis i redovisning, ekonomi eller relaterad disciplin
 • Redovisningsupplevelse (önskvärd)
 • Förmåga att reflektera över ditt arbete såväl som de bredare konsekvenserna av ekonomiska beslut
 • Förståelse för allmän finansiell redovisning och kostnadsredovisning
 • Kunskap om accepterade redovisningsprinciper
 • Kunskaper med redovisningsprogramvara
 • Metodisk tillvägagångssätt och problemlösningsförmåga
 • Analytisk förmåga