Vad är övergångsanställning?

Tillfällig jobbplacering kallas övergångsanställning. Övergångsarbete ges ofta för att hjälpa människor att förbereda sig för permanent jobbplacering. Denna förberedelse utförs genom att arbeta i en serie yrken som är utformade för att förbättra individens talanger och arbetstolerans.

Övergångsanställning ges ibland till annars arbetslösa för att ge dem tjänade pengar. Övergångsarbete kan också användas för att undervisa och förbereda människor med utvecklingsstörningar eller livsförändrade skador för integration på konventionella arbetsplatser. Övergångsinitiativ kan också hjälpa fördrivna anställda och fångar som återinföras arbetskraften.