Vad är ett avgångsbrev?

Ett formellt dokument som uttrycker en anställds avsikt att lämna sin nuvarande position, ofta belyser tacksamhet och erbjuder hjälp för en smidig övergång.

Varför är ett avgångsbrev viktigt?

Medan det omedelbara syftet med ett avgångsbrev är att meddela arbetsgivaren om din avsikt att lämna, går dess betydelse djupare. Den:

 • Säkerställer en smidig övergång: det gör att företaget kan förbereda dig för din avgång, vilket säkerställer att roller och ansvar är tillräckligt överlämnade.
 • Tjänar som ett juridiskt dokument: Brevet kan fungera som en post som du meddelade och säkerställer att alla parter är tydliga på tidslinjer.
 • Bygger professionella relationer: Ett välgjord brev kan lämna ett varaktigt positivt intryck, vilket potentiellt kan gynna ditt professionella nätverk och framtida referenser.

Nyckelkomponenter i ett avgångsbrev

Att skapa ett avgångsbrev handlar inte om att ventilera frustrationer eller lista klagomål. Det handlar om att upprätthålla professionalism. Här är de viktigaste komponenterna att tänka på:

 • Formell adress: Adressera brevet till din omedelbara handledare eller HR -chef med deras formella titel.
 • Rend deklaration: Börja med ett enkelt uttalande om att du avgår och inkludera din senaste arbetsdag.
 • Kort skäl: Även om det inte är obligatoriskt är det en bra praxis att nämna ett kortfattat skäl för din avgång.
 • Uppskattning: Uttryck tacksamhet för de möjligheter och erfarenheter som uppnåtts under din mandatperiod.
 • Erbjudande för övergång: Nämn din vilja att hjälpa till i övergångsprocessen, oavsett om det utbildar en ersättning eller överlämnande av uppgifter.
 • Kontaktinformation: Även om företaget redan har detta är det en bra gest att inkludera ditt personliga e -postmeddelande eller telefonnummer för någon framtida korrespondens.
 • Formell stängning: Logga in med en professionell slut, till exempel "uppriktigt" eller "hälsningar", följt av ditt fulla namn.

Tips för att skapa ett avgångsbrev av hög kvalitet

 • Håll dig positiv: Fokusera på de positiva upplevelserna och lärdomarna och undvika negativa kommentarer eller kritik.
 • Var kortfattad: Även om det är viktigt att vara grundlig, är ett avgångsbrev inte platsen för långa förklaringar. Håll dig till poängen.
 • korrekturläsning: Se till att det inte finns några grammatiska eller stavfel. Det är ditt slutliga officiella dokument; Se till att det är polerat.
 • Sök feedback: Innan du skickar in kan det vara klokt att ha en pålitlig kollega eller mentor att granska ditt brev.

den större bilden

Att avgå från en position, oavsett orsak, är ett betydande steg i sin karriär. Hur du hanterar din avgång, särskilt genom ditt avgångsbrev, kan ställa in tonen för dina framtida professionella relationer. Närma sig alltid det med nåd, tacksamhet och professionalism.