Vad är överstådd?

Överstörning inträffar när en organisation avsiktligt rekryterar fler anställda än dess nuvarande arbetsbelastning kräver. Detta tillvägagångssätt antas ofta som en proaktiv åtgärd för att förutse framtida tillväxt, förändringar eller för att mildra omsättningsriskerna.

 • En undersökning av Society for Human Resource Management (SHRM) indikerar att 30% av företagen har bedrivit att översträcka som en strategisk åtgärd under perioder med tillväxt.

Varför överhire företag?

 • ** Förväntar tillväxt: ** För att förbereda sig för beräknade affärsutvidgningar.
 • ** Talents knapphet: ** Anställa i förväg i sektorer där skicklig talang är sällsynt.
 • ** Minska omsättningspåverkan: ** Mitigering av riskerna i samband med hög anställdas omsättning.

Balansera riskerna och fördelarna

 • ** Fördelar: ** Säkerställer beredskapen för tillväxt, minskar anställningstrycket i framtiden och bygger en talangreserv.
 • ** Nackdelar: ** Ökade lönekostnader, potential för anställdas frikoppling och resurshanteringsutmaningar.

HR -strategier för effektiv överhus

 • ** Noggrann prognos: ** Använd datadrivna metoder för att förutsäga framtida bemanningsbehov exakt.
 • ** Anställdas engagemang: ** Utveckla engagemangsstrategier för att hålla överdrivna anställda motiverade och produktiva.
 • ** Färdighetsutveckling: ** Fokusera på utbildning och uppsättning för att förbereda överhyrda personal för framtida roller.

Tekniska jättar som Google och Amazon har historiskt använt överstått strategiskt under snabba tillväxtfaser, vilket balanserar den extra arbetskraften genom projektrotationer och kompetensutvecklingsprogram.

 • ** Kulturell passform: ** Se till att överhus anställda anpassar sig till företagets kultur och värderingar.
 • ** Kostnads-nyttoanalys: ** Utvärdera regelbundet de ekonomiska konsekvenserna av överhyrning mot dess fördelar.
 • ** Transparent kommunikation: ** Håll öppen kommunikation med anställda om företagets anställningsstrategier och deras roll i framtida tillväxt.

Slutsats

Överhiring är en nyanserad strategi som, när den genomförs väl, kan förbereda organisationer för framtida utmaningar och möjligheter. HR -proffs spelar en kritisk roll för att säkerställa att överskikt gynnar både företaget och dess anställda.