Vad är sidoöverföringar?

Laterala överföringar på arbetsplatsen är en viktig aspekt av mänsklig resurshantering, som erbjuder både anställda och organisationer möjligheter till tillväxt och anpassningsförmåga. Att förstå nyanserna av laterala överföringar kan hjälpa HR -proffs att bättre hantera karriärvägar och organisationsstrukturer.

Varför sidoöverföringar?

 • ** Anställdas utveckling: ** Laterala överföringar kan ge anställda olika erfarenheter, vilket bidrar till kompetensutveckling och karriärutveckling.
 • ** Organisatorisk flexibilitet: ** De tillåter organisationer att optimera arbetskraftsallokering baserat på förändrade behov och anställdas styrkor.
 • ** Retention Strategy: ** Att erbjuda sidoflyttar kan hjälpa till att behålla anställda som söker nya utmaningar utan att lämna företaget.

Processen för lateral överföring

 1. ** Identifiering av behov: ** Processen börjar med att identifiera behovet av en överföring, antingen från organisationens eller den anställdes perspektiv.
 2. ** Kandidatval: ** HR utvärderar potentiella kandidater baserat på färdigheter, prestanda och karriärs ambitioner.
 3. ** Diskussion och avtal: ** Öppen kommunikation med den anställda om överföringen, dess konsekvenser och att få sitt samtycke är avgörande.
 4. ** Övergångsplan: ** Utveckla en plan för överföringen, inklusive tidslinje, träning och justeringsperiod, säkerställer en smidig övergång.

Utmaningar och lösningar

 • ** Motstånd mot förändring: ** Att övervinna anställdas uppfattning genom tydlig kommunikation och support är nyckeln.
 • ** Färdighetsmeddelande: ** Att tillhandahålla tillräcklig utbildning och resurser för kompetensutveckling kan mildra detta.
 • ** Team Dynamics: ** Proaktiv hantering av teamförväntningar och dynamik är avgörande under övergångar.

Bästa praxis kring sidoöverföring

 • ** Klarpolicy: ** Upprätta en transparent policy för laterala överföringar, beskrivande förfaranden och kriterier.
 • ** Anställdas engagemang: ** Deltar regelbundet med anställda för att förstå sina karriärmål och potentiella passform för sidomöjligheter.
 • ** Prestationshantering: ** Övervaka och stödja prestandan för anställda efter överföring för att säkerställa fortsatt tillväxt och arbetstillfredsställelse.