Vad är utbildning i korgen?

HR-proffs letar efter flexibla och adaptiva ledare i dagens mer komplexa och ständigt föränderliga företagsmiljö. Detta är en svårighet för moderna ledare eftersom de ibland tvingas flytta mellan till synes inkompatibla kompetensuppsättningar utöver det ökade ansvaret och det yttre trycket de möter. Till exempel bombarderas de kontinuerligt med oändliga mängder information och måste bestämma vilka som kräver deras omedelbara uppmärksamhet och som inte gör det; Ändå måste de också utöva god bedömning och fatta utmärkta beslut, vilket kräver en mer noggrann och systematisk strategi.

Att välja och utveckla ledare med dessa ofta motsägelsefulla attribut är inte enkelt; Således ifrågasätter vi vilka verktyg som är tillgängliga för HR -proffs för att hjälpa till inom detta område. I-korgen är en utbredd teknik inom rekrytering och utveckling. Den utvärderar en individs adaptiva tänkande, bedömning, problemlösningsförmågor, planering och organiseringsförmåga, beslutsfattande och prioriteringsförmågor när individen är under press.

Anställda brukade ha brickor i korgen på sina arbetsstationer där andra skulle lämna memo, meddelanden eller jobb som behövde deras uppmärksamhet före den digitala tidsåldern. Det emulerade en chefsdag på kontoret. Syftet med bedömningen var att undersöka den bedömda individens förmåga att utföra uppgifter, lösa frågor och prioritera.

I Business eller Government Lingo representerar en metod i korgen, även känd som en i korgsövning, att anställa eller främja personal inom en organisation. Denna teknik fungerar genom att hålla bekymmer eller problem i en korg och kräva att anställda ska bekanta sig med dessa frågor eller problem i deras arbetsmiljö.

Anställda måste undersöka de problem som ställs i korgen, inklusive att samla in kommentarer från andra anställda och prata med dem. Anställda kommer att flytta dessa klagomål eller referenser till "utkorgen" när de har lösts.

Förfarande för utbildning i korgen:

I metoden i korgen ges praktikanten specifika detaljer om de aktiviteter som måste slutföras, till exempel en beskrivning, uppgifter och så vidare. Nu kommer praktikanten att få en logg över objekt som utgör en korg, och de kommer att få ett tidsfönster för att svara på den specifika logg av material.

Tränaren har ett diskussionsmöte med praktikanterna efter att ha avslutat korgen. Praktikanterna måste presentera resonemang för sina bedömningar, och tränaren kommer att ge lämplig feedback till praktikanterna efter att ha hört motiveringarna.

Som ett resultat kommer praktikanterna att ges olika korgar med en viss beställd informationsinsamling. För att göra bättre bedömningar måste eleverna interagera med varandra.

Vad är syftet med en i korgen övning?

Övningen i korgen utvärderar administrativa förmågor som är nödvändiga för effektiv prestanda i tillsyns- och förvaltningspositioner.

Inkorgen är en beteendebaserad aktivitet som är standardiserad. Flera utbildade raters analyserar och betygsökar baserade på prestandakuärer som är relevanta för övningen i korgen. Efter avslutandet av i korgen av varje sökande genomför en panel med erfarna raters en fråga och svarssession med möjligheterna att utvärdera prestanda på aktiviteten med en uppsättning förutbestämda betygsskalor baserade på jobbrelaterade förmågor (t.ex. planering av planering och utvärdering, problemlösning och beslutsfattande etc.). Övningen i korgen resulterar i att varje sökande får en sammansatt poäng från många raters baserat på fastställda kriterier.

I korgen är övningen avsedd att utvärdera kandidatens adaptiva tänkande, problemanalys, bedömning, administrativa förmågor, planering, organisering, delegering och integrativa färdigheter när du handlar med memo, e-post, förfrågningar, meddelanden, handskrivna anteckningar och så vidare under under under under under under tryck.

Fördelar och nackdelar

Inkorgsaktiviteter har flera fördelar när de är anställda i urvals- eller utvecklingsprocesserna.

-Till att börja med är de avsedda att imitera verkliga scenarier genom att ge deltagarna ofta dåligt definierade svårigheter och omständigheter som chefer konfronterar. Enligt forskning ansluter deltagarna snabbt till sin falska position och känner sig djupt absorberade och engagerade i upplevelsen. Samtidigt är simuleringen tillräckligt bred för att tillämpas på ett brett utbud av sektorer och jobbtyper.

  • För det andra ger övningen i korgen omfattande beteendedata och insikt i olika talanger eller färdigheter. Följaktligen kan en organisations kompetensmodell vara etablerade motsvarigheter, särskilt i problemlösning och bedömningsförmåga, ledning och genomförande och interpersonell kompetens.

  • Slutligen kan aktiviteter i korgen användas för att upptäcka och utveckla framtida chefer. När de används för utveckling kan träningens resultat lätt utnyttjas för att erbjuda deltagarna med mål och utvecklingsfokuserad feedback. Utbildade bedömare kan identifiera beteendemässiga teman och mönster, undersöka hur detta beteende manifesterar sig i deras nuvarande arbete, förklarar dess inflytande och effektivitet och identifierar relevanta utvecklingsmål.

In-Borget-aktiviteten har vissa begränsningar som ett utvärderingsverktyg.

  • Även om det är bra att imitera verkliga situationer kan inget utvärderingsverktyg helt replikera verkligheten. Till exempel kräver de flesta aktiviteter i korgen deltagarna att förvärva information via e-post; Således är andra former av regelbunden kommunikation, såsom tillfälliga diskussioner eller kroppsspråk, inte tillåtna.

-Dessutom tar många verkliga problem med månader eller år att ta itu med, men aktiviteter i korgen uppmanar deltagarna att lösa problem på plats.

Några exemplar i korgen

Ledningen letar efter en administrativ professionell för att hjälpa dem. De konstruerar en uppgift i korgen som inkluderar revidering av skriftliga brev, fyller i en inköpsförfrågan och slutför en resekupong. En övning i korgen som består av att förbereda ett pressmeddelande, svara på en reporterns skriftliga frågor och erbjuda kommentarer om en provbroschyr som är avsedd för allmänheten kan vara en del av rekryteringsprocessen för en offentlig informationspost.