Vad är gruppintervju?

Gruppintervjuer klassificeras i två typer: grupp och panel. En gruppintervju involverar en enda intervjuare som intervjuar flera kandidater samtidigt. Gruppintervjuer är mest populära inom livsmedels-, hotell- och detaljhandelsindustrin.

Å andra sidan inkluderar panelintervjuer en panel med många anställningsgruppsmedlemmar som intervjuar en enda jobbkandidat. Att anställa chefer, relevanta teammedlemmar och en HR -representant är ofta närvarande för intervjun.

Fördelar och nackdelar med gruppintervjuer

Fördelar

  1. sparar tid och pengar på att anställa

Gruppintervjuer kan hjälpa dig att spara tid vid intervjuer eftersom du kan utvärdera flera framtidsutsikter på en gång, snarare än att spendera för mycket tid på att försöka ordna och genomföra vissa tider och datum för varje kandidat.

Det har också en ekonomisk fördel eftersom det är mycket billigare än en-mot-en-intervjuer. Detta är sedan att intervjua fler kandidater på kortare tid kommer att sänka vissa utgifter som inkomstkostnader.

  1. Chansen att observera kandidatlag i aktion

På papper kan en kandidat påstå att du har starka samarbetsförmågor, men att tilldela en uppgift som kräver detta i en gruppintervju kan du se dessa egenskaper i handling. Gruppintervjuer gör det möjligt för dig att sätta en kandidats samarbete, kommunikation och förvaltningsförmågor till testet snarare än beroende på vad de säger.

Det kommer också att indikera vem som kan sakna samarbetsförmågor, vilket kommer att vara till hjälp om din karriär kräver lagarbete. Å andra sidan hjälper det dig att identifiera framtida lagledare.

  1. får en grundlig inblick i utsikterna

Gruppintervjuer kan vara ett fantastiskt tillvägagångssätt för att undersöka varje kandidats personlighet om du söker efter en specifik karaktär för ditt arbete. Gruppintervjuer gör att du kan utvärdera sökande baserat på hur de behandlar andra, deras medvetenhet om deras inflytande på andra och deras komfort att tala ut i obekväma miljöer.

Nackdelar

  1. Kandidatens oenigheter

Medan gruppintervjuer hjälper till att mäta sökandes kommunikation och samarbete, kan oenighet uppstå. Under intervjun kan sökande inte hålla med om en annan kandidat som uttrycker sin synvinkel. Som ett resultat kan detta orsaka friktion bland sökande och skada en kandidats möjligheter att få ett jobb i framtiden.

  1. Inte varje individ kommer att blomstra

En annan nackdel med gruppintervjuer är att de traditionellt har gynnat utgående typer. Även om förtroende är en avgörande aspekt av en idealisk kandidats personlighet, bör den inte föregå allt annat. Det är avgörande att inte avfärda andra sökande med starkt samarbete eller problemlösningsförmåga helt enkelt för att de saknar samma nivå av förtroende.

  1. Endast lämplig för specifika roller

Som tidigare sagt är en gruppintervju en fantastisk chans att visa dessa talanger i aktion om ditt yrke kräver mycket samarbete eller klientinteraktion. Gruppintervjuer bör dock inte användas för varje tillgängligt inlägg.

Är gruppintervjuer till hjälp?

Jämfört med andra intervjumetoder har gruppintervjuer några distinkta fördelar. Som ett resultat, om ditt företag använder gruppintervjuer med dessa fördelar i åtanke, är det mer troligt att du tycker att de är till hjälp.

  • Gruppintervjuer är effektiva eftersom de tillåter företag att intervjua flera kandidater samtidigt, vilket sparar många arbetstid.

  • Gruppintervjuer låter dig avgöra vilka sökande som samarbetar med andra. Visst, varje kandidat kommer att hävda att de kommer bra med andra. Du kan observera sådana talanger i aktion med gruppintervjuare.

  • Gruppintervjuinställningar erbjuder unika insikter om vem som passar bra med företagskulturen. Din organisations kultur ses troligen i hur arbetare interagerar. Gruppintervjun tillhandahåller en miljö där kulturellt kompatibla sökande kan identifieras.

  • Gruppintervjuer avslöjar vem som presterar bra under press.