När du gör ett jobberbjudande till en kandidat ska du vara beredd att förhandla om sin lön. Beroende på kandidatens referenser, svårigheten att fylla detta inlägg och din budget kan du vara villig att förhandla om större lön och ett bättre förmånspaket med din högsta kandidat.

E-postmallen för löneförhandlingar nedan visar hur du kan omrätta ersättning och förmåner med potentiella rekryter. Du kan ändra den här mallen för att lägga till ersättning, incitament och fördelar du är beredd att tillhandahålla.

Lönförhandling med kandidater e -postmall prov

** Ämne: ** Diskussion om lönrevision.

Hej [kandidatnamn],

Tack för att du tog dig tid att överväga vårt anställningserbjudande för [jobbtitel] -positionen. Vi har beaktat dina löneproblem med chefen för [namnavdelningen] och vårt finansteam, och vi har beslutat att revidera vårt första erbjudande att inkludera:

  • En [x%] höjning i årlig ersättning.
  • En $ X -signeringsbonus.
  • Arbeta hemifrån två dagar per vecka alternativ eller ersättning för pendling.
  • Efter en tidig prestationsöversikt finns det potentialen för ökad ersättning och förmåner. [Till exempel sex månader efter startdatum].

Om du har några frågor, vänligen kontakta mig på [infoga kontaktinformation].

Med vänliga hälsningar,

[Avsändarens namn och position]