Det är dags att skicka ut det officiella arbetsbrevet när du har valt den perfekta individen och gjort ett muntligt anställningserbjudande. Erbjudandebrevet informerar den sökande om huvuddelen av positionens beredskap och gör det möjligt för företaget att avgöra om det ska acceptera erbjudandet eller inte. Detta ges ofta via e -post innan bakgrundskontrollen och signaturen för det giltiga anställdsavtalet.

Om prospektet accepterar ditt förslag kommer de att underteckna brevet och returnera det till dig. Att erkänna att detta erbjudandebrev skiljer sig från anställdsavtalet och inte nödvändigtvis är ett juridiskt verkställbart anställningsavtal är avgörande.

När du formellt ger ett anställningserbjudande till dina bästa sökande, använd denna gratis jobberbjudandemall från arbetsgivare till anställd. Den här mallen innehåller provjobb erbjuder e -postmeddelanden.

Vad finns i ett jobberbjudande?

Ett jobberbjudande Brev bekräftar information som:

 • Positionstitel
 • Rolltyp (heltid, deltid)
 • Rapporteringsstruktur
 • Startdatum för sysselsättningen
 • lön
 • incitament
 • Information om förmåner och behörighet
 • Anställdas avtal och anställningsstatus i viljan
 • Icke -kompetavtal
 • nödsituationer
 • acceptans av erbjudande

Formellt jobberbjudande E -postmall Prov 1

** Ämne: ** Din ansökan om inlägget som [Jobbtitel] på [företagsnamn].

Kära [Sökandens namn],

[Företagsnamn] är mycket glada över att välkomna dig som [jobbtitel].

Vi är bara några få formaliteter bort från att komma igång. Gå igenom vårt officiella erbjudande noggrant. Den innehåller kritisk information om din lön, förmåner och villkoren för din förväntade anställning med [företagsnamn].

[Företagsnamn] ger dig en [heltid, deltid, etc.] Position som [jobbtitel] på [arbetsplatsplats], rapporterar till [omedelbar chef/handledare] och börjar på [rekommenderat startdatum]. De förväntade arbetstimmarna är [vardagar och arbetstimmar].

Vi tillhandahåller också [om relevant, detaljer om din bonus, vinstdelning, provisionstruktur, aktieoptioner och kompensationskommitténs riktlinjer] som en del av din ersättning.

Som [företagets omnämnande] anställd har du rätt att [kort namnge förmåner som sjukförsäkring, aktieplan, tandförsäkring och så vidare].

Vänligen underteckna och datera detta avtal om eller genom [Erbjudande utgångsdatum] för att bekräfta ditt avtal med dessa villkor och acceptera detta erbjudande.

Bäst,

[Namn och beteckning på avsändaren]

Formellt jobberbjudande E -postmall Prov 2

** Ämne: ** Jobberbjudande från [företagsnamn].

Kära [kandidatnamn],

Vi är glada att erbjuda dig positionen som [positionstitel] på [företagsnamn].

Vi är övertygade om att du kommer att lägga till din expertis och färdigheter till vårt företags framgång.

Enligt konversationen kommer ditt startdatum [startdatum]. Se medarbetarhandboken för våra organisationers medicinska och pensionsförmåner.

Vänligen underteckna och skicka en kopia av detta erbjudandebrev för att ange ditt godkännande.

Vi är glada över att ha dig ombord.

Vänliga hälsningar,

[Namn och beteckning på avsändaren]