Som HR -professionell eller chef är det viktigt att regelbundet samla in feedback från dina anställda för att förstå deras behov och oro och att identifiera möjligheter till förbättringar. Ett sätt att göra detta är genom en anställdsundersökning. En e -postmeddelande från anställdas undersökning kan hjälpa dig att samla värdefull insikt och idéer från ditt team. Här kommer vi att tillhandahålla mallar och provspråk för att skapa en e -post med anställdas undersökning. Vi kommer också att diskutera de viktigaste elementen som ska inkluderas i e -postmeddelandet och tips för att maximera svarsfrekvensen. Genom att använda en effektiv e -postmall för anställdas undersökning kan du samla värdefull feedback och insikter från ditt team för att driva positiv förändring i din organisation.

Det finns flera viktiga saker att tänka på när du skriver en e -post med anställdas undersökning:

  • Ämnesrad: Använd en tydlig och kortfattad ämnesrad som återspeglar syftet med undersökningen.
  • Introduktion: Förklara syftet med undersökningen och hur resultaten kommer att användas.
  • Tidpunkt: Välj en tid att skicka undersökningen när du förväntar dig att få den högsta svarsfrekvensen.
  • Längd: Håll undersökningen så kort som möjligt för att maximera svarsfrekvensen.
  • Konfidentialitet: Försäkra anställda om att deras svar kommer att hållas konfidentiella.
  • Incitament: Överväg att erbjuda incitament, till exempel prisdrag eller presentkort, för att uppmuntra deltagande.
  • Ring till handling: Inkludera en tydlig uppmaning till handling, till exempel en länk till undersökningen, för att göra det enkelt för anställda att delta.
  • Uppföljning: Överväg att skicka ett uppföljningsmeddelande för att påminna anställda om att slutföra undersökningen.
  • Tack: Tack anställda för deras deltagande och låt dem veta hur resultaten kommer att användas.

Medarbetarundersökning E -postmall Prov 1

Ämne: Dina feedback -frågor - ta vår anställdsundersökning

Hej lag,

Jag hoppas att det här e -postmeddelandet hittar dig bra. På [företaget] värdesätter vi din feedback och idéer och vill skapa en öppen och inkluderande arbetsmiljö där allas röst hörs.

För detta ändamål genomför vi en anställdsundersökning för att samla in dina insikter och idéer om hur vi kan förbättras som företag. Din feedback är viktig för oss och kommer att användas för att informera beslut och driva positiv förändring inom organisationen.

Undersökningen bör bara ta några minuter att slutföra och alla svar kommer att hållas konfidentiella. Som ett tack för ditt deltagande kommer vi att gå in i alla svarande i en prisdrag för att vinna [pris].

Klicka på följande länk för att få tillgång till undersökningen: [Undersökningslänk]

Vi uppskattar mycket din tid och feedback. Tack på förhand för ditt deltagande.

Vänliga hälsningar, [Avsändarens namn]

Anställdas undersökning E -postmall Prov 2

Ämne: Hjälp att forma vår framtid - ta vår anställdsundersökning

Hej laget],

Vi vill höra från dig! Din feedback är avgörande för att hjälpa oss skapa en positiv och produktiv arbetsmiljö för alla anställda.

Vi genomför en anställdsundersökning för att samla in dina tankar och idéer om hur vi kan förbättras som företag. Dina svar kommer att hållas helt konfidentiella och kommer att användas för att informera beslut och driva positiva förändringar inom organisationen.

Undersökningen bör bara ta några minuter att slutföra och som ett tack för ditt deltagande erbjuder vi en chans att vinna [pris] till alla svarande.

Ta några ögonblick för att ge din värdefulla feedback genom att klicka på följande länk: [Undersökningslänk]

Din röst är viktig - vi uppskattar din tid och bidrag.

Vänliga hälsningar, [Avsändarens namn]