På alla arbetsplatser är det viktigt för både arbetsgivaren och arbetstagaren att ha en klar förståelse för villkoren för deras anställning och villkoren under vilka den kan avslutas. I vissa fall kan det vara nödvändigt för en arbetsgivare att säga upp ett anställds kontrakt på grund av resultatfrågor, brott mot företagets policy eller andra skäl. Även om det kan vara en svår konversation att ha, är det viktigt att hantera uppsägningen av en anställds kontrakt med professionalism och respekt. Här kommer vi att tillhandahålla en mängd olika e -postmallar för anställdsavtal för att hjälpa till att vägleda konversationen och se till att all nödvändig information tydligt kommuniceras.

Det finns några viktiga saker att uppmärksamma när man skriver ett anställds uppsägningsbrev:

  • Håll det professionellt: Även om uppsägningen beror på prestanda eller beteendeproblem är det viktigt att förbli professionell och respektfullt i brevet.
  • Var tydlig och kortfattad: Ange tydligt orsaken till uppsägningen och undvika att använda alltför tekniskt eller juridiskt språk.
  • Inkludera nödvändiga detaljer: Om den anställde har rätt till avgångsvederlag eller andra förmåner, se till att inkludera information om hur du får tillgång till dessa.
  • Ge den anställda en möjlighet att ställa frågor: Erbjud den anställda en möjlighet att diskutera beslutet eller ställa frågor de kan ha.
  • Använd en formell ton: Använd en formell ton i brevet, adressera den anställda med rätt titel och använda en formell hälsning och stängning.

Håll en kopia: Det är en bra idé att hålla en kopia av brevet för dina egna poster.

Anställdas avtal om uppsägning av e -postmeddelanden 1

Ämne: Uppsägning av kontrakt

Kära [anställd],

Jag skriver för att informera dig om att ditt anställningsavtal med [företag] kommer att upphöra omedelbart.

Detta beslut fattades inte lätt, och det är baserat på ditt upprepade misslyckande med att uppfylla de prestationsstandarder som beskrivs i din arbetsbeskrivning och vår företagspolicy. Trots flera varningar och möjligheter att förbättra har dina prestationer inte uppfyllt de förväntningar vi har för alla våra anställda.

Vi förstår att detta kan komma som en överraskning och kan vara svårt för dig. Vi är glada att diskutera alla frågor eller problem du kan ha om detta beslut. Vänligen schemalägga ett möte med HR för att diskutera eventuella avgångsvederlag eller förmåner du kan ha rätt till.

Vi önskar dig lycka till i dina framtida ansträngningar.

Vänliga hälsningar, [Avsändarens namn]

Anställdas uppsägning av e -post mall 2

Ämne: Uppsägning av anställning

Kära [anställd],

Jag skriver för att informera dig om att din anställning hos [företag] kommer att upphöra omedelbart.

Detta beslut fattades på grund av din upprepade överträdelse av företagets policy, särskilt [listas specifika policyer som bröt]. Dina handlingar har stört arbetsmiljön och har inte uppfyllt de uppförandestandarder som vi förväntar oss av alla anställda.

Vi förstår att detta kan komma som en överraskning och kan vara svårt för dig. Vänligen schemalägga ett möte med HR för att diskutera eventuella avgångsvederlag eller förmåner du kan ha rätt till.

Vi önskar dig lycka till i dina framtida ansträngningar.

Vänliga hälsningar, [Avsändarens namn]