Använd dessa e -postmallar för att samarbeta med externa rekryterare och säkra de bästa sökande för att fylla roller i din organisation.

Du kan först få ett introduktionssamtal för att diskutera dina och deras förväntningar från partnerskapet och för att få en känsla av sin tidslinje för att säkerställa att de är tillgängliga för den tidslinje du har i åtanke för att ombord på dina nya anställningar. Använd sedan den här e -postmallen för att beskriva dina förväntningar.

Du kan dessutom skicka en arbetsbeskrivning för att hjälpa byrårekryterare att känna till vilken typ av individer du söker.

E -post från arbetsgivare till en rekryteringsbyrå eller extern rekryterare:

  • Den här e -postmallen kan användas för att samarbeta med en extern rekryterare för att hitta och använda den bästa talangen för att fylla jobb på ditt företag.
  • Det här e -postmeddelandet är avsett att närma sig rekryteringspartners som ger dig omedelbar tillgång till proffs som lever och andas optimala anställningspraxis. Dessa individer hjälper företag att förbättra kvaliteten på anställningsprocessen, minimera risken, öka behållningen och i slutändan ge företag en tydlig konkurrensfördel.
  • E -postmeddelandet bör alltid ha några nödvändiga detaljer som de tjänster du anställer för, arten av rollen, kompensationen och datumet för ombord.
  • E -postmeddelandet bör ha en tydlig arbetsbeskrivning för att hjälpa rekryteringspartnern fullt ut förstå rollmålen, ansvaret och förväntad skicklighet.

E -post till rekryteringsbyrån provmall 1

** Ämnesrad: ** Ny öppen roll vid [Company namn och jobbtitel].

Hej [rekryteringsbyrå/partnernamn],

Som tidigare diskuterats kommer vi att kräva en [jobbrolltitel]. Vi söker en professionell med minst [antal års erfarenhet] i digitala produkter. Kompensationsområdet för denna [heltid/deltid/avtalsenliga] position är [$ XYZ- $ XYZ].

Se bilagan för en detaljerad översikt över våra specifika krav. Vi vill ha den sökande ombord på [Date]. Därför begär vi en kortlista med [x antal] sökande efter [datum].

Tveka inte att kontakta mig om du vill ha extra information om arbetskraven eller vill förlänga tidsperioden.

Tack så mycket.

[avsändarens namn]

E -post till rekryteringsbyrån Exempelmall 2

** Ämneslinje: ** Ny jobb ledig till [företagsnamn].

Hälsningar, [rekryteringsbyrå/partnernamn],

Vi anställer en [Jobbrolltitel] i [avdelningen]!

Vi söker efter en professionell med [antal års erfarenhet] och en stark [kompetensområde] bakgrund för att hjälpa oss att utveckla och implementera [1-2 stora ansvar till exempel: GTM för nya funktioner i vår SaaS-produkt].

Kompensationsområdet för denna [heltid/deltid/avtalsenliga] position är [$ XYZ- $ XYZ]. Jag har inkluderat en fullständig arbetsbeskrivning som du kan använda för att annonsera positionen och köpa kandidater.

Vi skulle vilja ha vår nya rekrytering ombord med [Date]. Om du kanske kunde ge oss en kortlista med [x antal] utsikter vid [datum], skulle det vara fantastiskt. Kontakta mig om du har några frågor om kvalifikationskriterierna eller rollens omfattning.

Bäst,

[avsändarens namn]