Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The Technical aptitude test uses scenario-based multiple-choice questions to evaluate a candidate's general technical aptitude and problem-solving skills. The test covers topics such as basic computer concepts, programming fundamentals, data structures, time complexity, database management, networking and security, system administration, web development, and software engineering. Candidates are also evaluated on their ability to apply critical thinking, logical reasoning, and analytical skills to solve complex technical problems.

Covered skills:

 • Computer fundamentals
 • Reasoning
 • Technical aptitude
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Teknisk lämplighetstest is the most accurate way to shortlist Computer ProgrammersReason #1

Tests for on-the-job skills

AdaFace Technical Aptitude Online -testet hjälper rekryterare och anställningschefer att identifiera kvalificerade kandidater från en pool av CV och hjälper till att fatta objektiva anställningsbeslut. Det minskar den administrativa omkostnaderna för att intervjua för många kandidater och sparar tid genom att filtrera bort okvalificerade kandidater.

De insikter som genereras från denna bedömning kan användas av rekryterare och anställa chefer för att identifiera de bästa kandidaterna för olika tekniska roller. Anti-cheating-funktioner gör att du kan vara bekväm med att göra bedömningar online. Det tekniska färdigheten online -test är idealiskt för att hjälpa rekryterare att identifiera vilka kandidater som har färdigheter att göra bra på jobbet.

Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

Dessa är bara ett litet urval från vårt bibliotek med 10 000+ frågor. De faktiska frågorna om detta Technical Aptitude Test kommer att vara icke-googleable.

🧐 Question

Medium

Decryptor
Strings
Solve
What does the following pseudo code print?
 image

Hard

Fibonacci codes
Time Complexity
Pseudo Code
Solve
Here are three pseudocodes for calculating the Nth Fibonacci number. Which of the following statements about these codes are true?
 image
A: Time complexity/efficiency of CODE 1, CODE 2, CODE 3 is the same.
B: CODE 2 is more space-efficient than CODE 3.
C: CODE 3 is more space-efficient than CODE 2.
D: CODE 2 is more time-efficient than CODE 1.
E: CODE 3 is more time-efficient than CODE 1.

Hard

Palindrome Test cases
Strings
Solve
Go through the following faulty palindrome detection pseudocode and test cases. For which of the test cases would the code return true?
 image
Testcases
A: a
B: aba
C: aaa
D: aac

Medium

Rewards Activities Order
Database Connection
Solve
A new popular app tracks the activities performed by its users and grants them rewards based on each individual's total activities performed in a year. This data is maintained in a database table (activitesinfo), with the following columns: userid, totalactivities, reward. This year, due to fundraising activity, the company has decided to further reward its users by enhancing the reward as per the following formula: If reward < = 4000, increase it by 2%, If 4000 < reward <= 8000, increase it by 4%, If reward > 8000, increase it by 6%.
The tech team has written three different scripts to calculate increment for each slab, each script is to run as a separate transaction. Here are the three scripts:
Script 1:
For users with reward <= 4000, set reward = reward * 1.02

Script 2:
For users with reward > 4000 and reward <= 8000, set reward = reward * 1.04

Script 3:
For users with reward > 8000, set reward = reward * 1.06
Each script is to be executed separately. Which of the following options will update the rewards as expected:
A: Execute Script 1 followed by Script 2 followed by Script 3
B: Execute Script 2 followed by Script 3; Script 1 running concurrently throughout
C: Execute Script 3 followed by Script 2; Script 1 running concurrently throughout
D: Execute Script 3 followed by Script 2 followed by Script 1
E: Execute Script 2 followed by Script 3 followed by Script 1
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Decryptor
Strings
2 mins
Technical Aptitude
Solve

Hard

Fibonacci codes
Time Complexity
Pseudo Code
2 mins
Technical Aptitude
Solve

Hard

Palindrome Test cases
Strings
2 mins
Technical Aptitude
Solve

Medium

Rewards Activities Order
Database Connection
3 mins
Technical Aptitude
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Decryptor
Strings
Technical Aptitude
Medium2 mins
Solve
Fibonacci codes
Time Complexity
Pseudo Code
Technical Aptitude
Hard2 mins
Solve
Palindrome Test cases
Strings
Technical Aptitude
Hard2 mins
Solve
Rewards Activities Order
Database Connection
Technical Aptitude
Medium3 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med AdaFace kunde vi optimera vår första screeningprocess med upp till 75%, vilket frigör dyrbar tid för både anställningschefer och vårt Talent Acquisition Team lika!


Brandon Lee, Folkchef, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Technical Aptitude Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Technical Aptitude Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Om teknisk lämplighetstest

Det tekniska lämplighetstestet är avsett att mäta en kandidats förståelse av mekaniska processer, liksom deras rumsliga medvetenhet och matematiska resonemang. Den information som krävs för att demonstrera är specialiserad och sofistikerad, därför kräver det tekniska lämplighetstestet allvarlig förberedelse. De används ofta i screening före anställning för positioner som mekanik, maskinoperatörer och tekniker.

Tekniska lämplighetstester, i motsats till mer generiska psykometriska tentor, vägs mot yrken som behöver mekanisk eller teknisk förståelse. Undersökningarna kan innehålla vissa komponenter i verbalt eller numeriskt tänkande, men frågorna kommer att vara relevanta för branschen och jobbet.

Vanligtvis kommer det tekniska lämplighetstestet att inkludera följande ämnen:

 • Mekaniskt resonemang innebär att man förstår mekaniska principer och uppvisar teoretisk kunskap
 • Rumslig medvetenhet, induktiv resonemang och diagrammatiskt tänkande är alla exempel på visuell talang

What roles can I use the Technical Aptitude Test for?

 • Computer Programmer
 • Software Engineer
 • Software Developer
 • Junior Developer
 • Junior Software Engineer
 • Software Engineer (Fresher)

What topics are covered in the Teknisk lämplighetstest?

Datorgrund
Brevkodning
Nummerkodning
Utbyte
Kodande avkodningspussel
Icke-verbal resonemang
SQL -koncept
Affärsanalys
Kodningskoder
Programmeringsspråk
Datorarkitektur
Grundläggande DBMS -koncept
Fasta principer
Automatiseringssystem
Beslutsfattande
Icke-verbal resonemang
Problemlösningsstrategi
Datatolkning
Rumsliga resonemang
Induktivt resonemang
Schematisk resonemang
Singapore government logo

Anställningscheferna ansåg att de genom de tekniska frågor som de ställde under panelintervjuerna kunde berätta vilka kandidater som hade bättre poäng och differentierade med dem som inte gjorde så bra. Dom är mycket nöjd med kvaliteten på kandidater som är kortlistade med AdaFace -screening.


85%
minskning av screeningstiden

Vanliga frågor

Kan jag kombinera flera färdigheter till en anpassad bedömning?

Ja absolut. Anpassade bedömningar ställs in baserat på din arbetsbeskrivning och kommer att innehålla frågor om alla måste-ha färdigheter du anger.

Har du några anti-cheating eller proctoring-funktioner på plats?

Vi har följande anti-cheating-funktioner på plats:

 • Icke-Googleable-frågor
 • IP -proctoring
 • webbproctoring
 • webbkamera proctoring
 • Detektion av plagiering
 • säker webbläsare

Läs mer om proctoring -funktionerna.

Hur tolkar jag testresultat?

Det främsta att tänka på är att en bedömning är ett eliminationsverktyg, inte ett urvalsverktyg. En kompetensbedömning är optimerad för att hjälpa dig att eliminera kandidater som inte är tekniskt kvalificerade för rollen, den är inte optimerad för att hjälpa dig hitta den bästa kandidaten för rollen. Så det ideala sättet att använda en bedömning är att bestämma en tröskelpoäng (vanligtvis 55%, vi hjälper dig att jämföra) och bjuda in alla kandidater som gör poäng över tröskeln för nästa intervjurundor.

Vilken erfarenhetsnivå kan jag använda detta test för?

Varje AdaFace -bedömning anpassas till din arbetsbeskrivning/ idealisk kandidatperson (våra ämnesexperter kommer att välja rätt frågor för din bedömning från vårt bibliotek med 10000+ frågor). Denna bedömning kan anpassas för alla erfarenhetsnivåer.

Får varje kandidat samma frågor?

Ja, det gör det mycket lättare för dig att jämföra kandidater. Alternativ för MCQ -frågor och ordningen på frågor randomiseras. Vi har anti-cheating/proctoring -funktioner på plats. I vår företagsplan har vi också möjlighet att skapa flera versioner av samma bedömning med frågor om liknande svårighetsnivåer.

Jag är kandidat. Kan jag prova ett träningstest?

Nej. Tyvärr stöder vi inte övningstester just nu. Du kan dock använda våra exempelfrågor för övning.

Vad är kostnaden för att använda detta test?

Du kan kolla in våra prisplaner.

Kan jag få en gratis provperiod?

Plattformen är helt självbetjänande, så här är ett sätt att gå vidare:

 • Du kan registrera dig gratis för att få en känsla för hur det fungerar.
 • Den kostnadsfria provperioden inkluderar en provbedömning (Java/JavaScript) som du hittar i din instrumentpanel när du registrerar dig. Du kan använda den för att granska kvaliteten på frågorna och kandidaternas upplevelse av ett konversationstest på Adaface.
 • För att granska kvaliteten på frågorna kan du också granska våra offentliga frågor för 50+ färdigheter här.
 • När du är övertygad om att du vill testa det med riktiga bedömningar och kandidater kan du välja en plan enligt dina krav.

Jag flyttade precis till en betald plan. Hur kan jag begära en anpassad bedömning?

Här är en snabbguide om hur man begär en anpassad bedömning på Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prova det mest kandidatvänliga utvärderingsverktyget idag.
g2 badges
Ready to use the Adaface Technical Aptitude Test?
Ready to use the Adaface Technical Aptitude Test?
chatta med oss
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Villkor Integritet Förtroende

🌎 Välj ditt språk

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️