Search Adaface test library by skills or roles
⌘ K

Spring Online Test

The Spring test will assess candidates' ability to develop RESTful web services with Spring Boot and Sprint MVC, aspect-oriented programming with Spring AOP, data access with Spring JPA data modelling and authentication with Spring Security. The test will also have MCQ questions to evaluate Java fundamentals and coding questions to evaluate hands-on Java programming knowledge.

Anpassad baserat på:

 • Erfarenhet/ svårighetsnivå
 • Flera färdigheter i 1 bedömning
 • Jobbbeskrivning/ rollkrav

Täckta ämnen:

Basics of Spring framework
Spring bean lifecycle
Spring annotations
Building a Spring Boot web app CRUD operations
Developing Spring REST API
Using MySQL with Spring Boot
JPA Data Modeling with Spring
Aspect-Oriented-Programming AOP
Troubleshooting Spring
Securing web applications with Spring Security
Se hela listan
Singapore government logo

Anställningscheferna ansåg att de genom de tekniska frågorna som de ställde under panelintervjuerna kunde berätta vilka kandidater som hade bättre poäng och differentierade med dem som inte gjorde så bra. Dom är mycket nöjd med kvaliteten på kandidater som är kortlistade med AdaFace -screening.


Personalchef

Singapore regering

85%
minskning av screeningstiden

Sample Spring Online Test Questions

Dessa är bara ett litet urval från vårt bibliotek med 10 000+ frågor. De faktiska frågorna om detta Spring Online Test kommer att vara icke-googleable.

🧐 Fråga🔧 Skicklighet💪 Svårighet⌛ Tid
Anpassad undantag
Vad matar ut följande kod?
 image
Exceptions
JavaLätt2 min
Håller referenser
Vad matar följande Java -kod?
 image
JavaMedium2 min
Abstrakt gränssnitt
Ges följande gränssnitt:
 image
Vilka av dessa är korrekta klasser?
 image
OOPs Interfaces
JavaMedium2 min
Skräp samling
Efter vilken rad är "BS" -objekt, skapat på rad 4, berättigad till skräpuppsamling?
 image
Garbage Collection
JavaMedium2 min
Jmxböna
Granska följande konfiguration. Vilket av följande är sant när du använder JMX?
 image
S: Böna "exportören" kan initialiseras lata. 
b: bönan "exportören" kommer att exportera en bönor till JMX MBeanserver.
c: "testbean" bönor utsätts som en mbean under objektnamnet Böna: name = testBean1.
d: Som standard exponeras alla offentliga egenskaper för bönan som attribut och alla offentliga metoder exponeras som operationer.
VårMedium2 min
Statiska init -block
Vad matar ut följande kod?
 image
1) g a b e d h 
2) g b a d e h
3) g b a d e h c f
4) c f g a b e d h
5) c f g b a d e h
6) g c f a b e d h
7) g c f b a d e h h h h h
OOPs
JavaMedium2 min
Transaktionsanteckning
Brad skrev den här koden för en Fintech -start. Vad förväntar du dig att Brads kod ska göra när PayAMT -metoden kallas via en vår AOP -proxy (du kan anta att Brad redan har aktiverat @transactional annotationsstöd).
 image
A: Ringer tilläggsmetoden () kastar ett undantag. 
b: add () -metoden kör kod i en ny transaktion.
c: add () -metoden använder transaktionen för PayAmt () -metoden. < Br/> D: Ingen av dessa
VårMedium2 min

How to use the Adaface Spring Online Test

Börja visa kandidater inom några minuter med Ready-to-go Spring Online Test

1. Välj det lämpligaste testet för din roll

2. Börja bjuda in kandidater att slutföra bedömningen

3. Få realtidmeddelanden och kortlista de bästa kandidaterna

Anpassa Adaface Spring Online Test Enligt din arbetsbeskrivning

1. Få en anpassad bedömning från vårt bibliotek med 500+ färdigheter inom 48 timmar

2. Börja bjuda in kandidater att slutföra bedömningen

3. Få realtidmeddelanden och kortlista de bästa kandidaterna

Adaface Spring Online Test litar på företag över hela världen

amazon
PayPal
Morgan Stanley
Adidas
SG Government
Neilsen
UCLA
Ernst and Young
Microsoft
WeWork
Bosch
Optimum Solutions
SAP
Doubtnut
Deloitte
HCL
FusionCharts
United Nations
Sokrati
Love Bonito
ZiMetrics
MTM

About the Adaface Spring Assessment Test

Utvärdera vårfärdigheter med AdaFace Skills Assessment Platform Powered av en intelligent chatbot

Ämnen:

Källstövel
Spring Core - IOC
Spring MVC
Vår AOP
Spring Data JPA
Vårstöd
Vårsäkerhet
Beroendeinjektion
Autowiring
Bönaomfång
Prototyp
Singleton
Bönorens livscykel
Kommentationer
@Postconstruct
@Predestroy
@Komponent
@Service
@Repository
@Kontroller
Spring Boot Auto -konfiguration
Spring Boot Developer Tools
Vårmiljöegenskaper
Spring Boot Application Egenskaper
Utför databasoperationer med Spring JDBC
Spring Boot
Spring Core - IoC
Spring MVC
Spring AOP
Spring Data JPA
Spring REST
Spring Security
Dependency Injection
Autowiring
Scope of a Bean
Prototype
Singleton
Lifecycle of a Bean
Annotations
@PostConstruct
@PreDestroy
@Component
@Service
@Repository
@Controller
Spring Boot Auto Configuration
Spring Boot Developer Tools
Spring Environment Properties
Spring Boot Application Properties
Perform database operations using Spring JDBC

Rekommenderade roller:

Junior Spring developer
Junior spring boot developer
Senior Spring developer
Senior spring boot developer
Java Spring Hibernate Developer
Java Spring Hibernate Application Developer
Junior Java Spring Hibernate Developer
Software Developer 1 (Java/ Spring/ Hibernate)

Varför du bör använda våren online utvärderingstest

Spring Online Assessment Test är utformat och validerat av branschexperter för att hjälpa tekniska rekryterare och anställa chefer för att utvärdera kandidatens vår/ Java -programmering. Top Tech -företag använder vårt vårprogrammeringstest för att minska kandidatens screeningtid med 85%.

Testet säkerställer att kandidater har följande egenskaper som anställer chefer letar efter:

 • Grunderna i vårramen - Beroendeinjektion, IOC -behållare, applikationskontext och bönfabrik
 • trådbönor tillsammans på vårbehållaren med hjälp av inversion av kontroll
 • Bygga webbapplikationer med Spring MVC - Dispatcherservlet, modell, styrenheter och ViewResolver
 • Spring Annotations - @autowired, @Component, @Service, @Repository, @Configuration etc.
 • Tillämpa aspektorienterad-programmering AOP för korsningsproblem
 • Reaktiv programmering med Spring Framework 5
 • Använd JPA för Spring Boot och Spring Data för att utföra CRUD -operationer
 • Säkra webbapplikationer med vårsäkerhet
 • Testning och felsökning av vårapplikationer

Dessutom kommer testet att utvärdera kandidater om Java -programmeringsfärdigheter. Du kan kontrollera vårt java online-test för mer information om vilka frågor som kommer att inkluderas för att utvärdera Java-färdigheter.

Hur anpassar du testet för äldre vårutvecklare?

Spring MCQ -frågorna för äldre utvecklare kommer att involvera avancerade ämnen och kommer att ha högre svårighetsnivå. Här är få ämnen som frågorna kommer att baseras på för mellanliggande och erfarna vårkandidater:

 • Externa egenskaper med vårramen
 • Spring MVC innehållsförhandling
 • Använda Swagger med Spring Boot
 • Komplexa scenarier med omfattning av en vårbönor - blandning av prototyp och singleton
 • Definiera vårapplikationskontext med XML
 • Blanda XML -sammanhang med komponentskanning efter bönor definierade med kommentarer
 • IOC Container vs Application Context vs Bean Factory
 • Använda vårprofiler
 • Utför auto-skanning av vårbönor för att minimera konfigurationen
 • Utnyttjande AOP -kommentarer: @före, @efter, @afterReturning, @afterThrowing, @Around
 • Lägg till utloggningsstöd med standardfunktioner i vårsäkerheten
 • Utnyttja vårsäkerhetsstöd för Cross Site Request Forgery (CSRF)
 • Utnyttja responsentiteten för finkornig kontroll av vårstöd HTTP-svar
 • Lägg till DevOps -funktionalitet med Spring Boot Actuator Endpoints

Distribution av testresultat

The actual score distribution will vary based on your candidate pipeline quality, but you should typically expect ~20% of the candidates to do well on Adaface assessments.

Poängfördelningen för våra bedömningar följer den normala kurvan. Detta är en bra teckenstandardiserade tester som SAT och GRE följer normalfördelningen (klockkurva).

Status quo -bedömningar har vanligtvis exakt motsatsen till klockkurvan (för många kandidater närmar sig 0, för många kandidater närmar sig 100 och för få kandidater i mitten). Detta beror vanligtvis på att de fokuserar på teoretiska frågor eller trickfrågor, som är mycket binära i naturen- antingen vet du tricket/ teorin eller så gör du inte.

Hur AdaFace är annorlunda

Behållare samtalsbedömningar återspeglar färdigheter på jobbet och ser en avslutningsgrad på 86% jämfört med ~ 50% för traditionella utvärderingsplattformar.

Gammal

Traditionella tester

Teoretiska frågor/ pussel

Känns som ett test

One-size-fits-all assessments

😞
Anställa
Veckor/månader

NYTT SÄTT

Adaface -bedömningar

Frågor för färdigheter på jobbet

Samtals-

Anpassat
bedömningar

😀️
Anställa
Dagar

Spring Online Test FAQs

Kan jag bara utvärdera vårstart och inte vår MVC?

Ja. Vi stöder alla följande vårmoduler:

 • Spring Boot
 • Spring Core - IOC
 • Spring MVC
 • våren AOP
 • vårdata JPA
 • Vårstöd
 • Vårsäkerhet

Vi utformar anpassade bedömningar som passar din arbetsbeskrivning och utvärderar de måste-ha färdigheter för din roll. Om din vårutvecklarroll kräver att kandidater bara vet att vårstart skapar en bedömning med dessa frågor.

Kan jag utvärdera relaterade färdigheter som Java & Hibernate?

Ja. Du kan utvärdera flera färdigheter i en enda bedömning. Du kan kontrollera vår standard java och [hibernate](https://www.adaface.com/assessment-test/hibernate-- Test) Bedömning för att få en känsla av hur vi utvärderar dessa färdigheter.

Vad är en anpassad bedömning?

Varje roll är annorlunda och kräver en anpassad bedömning för att identifiera toppkandidater effektivt. AdaFace ämnesexperter förstår dina arbetsbeskrivning/ rollkrav och väljer de mest relevanta frågorna från vårt bibliotek med 10000+ frågor för att skapa en teknisk bedömning som hjälper dig att hitta de kvalificerade kandidaterna i din kandidatpipeline snabbt. Alla anpassade bedömningar inrättas baserat på arbetsbeskrivningen, rollkraven, måste-ha färdigheter, erfarenhetsnivå och lönesortiment inom högst 48 timmar och du får ett e-postmeddelande när det går live.

Kolla in en provbedömning här (inget kreditkort krävs).

Kan jag kombinera flera färdigheter till en anpassad bedömning?

Ja absolut. Anpassade bedömningar ställs in baserat på din arbetsbeskrivning och kommer att innehålla frågor om alla måste-ha färdigheter du anger.

Hur skiljer sig AdaFace från andra utvärderingsverktyg?

Vi tror att status quo -tekniska utvärderingsplattformar inte är ett rättvist sätt för företag att utvärdera ingenjörer eftersom de fokuserar på trickfrågor/ pussel/ nischalgoritmer. Vi började AdaFace för att hjälpa företag att hitta bra ingenjörer genom att bedöma färdigheter på arbetsplatsen som krävs för en roll. Läs mer om Varför vi började AdaFace.

Här är vad som är annorlunda med AdaFace:

-Högkvalitativa frågor som inte är googleable som testar för färdigheter på jobbet i motsats till teoretisk kunskap.

 • En vänlig samtalsbedömning med en chatbot, istället för att skicka ett "test" till en kandidat. Detta innebär en högre färdigställande. AdaFACE-bedömningar (86% kandidatens slutföringsgrad), i motsats till traditionella tester (40-50% kandidatens slutförande)
 • Anpassade bedömningar för 700+ färdigheter på olika erfarenhetsnivåer.

Har du några anti-cheating eller proctoring-funktioner på plats?

Vi har följande anti-cheating-funktioner på plats:

 • webbproctoring
 • webbkamera proctoring
 • Plageirism Detection
 • Icke-Googleable-frågor
 • säker webbläsare

Läs mer om proctoring -funktionerna.

Hur tolkar jag testresultat?

Det främsta att tänka på är att en bedömning är ett eliminationsverktyg, inte ett urvalsverktyg. En kompetensbedömning är optimerad för att hjälpa dig att eliminera kandidater som inte är tekniskt kvalificerade för rollen, den är inte optimerad för att hjälpa dig hitta den bästa kandidaten för rollen. Så det ideala sättet att använda en bedömning är att bestämma en tröskelpoäng (vanligtvis 55%, vi hjälper dig att jämföra) och bjuda in alla kandidater som gör poäng över tröskeln för nästa intervjurundor.

Vilken erfarenhetsnivå kan jag använda detta test för?

Varje AdaFace -bedömning anpassas till din arbetsbeskrivning/ idealisk kandidatperson (våra ämnesexperter kommer att välja rätt frågor för din bedömning från vårt bibliotek med 10000+ frågor). Denna bedömning kan anpassas för alla erfarenhetsnivåer.

Får varje kandidat samma frågor?

Ja, det gör det mycket lättare för dig att jämföra kandidater. Alternativ för MCQ -frågor och ordningen på frågor randomiseras. Vi har anti-cheating/proctoring -funktioner på plats. I vår företagsplan har vi också möjlighet att skapa flera versioner av samma bedömning med frågor om liknande svårighetsnivåer.

Jag är kandidat. Kan jag prova ett träningstest?

Nej. Tyvärr stöder vi inte övningstester just nu. Du kan dock använda våra exempelfrågor för övning.

Vad är kostnaden för att använda detta test?

Du kan kolla in våra prisplaner.

Kan jag få en gratis provperiod?

Plattformen är helt självbetjänande, så här är ett sätt att gå vidare:

 • Du kan registrera dig gratis för att få en känsla för hur det fungerar.
 • Den kostnadsfria provperioden inkluderar en provbedömning (Java/JavaScript) som du hittar i din instrumentpanel när du registrerar dig. Du kan använda den för att granska kvaliteten på frågorna och kandidaternas upplevelse av ett konversationstest på Adaface.
 • För att granska kvaliteten på frågorna kan du också granska våra offentliga frågor för 50+ färdigheter här.
 • När du är övertygad om att du vill testa det med riktiga bedömningar och kandidater kan du välja en plan enligt dina krav.

Jag flyttade precis till en betald plan. Hur kan jag begära en anpassad bedömning?

Här är en snabbguide om hur man begär en anpassad bedömning på Adaface.

Med AdaFace kunde vi optimera vår första screeningprocess med upp till 75%, vilket frigör dyrbar tid för både anställningschefer och vårt Talent Acquisition -team!


Brandon Lee, Folkchef, Love, Bonito

hashtag image heart icon Brandon
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prova det mest kandidatvänliga utvärderingsverktyget idag.
Har några frågor om AdaFace Spring Online Test?
Har några frågor om AdaFace Spring Online Test?
chatta med oss ✨
Villkor Integritet Förtroende