Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The spatial reasoning test is a non-verbal test used by recruiters to evaluate a candidate's ability to visualize 2D and 3D objects in different dimensions, identify patterns between shapes, track rotations & movements, understand how objects are related to each other and draw conclusions.

Covered skills:

 • Folding Cubes
 • Estimating lengths
 • Mirror images
 • Rotating shapes mentally
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Spatial Reasoning Test is the most accurate way to shortlist AnalystsReason #1

Tests for on-the-job skills

Det rumsliga resonemangstestet är en typ av kognitivt test som mäter en individs förmåga att tänka i tre dimensioner och att visualisera hur objekt passar ihop.

Rumsliga resonemangstester är avsedda att bedöma en kandidats förmåga att manipulera 2D- och 3D -objekt, visualisera rörelser och förändringar mellan former och hitta mönster mellan dessa former. Rumsliga resonemang används varje dag när vi interagerar med föremål i våra dagliga liv, och de flesta individer är bekanta med den breda förutsättningen som ligger till grund för rumsliga resonemang.

Många arbetsgivare använder rumsliga resonemangstester som en del av deras rekryteringsprocess. Detta beror på att rumslig förmåga är kopplad till framgång i många yrken, såsom teknik, arkitektur och konstruktion. Rumsliga resonemangstester kan hjälpa arbetsgivare att identifiera kandidater som har potential att utmärka sig i dessa roller. Detta test hjälper till att identifiera kvalificerade kandidater från en pool av CV och hjälper till att fatta objektiva anställningsbeslut. Det minskar den administrativa omkostnaderna för att intervjua för många kandidater och sparar tid genom att filtrera bort okvalificerade kandidater.

Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

Dessa är bara ett litet urval från vårt bibliotek med 10 000+ frågor. De faktiska frågorna om detta Spatial Reasoning Test kommer att vara icke-googleable.

🧐 Question

Hard

Assemble Triangle
Solve
Which of the following set of shapes can be assembled to create the shape displayed:
 image

Easy

Odd One Out
Solve
Shown below is a group of 4 objects, which might be rotated in different directions. One of the 4 objects is different from the other 3 in some way. Can you figure out which one?
 image

Medium

Four Blocks
Direction
Solve
The city has been divided into 4 blocks. Block 1 in the north and Block 4 in the east of the city.
 image
A postman, who delivers the letter in the city is standing at the intersection of the two lines. The postman travels the city in the following order:

1. North-West 20 steps
2. South-West 30 steps
3. South-East 40 steps
4. North-East 50 steps
5. North-West 15 steps 
Now, find the location where the postman is standing?
A: Block 3
B: Block 2
C: Block 4
D: Block 1
E: On the line intersecting Block 1 and Block 4
F: On the line intersecting Block 3 and Block 4
🧐 Question🔧 Skill

Hard

Assemble Triangle
2 mins
Spatial Reasoning
Solve

Easy

Odd One Out
2 mins
Spatial Reasoning
Solve

Medium

Four Blocks
Direction
2 mins
Spatial Reasoning
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Assemble Triangle
Spatial Reasoning
Hard2 mins
Solve
Odd One Out
Spatial Reasoning
Easy2 mins
Solve
Four Blocks
Direction
Spatial Reasoning
Medium2 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med AdaFace kunde vi optimera vår första screeningprocess med upp till 75%, vilket frigör dyrbar tid för både anställningschefer och vårt Talent Acquisition Team lika!


Brandon Lee, Folkchef, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Spatial Reasoning Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Spatial Reasoning Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & comparative results

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Vilken typ av frågor ingår i det rumsliga resonemangstestet

Rumsliga resonemangstester presenteras vanligtvis i ett flervalsformat. Kandidaten presenteras med en rad bilder och krävs för att välja rätt svar från ett antal alternativ.

Det finns en mängd frågestyper på ett rumsligt resonemangstest:

 • Visualisera hur ett objekt skulle se ut om det roterades
 • Identifiera det dolda mönstret i en figur
 • Välj nästa bit i ett pussel
 • Tolka en tvådimensionell ritning av ett tredimensionellt objekt
 • Hitta den kortaste vägen mellan två poäng

What roles can I use the Spatial Reasoning Test for?

 • Analyst
 • Graduate Traninee
 • Designer

What topics are covered in the Spatial Reasoning Test?

Formmatchning - tvådimensionell
Visuell jämförelse - Två dimensionell
Grupprotation - Två dimensionell
Kombinera två -dimensionella former
Kubvyer i tre dimensioner
Kuber i två och tre dimensioner
Andra fasta ämnen i två och tre dimensioner
Tvådimensionella kartor
Blockräkning i tre dimensioner
Tvådimensionella spegelreflektioner
Rumsliga medvetenhet
2d och 3D -kuber
Mental rotationer
Spegelbilder
Skuggprojektion
Gå med eller lägga till former tillsammans
Perspektiv
Roterade former
Transformering av 2D -nät
Rotationer och reflektioner
Singapore government logo

Anställningscheferna ansåg att de genom de tekniska frågor som de ställde under panelintervjuerna kunde berätta vilka kandidater som hade bättre poäng och differentierade med dem som inte gjorde så bra. Dom är mycket nöjd med kvaliteten på kandidater som är kortlistade med AdaFace -screening.


85%
minskning av screeningstiden

Vanliga frågor

Vad är ett rumsligt lämplighetstest?

Ett rumsligt lämplighetstest används för att bedöma en kandidats förmåga att visualisera 2D- och 3D -objekt i olika dimensioner, spårar rörelser och dra slutsatser.

Vad används rumsliga resonemang för?

Rumslig resonemang är en av de grundläggande resonemangsförmågorna och är mycket korrelerade med allmän mental förmåga. Kognitiv lämplighet är en av de bästa prediktorerna för jobbprestanda, och arbetsgivare använder det rumsliga resonemanget för att snabbt filtrera kandidater för allmän underrättelse. Det rumsliga resonemangstestet föredras av rekryterare eftersom det är ett icke-verbalt test och hjälper till att eliminera partiskhet från anställningsprocessen.

Rekommenderas det att använda det rumsliga resonemangstestet för att filtrera kandidater?

Ja, det rumsliga resonemangstestet är ett giltigt och pålitligt verktyg som kan användas för att förutsäga framgång i många yrken.

Kan jag kombinera flera färdigheter till en anpassad bedömning?

Ja absolut. Anpassade bedömningar ställs in baserat på din arbetsbeskrivning och kommer att innehålla frågor om alla måste-ha färdigheter du anger.

Har du några anti-cheating eller proctoring-funktioner på plats?

Vi har följande anti-cheating-funktioner på plats:

 • Icke-Googleable-frågor
 • IP -proctoring
 • webbproctoring
 • webbkamera proctoring
 • Detektion av plagiering
 • säker webbläsare

Läs mer om proctoring -funktionerna.

Hur tolkar jag testresultat?

Det främsta att tänka på är att en bedömning är ett eliminationsverktyg, inte ett urvalsverktyg. En kompetensbedömning är optimerad för att hjälpa dig att eliminera kandidater som inte är tekniskt kvalificerade för rollen, den är inte optimerad för att hjälpa dig hitta den bästa kandidaten för rollen. Så det ideala sättet att använda en bedömning är att bestämma en tröskelpoäng (vanligtvis 55%, vi hjälper dig att jämföra) och bjuda in alla kandidater som gör poäng över tröskeln för nästa intervjurundor.

Vilken erfarenhetsnivå kan jag använda detta test för?

Varje AdaFace -bedömning anpassas till din arbetsbeskrivning/ idealisk kandidatperson (våra ämnesexperter kommer att välja rätt frågor för din bedömning från vårt bibliotek med 10000+ frågor). Denna bedömning kan anpassas för alla erfarenhetsnivåer.

Får varje kandidat samma frågor?

Ja, det gör det mycket lättare för dig att jämföra kandidater. Alternativ för MCQ -frågor och ordningen på frågor randomiseras. Vi har anti-cheating/proctoring -funktioner på plats. I vår företagsplan har vi också möjlighet att skapa flera versioner av samma bedömning med frågor om liknande svårighetsnivåer.

Jag är kandidat. Kan jag prova ett träningstest?

Nej. Tyvärr stöder vi inte övningstester just nu. Du kan dock använda våra exempelfrågor för övning.

Vad är kostnaden för att använda detta test?

Du kan kolla in våra prisplaner.

Kan jag få en gratis provperiod?

Plattformen är helt självbetjänande, så här är ett sätt att gå vidare:

 • Du kan registrera dig gratis för att få en känsla för hur det fungerar.
 • Den kostnadsfria provperioden inkluderar en provbedömning (Java/JavaScript) som du hittar i din instrumentpanel när du registrerar dig. Du kan använda den för att granska kvaliteten på frågorna och kandidaternas upplevelse av ett konversationstest på Adaface.
 • För att granska kvaliteten på frågorna kan du också granska våra offentliga frågor för 50+ färdigheter här.
 • När du är övertygad om att du vill testa det med riktiga bedömningar och kandidater kan du välja en plan enligt dina krav.

Jag flyttade precis till en betald plan. Hur kan jag begära en anpassad bedömning?

Här är en snabbguide om hur man begär en anpassad bedömning på Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prova det mest kandidatvänliga utvärderingsverktyget idag.
g2 badges
Ready to use the Adaface Spatial Reasoning Test?
Ready to use the Adaface Spatial Reasoning Test?
chatta med oss
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Villkor Integritet Förtroende

🌎 Välj ditt språk

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️