Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

Det spanska testet (Basics/A1) utvärderar en kandidats förståelse av grundläggande begrepp på det spanska språket på A1 -nivån i CEFR -ramverket. Den bedömer kunskap om hälsningar och introduktioner, siffror och räkning, grundläggande ordförråd, familj och relationer, tid och datum, daglig rutin, mat och dryck, vägbeskrivning och transport och väder och säsonger genom flervalsfrågor.

Covered skills:

 • Hälsningar och presentationer
 • Grundläggande ordförråd
 • Tid och datum
 • Mat och dryck
 • Vägbeskrivning och transport
 • Siffror och räkning
 • Familj och relationer
 • Daglig rutin
 • Handla
 • Väder och årstider

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Spanish (Basics/A1) Assessment Test is the most accurate way to shortlist AnalytikersReason #1

Tests for on-the-job skills

The Spanish (Basics/A1) test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Förmåga att hälsa och presentera sig på spanska
 • Möjlighet att räkna och använda siffror på spanska
 • Förmåga att förstå och använda grundläggande spanska ordförråd
 • Förmåga att prata om familj och relationer på spanska
 • Förmåga att uttrycka och förstå tid och datum på spanska
 • Förmåga att prata om dagliga rutiner på spanska
 • Förmåga att diskutera mat och dryck på spanska
 • Förmåga att kommunicera på spanska under shopping
 • Förmåga att ge och förstå vägbeskrivning och transport på spanska
 • Förmåga att diskutera väder och årstider på spanska
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface kunde vi optimera vår initiala screeningprocess med uppemot 75 %, vilket frigjorde dyrbar tid för både anställande chefer och vårt team för att förvärva talang!


Brandon Lee, Chef för människor, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Spanska (grunder/a1) test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Spanska (grunder/a1) test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Visa exempelskort
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the Spanish (Basics/A1) Online Test

Why you should use Pre-employment Spanish (Basics/A1) test?

The Spanska (grunder/a1) test makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Förstå och använda grundläggande spansk grammatik
 • Tillämpa korrekt uttal och accentmärken på spanska
 • Visar kunskaper i vanliga spanska hälsningar och introduktioner
 • Använda siffror och räkning i spanska samtal
 • På lämpligt sätt med hjälp av grundläggande spanska ordförråd
 • Beskriver familjerelationer och roller på spanska
 • Uttrycka tid och datum exakt på spanska
 • Beskriver dagliga rutiner och aktiviteter på spanska
 • Diskuterar mat och dryck på spanska
 • Navigera shoppingsituationer på spanska

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the Spanish (Basics/A1) test?

 • Hälsningar och introduktioner

  Denna färdighet täcker förmågan att hälsa människor och presentera sig själv på spanska. Det mäts i detta test för att bedöma kandidatens grundläggande kunskap om sociala interaktioner och deras förmåga att initiera en konversation på spanska.

 • siffror och räknar

  Denna färdighet innebär förståelse och användning av siffror i Spanska. Det är viktigt att mäta denna färdighet i testet när den bedömer kandidatens förmåga att förstå numerisk information och utföra grundläggande beräkningar på spanska.

 • grundläggande ordförråd

  Denna färdighet fokuserar på kandidatens kunskap av väsentliga spanska ord och deras betydelse. Att mäta denna färdighet i testet hjälper rekryterare att utvärdera kandidatens grepp om grundläggande ordförråd som behövs för effektiv kommunikation på spanska.

 • Familj och relationer

  Denna färdighet bedömer kandidatens förståelse av familjemedlemmar, släktskap termer och relationens ordförråd på spanska. Det ingår i testet för att mäta kandidatens kännedom om spanska kulturella normer och förmågan att diskutera personliga relationer på spanska.

 • Tid och datum

  Denna färdighet omfattar kandidatens förståelse av att uttrycka sig Tid, veckodagar och datum på spanska. Att utvärdera denna färdighet i testet gör det möjligt för rekryterare att utvärdera kandidatens kunskaper i schemaläggning, planering och diskussion om tidsrelaterade ämnen på spanska.

 • Daglig rutin

  Denna färdighet innebär att beskriva och diskutera dagligen dagligen aktiviteter och rutiner på spanska. Att mäta denna färdighet i testet gör det möjligt för rekryterare att mäta kandidatens förmåga att kommunicera sitt dagliga schema och förstå liknande beskrivningar på spanska.

 • mat och dryck

  Denna färdighet fokuserar på kandidatens kunskap om Mat- och dryckens ordförråd på spanska. Det ingår i testet för att bedöma kandidatens kännedom om väsentliga kulinariska termer och deras förmåga att diskutera matpreferenser och dietkrav på spanska.

 • shopping

  Denna färdighet täcker förmågan att engagera sig I shoppingrelaterade samtal på spanska, inklusive att be om priser, förhandla och förstå shoppingordförråd. Det mäts i testet för att utvärdera kandidatens förmåga att hantera vanliga shoppingsituationer och kommunicera effektivt i en detaljhandelsinställning på spanska.

 • vägbeskrivningar och transport

  Denna färdighet innebär förståelse och ge vägbeskrivning samt diskutera olika transportsätt på spanska. Att mäta denna färdighet i testet gör det möjligt för rekryterare att bedöma kandidatens förmåga att navigera och kommunicera i olika resescenarier med spanska språkkunskaper.

 • Väder och säsonger

  Denna färdighet fokuserar på kandidatens förståelse av väderförhållanden och säsongens ordförråd på spanska. Det ingår i testet för att utvärdera kandidatens förmåga att beskriva och diskutera vädermönster och säsongsförändringar på spanska.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Spanska (grunder/a1) test to be based on.

  Hälsningar
  Introduktion
  Tal
  Räkning
  Grundläggande ordförråd
  Familj
  Relationer
  Tid
  Datum
  Daglig rutin
  Mat
  Drycker
  Handla
  Anvisningar
  Transport
  Väder
  Säsonger
  Säger hej
  Farväl
  Frågar hur någon är
  Ger personlig information
  Ber om och ange telefonnummer
  Räknar 1-10
  Räknar 11-20
  Räknar 20+
  Dagar i veckan
  Årets månader
  Berättande tid
  Ber om tid
  Bokningsavtal
  Prata om daglig rutin
  Måltider
  Drycker
  Frukt och grönsaker
  Typer av mat
  Typer av drycker
  Beställa mat
  Beställningsdrycker
  Handla kläder
  Shopping för matvaror
  Shopping för elektronik
  Ge och be om vägbeskrivning
  Använda kollektivtrafik
  Bokning av en taxi
  Pratar om vädret
  Prata om säsonger
  Vädertyper
  Månader med vädret
  Väderrelaterade aktiviteter
  Väderrelaterade kläder
  Säsongsaktiviteter
  Säsongskläder

What roles can I use the Spanish (Basics/A1) test for?

 • Analytiker
 • Reseguide
 • kundsupportsrepresentant
 • Resebyrå
 • Restaurangvärd
 • Säljare
 • Hotellreceptionist
 • Flygvärdinna
 • Språkhandledare
 • Invandring
 • Callcenter -agent

How is the Spanish (Basics/A1) test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Ge och förstå vägbeskrivning på spanska
 • Diskuterar transportalternativ på spanska
 • Pratar om väderförhållanden på spanska
 • Förstå säsonger och relaterat ordförråd på spanska
 • Tillämpa mellanliggande spanska grammatikregler
 • Använda mer avancerade uttalstekniker på spanska
 • Utforska olika kulturella uttryck genom spanska
 • Läs och förstå komplexa skriftliga spanska texter
 • Skriva formella kompositioner på spanska
 • Översätter mellan spanska och engelska
Singapore government logo

De rekryterande cheferna upplevde att de genom de tekniska frågorna som de ställde under panelintervjuerna kunde berätta vilka kandidater som hade bättre poäng och särskiljde sig med de som inte fick lika bra poäng. Dom är mycket nöjd med kvaliteten på de kandidater som nominerades med Adaface-screeningen.


85%
minskning av screeningstiden

Spanish (Basics/A1) Hiring Test Vanliga frågor

Kan jag kombinera flera färdigheter till en anpassad bedömning?

Ja absolut. Anpassade bedömningar ställs in baserat på din arbetsbeskrivning och kommer att innehålla frågor om alla måste-ha färdigheter du anger.

Har du några anti-cheating eller proctoring-funktioner på plats?

Vi har följande anti-cheating-funktioner på plats:

 • Icke-Googleable-frågor
 • IP -proctoring
 • webbproctoring
 • webbkamera proctoring
 • Detektion av plagiering
 • säker webbläsare

Läs mer om proctoring -funktionerna.

Hur tolkar jag testresultat?

Det främsta att tänka på är att en bedömning är ett eliminationsverktyg, inte ett urvalsverktyg. En kompetensbedömning är optimerad för att hjälpa dig att eliminera kandidater som inte är tekniskt kvalificerade för rollen, den är inte optimerad för att hjälpa dig hitta den bästa kandidaten för rollen. Så det ideala sättet att använda en bedömning är att bestämma en tröskelpoäng (vanligtvis 55%, vi hjälper dig att jämföra) och bjuda in alla kandidater som gör poäng över tröskeln för nästa intervjurundor.

Vilken erfarenhetsnivå kan jag använda detta test för?

Varje AdaFace -bedömning anpassas till din arbetsbeskrivning/ idealisk kandidatperson (våra ämnesexperter kommer att välja rätt frågor för din bedömning från vårt bibliotek med 10000+ frågor). Denna bedömning kan anpassas för alla erfarenhetsnivåer.

Får varje kandidat samma frågor?

Ja, det gör det mycket lättare för dig att jämföra kandidater. Alternativ för MCQ -frågor och ordningen på frågor randomiseras. Vi har anti-cheating/proctoring -funktioner på plats. I vår företagsplan har vi också möjlighet att skapa flera versioner av samma bedömning med frågor om liknande svårighetsnivåer.

Jag är kandidat. Kan jag prova ett träningstest?

Nej. Tyvärr stöder vi inte övningstester just nu. Du kan dock använda våra exempelfrågor för övning.

Vad är kostnaden för att använda detta test?

Du kan kolla in våra prisplaner.

Kan jag få en gratis provperiod?

Plattformen är helt självbetjänande, så här är ett sätt att gå vidare:

 • Du kan registrera dig gratis för att få en känsla för hur det fungerar.
 • Den kostnadsfria provperioden inkluderar en provbedömning (Java/JavaScript) som du hittar i din instrumentpanel när du registrerar dig. Du kan använda den för att granska kvaliteten på frågorna och kandidaternas upplevelse av ett konversationstest på Adaface.
 • För att granska kvaliteten på frågorna kan du också granska våra offentliga frågor för 50+ färdigheter här.
 • När du är övertygad om att du vill testa det med riktiga bedömningar och kandidater kan du välja en plan enligt dina krav.

Jag flyttade precis till en betald plan. Hur kan jag begära en anpassad bedömning?

Här är en snabbguide om hur man begär en anpassad bedömning på Adaface.

Ready to use the Adaface Spanska (grunder/a1) test?
Ready to use the Adaface Spanska (grunder/a1) test?
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️