Search test library by skills or roles
⌘ K

SAP Hybris Online Test

About the test:

SAP Hybris Online-testet använder scenariobaserade MCQ: er för att utvärdera kandidater om deras kunskap och färdigheter inom områden som e-handel, produktinnehållshantering, orderhantering, prissättning och kampanjer, kundservice och integration med andra SAP-moduler. Detta test syftar till att utvärdera kandidaternas förståelse av grundläggande begrepp och deras förmåga att tillämpa dem på verkliga scenarier, liksom deras kännedom om SAP Hybris Commerce-plattform och relaterad teknik.

Covered skills:

 • Data Transfer Object (DTO)
 • Model View Controller mönster
 • Flexibel sökfråga
 • Widgetapplikation
 • Hybrisaccelerator
 • Byggmönster
 • Hybris V5

Try practice test
9 reasons why
9 reasons why

Adaface SAP Hybris Test is the most accurate way to shortlist SAP Hybris DevelopersReason #1

Tests for on-the-job skills

The SAP Hybris Online Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Förstå och implementering av dataöverföringsobjekt (DTO) -koncept
 • Använd Hybris Accelerator för effektiv utveckling
 • Implementering av MOD -mönstret Model View Controller (MVC) i Hybris
 • Tillämpa byggmönstret i hybrisutveckling
 • Skapa och köra flexibla sökfrågor i hybris
 • Arbeta med Hybris V5 -funktioner och funktionaliteter
 • Utveckla widgetapplikationer i Hybris
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Try practice test
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface kunde vi optimera vår initiala screeningprocess med uppemot 75 %, vilket frigjorde dyrbar tid för både anställande chefer och vårt team för att förvärva talang!


Brandon Lee, Chef för människor, Love, Bonito

Try practice test
Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment SAP HYBRIS in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the SAP HYBRIS from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Visa exempelskort
Try practice test
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the SAP Hybris Assessment Test

Why you should use Pre-employment SAP Hybris Online Test?

The SAP HYBRIS makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Implementering av dataöverföringsobjekt (DTO) för att säkerställa effektiv överföring av data mellan lager
 • Använd Hybris -acceleratorn för att påskynda utvecklingsprocessen
 • Tillämpa MVC -mönstret Model View Controller (MVC) för att separera problem och förbättra kodens underhållbarhet
 • Implementera byggmönstret för att skapa komplexa objekt med anpassningsbara attribut
 • Skriva och köra flexibel sökfråga för att hämta data från databasen
 • Arbeta med Hybris version 5 och förstå dess specifika funktioner och funktionaliteter
 • Förstå och arbeta med Cronjob -konceptet i Hybris för schemalagda uppgifter

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the SAP Hybris Online Test?

 • Hybris-accelerator

  Hybris-accelerator är en förpackad lösning som tillhandahålls tillhandahållen lösning som tillhandahålls genom SAP Hybris för att påskynda utvecklingsprocessen. Det inkluderar färdiga komponenter, mallar och funktionaliteter som enkelt kan anpassas och integreras i en e-handelsapplikation utvecklad med SAP-hybris. Bedömning av kunskap om hybrisaccelerator säkerställer att kandidaten är bekant med att använda förbyggda komponenter och kan effektivt anpassa och utöka befintlig funktionalitet.

 • Model View Controller Pattern

  Model View Controller (MVC ) Mönster är ett mjukvaruarkitektoniskt designmönster som används för att organisera kod i en applikation genom att separera olika aspekter av användargränssnittet. Modellen representerar data och affärslogik, vyn är ansvarig för presentationen och återgivningen av användargränssnittet, och styrenheten hanterar kommunikation och samordning mellan modellen och vyn. Utvärdering av kunskap om MVC -mönstret säkerställer att kandidaten förstår hur man strukturerar kod och upprätthåller en tydlig separering av problem i en applikation.

 • Builder Designmönster

  Builder Design Mönstret är ett kreationellt Designmönster som används för att skapa komplexa objekt steg för steg. Det ger ett sätt att skapa olika varianter av en klass utan att utsätta konstruktionslogiken för klientkoden. Mätning av kunskap om byggmönstret i detta test hjälper till att bedöma kandidatens förståelse för att skapa komplexa objekt och deras förmåga att designa flexibel och återanvändbar kod.

 • flexibel sökfråga

  Flexibel sökfråga är är Ett kraftfullt frågespråk som tillhandahålls av SAP Hybris för att hämta data från databasen. Det gör det möjligt för utvecklare att skriva dynamiska och komplexa frågor som kan hämta data baserat på olika kriterier och villkor. Att testa kunskapen om flexibla sökfrågor i denna bedömning hjälper till att bestämma kandidatens förmåga att effektivt hämta och manipulera data från databasen med den flexibla sökmekanismen. Version 5 av SAP Hybris, som är en e-handelsplattform som används för att bygga och hantera onlinebutiker. Att bedöma kunskap om Hybris V5 säkerställer att kandidaten är bekant med funktionerna och funktionerna i den senaste versionen av SAP Hybris och effektivt kan arbeta med plattformen. Denna färdighet mäts för att säkerställa att kandidaten är uppdaterad med den senaste tekniken och praxis inom området e-handelsutveckling.

 • widget-applikation

  En widgetapplikation är En typ av användargränssnittskomponent som tillhandahåller specifika funktioner eller information inom en större applikation eller på en webbplats. Det kan vara en liten fristående applikation eller en del av en större applikation. Att bedöma kunskap om widget -applikationsutveckling hjälper till att utvärdera kandidatens förmåga att utforma och implementera modulära och återanvändbara komponenter inom en applikation eller webbplats.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for SAP HYBRIS to be based on.

  Dataöverföringobjekt
  Hybrisaccelerator
  MVC -mönster
  Byggmönster
  Flexibel sökfråga
  Hybris V5
  Widgetapplikation
  Hybriscockpits
  Hybrisförlängningar
  Hybrisimpex
  Hybris WCMS
  Hybris Cron Jobs
  Hybris cron uttryck
  Hybris backoffice
  Hybris -kampanjer
  Hybris Internationalisering (I18N)
  Hybris Product Data Management (PDM)
  Hybriskataloger
  Hybrertyper system
  Hybris addons
  Hybris backoffice anpassning
  Hybrisdatamodellering
  Hybrispersonalisering
  Hybris orderhantering
  Hybris betalningsintegration
  Hybrisimport och export
  Hybris Web Services
  Hybris användarrättigheter och begränsningar
  Hybris distribution och distribution
  Hybrislokalisering
  Hybrarsegmentering
  Hybrisinnehållshantering
  Hybris säkerhet och autentisering
  Hybris RESTful API
  Hybris Datahub
  Hybris sökning och navigering
  Hybrisprestandaoptimering
  Hybrispriser
  Hybrisproduktcockpit
  Hybris kundcockpit
  Hybris Assisted Service Module
  Hybris orderuppfyllelse
  Hybris backoffice widgets
  Hybrisarbetsflöde
  Hybris kundservice
  Hybrestestram
  Hybris backoffice rapporterar
  Hybrisvagn och kassa
  Hybris Accelerator CMS
  Hybrisintegration
  Hybrisvagnsberäkning
  Hybris solr
  Hybris Importera cockpit
  Hybris Impex -skript
  Hybris User Interface (UI) anpassning
  Hybris Datahub -kanaler
  Hybris -marknadsföringsmotor
  Hybris flexiblesearch -språk
  Hybris cockpit ramverk
  Hybris WCMS -komponenter
  Hybris backoffice anpassning med cockpit-framework
  Hybris vårintegration
  Hybris åtkomsträttigheter
  Hybris Cron Jobs Scheduling
  Hybris kundsegmentering
Try practice test

What roles can I use the SAP Hybris Online Test for?

 • SAP Hybris Developer
 • E-handelsutvecklare
 • Javautvecklare
 • SAP Hubris Solution Architect
 • Sr. SAP Hybris Developer

How is the SAP Hybris Online Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Implementera och konfigurera Solr -sökmotorn i hybris för effektiv produktsökning
 • Använda impexskript för dataimport och export i SAP Hybris
 • Implementera personliga kampanjer och kuponger i hybris för att förbättra kundengagemanget
 • Anpassa Hybris-cockpiten för back-end administration och hantering
 • Implementera händelsemekanismen i hybris för hantering av asynkrona operationer
 • Arbeta med Hybris Commerce API för att integrera externa system och tjänster
 • Implementering av konceptet för hybrisförlängningar för modulär och anpassningsbar utveckling
 • Utför Junit -test för pålitlig och automatiserad testning av hybriskomponenter
 • Använda Hybris BackOffice-ramverket för att anpassa Back-End-administrationsgränssnittet
 • Implementering av internationalisering och lokalisering i hybris för flerspråkiga och multi-regionstöd
Singapore government logo

De rekryterande cheferna upplevde att de genom de tekniska frågorna som de ställde under panelintervjuerna kunde berätta vilka kandidater som hade bättre poäng och särskiljde sig med de som inte fick lika bra poäng. Dom är mycket nöjd med kvaliteten på de kandidater som nominerades med Adaface-screeningen.


85%
minskning av screeningstiden

SAP Hybris Hiring Test Vanliga frågor

Kan jag kombinera flera färdigheter till en anpassad bedömning?

Ja absolut. Anpassade bedömningar ställs in baserat på din arbetsbeskrivning och kommer att innehålla frågor om alla måste-ha färdigheter du anger.

Har du några anti-cheating eller proctoring-funktioner på plats?

Vi har följande anti-cheating-funktioner på plats:

 • Icke-Googleable-frågor
 • IP -proctoring
 • webbproctoring
 • webbkamera proctoring
 • Detektion av plagiering
 • säker webbläsare

Läs mer om proctoring -funktionerna.

Hur tolkar jag testresultat?

Det främsta att tänka på är att en bedömning är ett eliminationsverktyg, inte ett urvalsverktyg. En kompetensbedömning är optimerad för att hjälpa dig att eliminera kandidater som inte är tekniskt kvalificerade för rollen, den är inte optimerad för att hjälpa dig hitta den bästa kandidaten för rollen. Så det ideala sättet att använda en bedömning är att bestämma en tröskelpoäng (vanligtvis 55%, vi hjälper dig att jämföra) och bjuda in alla kandidater som gör poäng över tröskeln för nästa intervjurundor.

Vilken erfarenhetsnivå kan jag använda detta test för?

Varje AdaFace -bedömning anpassas till din arbetsbeskrivning/ idealisk kandidatperson (våra ämnesexperter kommer att välja rätt frågor för din bedömning från vårt bibliotek med 10000+ frågor). Denna bedömning kan anpassas för alla erfarenhetsnivåer.

Får varje kandidat samma frågor?

Ja, det gör det mycket lättare för dig att jämföra kandidater. Alternativ för MCQ -frågor och ordningen på frågor randomiseras. Vi har anti-cheating/proctoring -funktioner på plats. I vår företagsplan har vi också möjlighet att skapa flera versioner av samma bedömning med frågor om liknande svårighetsnivåer.

Jag är kandidat. Kan jag prova ett träningstest?

Nej. Tyvärr stöder vi inte övningstester just nu. Du kan dock använda våra exempelfrågor för övning.

Vad är kostnaden för att använda detta test?

Du kan kolla in våra prisplaner.

Kan jag få en gratis provperiod?

Plattformen är helt självbetjänande, så här är ett sätt att gå vidare:

 • Du kan registrera dig gratis för att få en känsla för hur det fungerar.
 • Den kostnadsfria provperioden inkluderar en provbedömning (Java/JavaScript) som du hittar i din instrumentpanel när du registrerar dig. Du kan använda den för att granska kvaliteten på frågorna och kandidaternas upplevelse av ett konversationstest på Adaface.
 • För att granska kvaliteten på frågorna kan du också granska våra offentliga frågor för 50+ färdigheter här.
 • När du är övertygad om att du vill testa det med riktiga bedömningar och kandidater kan du välja en plan enligt dina krav.

Jag flyttade precis till en betald plan. Hur kan jag begära en anpassad bedömning?

Här är en snabbguide om hur man begär en anpassad bedömning på Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prova det mest kandidatvänliga utvärderingsverktyget idag.
g2 badges
Ready to use the Adaface SAP HYBRIS?
Ready to use the Adaface SAP HYBRIS?
ada
Ada
● Online
✖️