Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The SAP HANA Online Test uses scenario-based multiple choice questions to evaluate candidates on data modeling, SQLScript, stored procedures, data replication, data provisioning, security, performance optimization, and administration. The test aims to determine candidates' ability to design, develop, and deploy high-performance data processing solutions on the SAP HANA platform, as well as their familiarity with SAP HANA best practices, design patterns, and techniques.

Covered skills:

 • SAP Landscape Transaction (SLT)
 • SAP HANA Predictive Analysis Library
 • SAP HANA Lifecycle
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface SAP HANA Online -test is the most accurate way to shortlist SAP HANA DevelopersReason #1

Tests for on-the-job skills

SAP HANA -online -testet hjälper rekryterare och anställningschefer att identifiera kvalificerade kandidater från en pool av CV och hjälper till att fatta objektiva anställningsbeslut. Det minskar den administrativa omkostnaderna för att intervjua för många kandidater och sparar dyr tekniktid genom att filtrera bort okvalificerade kandidater.

AdaFace SAP HANA -testkandidater för de typiska färdigheterna som rekryterare letar efter i en SAP HANA -utvecklare/ konsult:

 • Omfattande praktisk upplevelse med SAP HANA-modellering på SAP ERP-moduler
 • Möjligheten att hantera data från flera datavagnar som SAP ERP och icke SAP -system
 • Kompetens för att skapa testplaner för att säkerställa noggrannhet inom CDL -lösningen
 • Erfarenhet av felsökningsinsatser och felsökning av komplexa prestandainställningsproblem
 • Grundläggande förmåga att arbeta med BI -analytiska verktyg som Tableau
 • Grundläggande förståelse för datatilldelningsverktyg som SLT eller SRS

De insikter som genereras från denna bedömning kan användas av rekryterare och anställa chefer för att identifiera de bästa kandidaterna för rollen. Anti-cheating-funktioner gör att du kan vara bekväm med att göra bedömningar online. SAP HANA -utvecklarprovet är idealiskt för att hjälpa rekryterare att identifiera vilka kandidater som har de tekniska färdigheterna att göra bra på jobbet.

Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

Dessa är bara ett litet urval från vårt bibliotek med 10 000+ frågor. De faktiska frågorna om detta SAP HANA Online Test kommer att vara icke-googleable.

🧐 Question

Medium

Output rows
Solve
Musk joined as SAP HANA administrator at Grimes Inc. While working on HANA database, Musk noticed the following:
1: While joining the tables P and Q, Number of rows in the output is equal to row count P multiplied by row count in Q
2: Log area is filling continuously and causing database to hang
Which of the following statements are correct?

A: Musk is using Outer Join to join P and Q
B: Musk is using Self Join to join P and Q
C: Musk is using Cross Join to join P and Q
D: Musk can limit file size to fix the log area issue
E: Musk can use backint destination type to fix the log area issue
F: Musk can enable automatic log backup to fix the log area issue

Easy

Performance Improvement
Solve
Jupiter Inc. is facing performance issues with SAP BusinessObjects reports based on SAP HANA data. Which of these would you recommend to improve performance?
A: Add only relevant data to the report queries
B: Avoid aggregation and work on raw data
C: Use drill-down or linked reports
D: Merge all relevant data into a consolidated report

Medium

Storing data
Solve
Tony joined Lokitwa as junior SAP HANA developer. Which of the following would you recommend to Tony for storing data in BW system running on SAP HANA?
A. Move less important data into an external storage system (cool data)
B. Store the most relevant data in a compressed column store (hot data)
C. Store the bulk of the data on disk for retrieval when required (warm data)
D. Store all data in compressed column stores to maximize performance (hot data)
E. Split the most relevant data by date and store between an uncompressed column store and tables stored on disk (warm data)
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Output rows
3 mins
SAP HANA
Solve

Easy

Performance Improvement
2 mins
SAP HANA
Solve

Medium

Storing data
2 mins
SAP HANA
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Output rows
SAP HANA
Medium3 mins
Solve
Performance Improvement
SAP HANA
Easy2 mins
Solve
Storing data
SAP HANA
Medium2 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med AdaFace kunde vi optimera vår första screeningprocess med upp till 75%, vilket frigör dyrbar tid för både anställningschefer och vårt Talent Acquisition Team lika!


Brandon Lee, Folkchef, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment SAP HANA Online Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the SAP HANA Online Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Om SAP HANA -utvecklarrollen

SAP HANA är ett relationellt databashanteringssystem utvecklat av SAP SE. SAP HANA använder organiserade data från relationsdatabaser för att behandla stora mängder realtidsdata på en begränsad tid. Det används också för att behandla frågor och hantera höga transaktionspriser.

Huvudfunktionen i SAP HANA som en databaseserver är att spara och hämta data, som och på begäran av applikationerna. Dessutom ger det avancerad datamodellering och analys tillsammans med ETL -kapacitet för hantering av big data.

Detta SAP HANA-online-test för att anställa kandidater fokuserar på testning för färdigheter på jobbet.

Typiska SAP HANA -utvecklaransvar inkluderar:

 • Designa, utveckla och underhålla datamodeller som använder SAP HANA -modellering
 • Samarbeta med affärs- eller tekniska team för att säkerställa projektkrav och användarkrav anpassar sig till definitionen av affärslösning och teknisk arkitektur
 • Utveckla och hantera dokumentation för team som fångar designstrategi över olika datamodeller
 • Genomföra testning av alla applikationer
 • Stödja användare genom verktyg som leder felsökningsinsatser för problem med prestandainställning

What roles can I use the SAP HANA Online Test for?

 • SAP HANA Developer
 • SAP HANA Consultant
 • SAP HANA Administrator
 • SAP HANA Data Analyst
 • SAP HANA Solution Architect
 • SAP HANA Business Analyst
 • SAP HANA Support Engineer
 • SAP HANA Cloud Integration Developer

What topics are covered in the SAP HANA Online -test?

SAP HANA -arkitektur
Funktionssamtal
BI -rapporteringsverktyg
Core Java -programmering
SQL -skript
Designingsbord
HANA -studio
Förmörkelseutvecklingsmiljö
Pl/sql
Datatransformation
Hana Studio Developer Perspective
SAP Analytics Cloud
Lagrade procedurer
Building HANA -vyer (attribut, analytiska och beräkna vyer)
SAP SLT -replikationsserver
Kroppar
Modellerperspektiv
Administrationskonsol
Utökad applikationsprogrammering
SAP Landscape Transaction (SLT)
SAP HANA LIFECYCLE
SAP HANA:
Singapore government logo

Anställningscheferna ansåg att de genom de tekniska frågor som de ställde under panelintervjuerna kunde berätta vilka kandidater som hade bättre poäng och differentierade med dem som inte gjorde så bra. Dom är mycket nöjd med kvaliteten på kandidater som är kortlistade med AdaFace -screening.


85%
minskning av screeningstiden

Vanliga frågor

Vad är SAP HANA -bedömning?

SAP HANA Online -testet hjälper rekryterare att utvärdera kandidaternas SAP HANA -färdigheter före en intervju. Rekryterare kan använda detta test före anställning för att avgöra vilka kandidater som har praktisk erfarenhet med SAP HANA.

Kan jag kombinera flera färdigheter till en anpassad bedömning?

Ja absolut. Anpassade bedömningar ställs in baserat på din arbetsbeskrivning och kommer att innehålla frågor om alla måste-ha färdigheter du anger.

Har du några anti-cheating eller proctoring-funktioner på plats?

Vi har följande anti-cheating-funktioner på plats:

 • Icke-Googleable-frågor
 • IP -proctoring
 • webbproctoring
 • webbkamera proctoring
 • Detektion av plagiering
 • säker webbläsare

Läs mer om proctoring -funktionerna.

Hur tolkar jag testresultat?

Det främsta att tänka på är att en bedömning är ett eliminationsverktyg, inte ett urvalsverktyg. En kompetensbedömning är optimerad för att hjälpa dig att eliminera kandidater som inte är tekniskt kvalificerade för rollen, den är inte optimerad för att hjälpa dig hitta den bästa kandidaten för rollen. Så det ideala sättet att använda en bedömning är att bestämma en tröskelpoäng (vanligtvis 55%, vi hjälper dig att jämföra) och bjuda in alla kandidater som gör poäng över tröskeln för nästa intervjurundor.

Vilken erfarenhetsnivå kan jag använda detta test för?

Varje AdaFace -bedömning anpassas till din arbetsbeskrivning/ idealisk kandidatperson (våra ämnesexperter kommer att välja rätt frågor för din bedömning från vårt bibliotek med 10000+ frågor). Denna bedömning kan anpassas för alla erfarenhetsnivåer.

Får varje kandidat samma frågor?

Ja, det gör det mycket lättare för dig att jämföra kandidater. Alternativ för MCQ -frågor och ordningen på frågor randomiseras. Vi har anti-cheating/proctoring -funktioner på plats. I vår företagsplan har vi också möjlighet att skapa flera versioner av samma bedömning med frågor om liknande svårighetsnivåer.

Jag är kandidat. Kan jag prova ett träningstest?

Nej. Tyvärr stöder vi inte övningstester just nu. Du kan dock använda våra exempelfrågor för övning.

Vad är kostnaden för att använda detta test?

Du kan kolla in våra prisplaner.

Kan jag få en gratis provperiod?

Plattformen är helt självbetjänande, så här är ett sätt att gå vidare:

 • Du kan registrera dig gratis för att få en känsla för hur det fungerar.
 • Den kostnadsfria provperioden inkluderar en provbedömning (Java/JavaScript) som du hittar i din instrumentpanel när du registrerar dig. Du kan använda den för att granska kvaliteten på frågorna och kandidaternas upplevelse av ett konversationstest på Adaface.
 • För att granska kvaliteten på frågorna kan du också granska våra offentliga frågor för 50+ färdigheter här.
 • När du är övertygad om att du vill testa det med riktiga bedömningar och kandidater kan du välja en plan enligt dina krav.

Jag flyttade precis till en betald plan. Hur kan jag begära en anpassad bedömning?

Här är en snabbguide om hur man begär en anpassad bedömning på Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prova det mest kandidatvänliga utvärderingsverktyget idag.
g2 badges
Ready to use the Adaface SAP HANA Online Test?
Ready to use the Adaface SAP HANA Online Test?
chatta med oss
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Villkor Integritet Förtroende

🌎 Välj ditt språk

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️