Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

SAP Fiori -online -testet utvärderar en kandidats kunskap och färdigheter i SAP Fiori, design av användarupplevelse, UI5 -ramverk, responsiv design, SAP Fiori -element, SAP Fiori -element webbmallar, SAP Fiori UI -mönster, SAP Fiori Application Lifecycle och Fiori App Extensions. Den bedömer kandidaternas förståelse för SAP Fiori-ekosystemet och deras förmåga att designa och utveckla användarvänliga och lyhörda SAP Fiori-applikationer.

Covered skills:

 • SAP Fiori
 • UI5 -ramverk
 • SAP Fiori -element
 • SAP Fiori Launchpad
 • SAP Fiori UI -mönster
 • Fiori appförlängningar
 • Design för användarupplevelse
 • Responsiv design
 • SAP UX -riktlinjer
 • SAP Fiori Elements webbmallar
 • SAP Fiori Application Lifecycle

9 reasons why
9 reasons why

Adaface SAP Fiori Test is the most accurate way to shortlist SAP Fiori -utvecklaresReason #1

Tests for on-the-job skills

The SAP Fiori Online Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Kunna designa och utveckla SAP Fiori-applikationer med en användarcentrerad strategi
 • Kunskaper i att använda UI5 -ramverk för att utveckla lyhörda och intuitiva användargränssnitt
 • Kunnig i SAP Fiori -element och dess webbmallar för snabb applikationsutveckling
 • Bekant med SAP UX -riktlinjer för att säkerställa anslutning till bästa praxis
 • Kan anpassa och utöka SAP Fiori -applikationer baserade på specifika affärskrav
 • Färdig i att implementera SAP Fiori Launchpad för enkel navigering och tillgång till applikationer
 • Kompetent att tillämpa SAP Fiori UI -mönster för att förbättra användarupplevelsen
 • Förståelse för SAP Fiori -applikationslivscykeln och dess stadier
 • Kunna utnyttja Fiori -appförlängningar för att lägga till ytterligare funktionalitet till standard Fiori -applikationer
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface kunde vi optimera vår initiala screeningprocess med uppemot 75 %, vilket frigjorde dyrbar tid för både anställande chefer och vårt team för att förvärva talang!


Brandon Lee, Chef för människor, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment SAP Fiori (Advance) Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the SAP Fiori (Advance) Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Visa exempelskort
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the SAP Fiori Assessment Test

Why you should use Pre-employment SAP Fiori Online Test?

The SAP Fiori (Advance) Test makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Designa och implementera SAP Fiori -applikationer
 • Utveckla responsiva användargränssnitt med UI5 -ramverk
 • Integrering av UI -komponenter med SAP Fiori -element
 • Att följa SAP UX-riktlinjer för att utforma användarvänliga gränssnitt
 • Implementera SAP Fiori Launchpad för sömlös navigering
 • Skapa och anpassa SAP Fiori Elements webbmallar
 • Tillämpa SAP Fiori UI -mönster för konsekvent användarupplevelse
 • Förstå SAP Fiori Application Lifecycle
 • Utöka och förbättra Fiori -appar med anpassade funktionaliteter
 • Designa och implementera SAP Fiori -appar med fokus på mobila enheter

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the SAP Fiori Online Test?

 • Användarupplevelse Design

  Användarupplevelse Design hänvisar till processen att förbättra användarnas tillfredsställelse genom att förbättra en produkts användbarhet, tillgänglighet och önskvärdhet. Denna färdighet mäts i testet för att bedöma kandidatens förmåga att skapa intuitiva och användarvänliga gränssnitt för SAP Fiori-applikationer.

 • UI5-ramverk

  UI5-ramverk är en utvecklingsverktygssit tillhandahållen av SAP av SAP för att bygga företagsklass. Denna färdighet mäts i testet för att bestämma kandidatens kunskaper i att använda UI5-ramverk för att utveckla lyhörd och funktionsrik SAP Fiori-applikationer.

 • Responsiv design

  Responsiv design är en strategi för webben Design som säkerställer en webbplats eller applikation anpassar sig till olika skärmstorlekar och enheter. Denna färdighet mäts i testet för att fastställa kandidatens kunskap om att utforma och implementera responsiva layouter för SAP Fiori -applikationer, vilket ger en konsekvent användarupplevelse över olika enheter.

 • SAP FIORI -element

  SAP Fiori Elements är en ram som gör det möjligt för utvecklare att generera SAP Fiori -applikationer med minimal kodning. Denna färdighet mäts i testet för att utvärdera kandidatens förståelse för begrepp och kapacitet för SAP Fiori -element, vilket möjliggör effektiv utveckling av SAP Fiori -applikationer.

 • SAP UX -riktlinjer

  SAP UX -riktlinjer Ge en uppsättning designprinciper och rekommendationer för att skapa en visuellt tilltalande och sammanhängande användarupplevelse i SAP -applikationer. Denna färdighet mäts i testet för att bedöma kandidatens kännedom om och följa SAP UX -riktlinjerna vid utformning av SAP Fiori -applikationer.

 • SAP Fiori Launchpad

  SAP Fiori Launchpad är ingångspunkten för åtkomst till SAP Fiori -applikationer. Det fungerar som ett centralt nav där användare kan hitta, lansera och hantera sina SAP Fiori -appar. Denna färdighet mäts i testet för att bestämma kandidatens kunskap om att konfigurera och anpassa SAP Fiori -lanseringsplanen för att ge en personlig och effektiv användarupplevelse.

 • SAP Fiori Elements webbmallar

  SAP FIORI Elements webbmallar är standardmallar som tillhandahålls av SAP för att påskynda utvecklingen av SAP Fiori -applikationer med konsekventa UI -mönster och beteende. Denna färdighet mäts i testet för att utvärdera kandidatens förmåga att använda och anpassa SAP Fiori Elements webbmallar för att snabbt bygga robusta och användarvänliga SAP Fiori-applikationer. > SAP Fiori UI -mönster ger återanvändbara designlösningar och mönster för vanliga användargränssnittsutmaningar som uppstår när SAP Fiori -applikationer bygger. Denna färdighet mäts i testet för att bedöma kandidatens kännedom om och tillämpning av SAP Fiori UI -mönster för att skapa visuellt konsekventa och effektiva användargränssnitt.

 • SAP Fiori Application Lifecycle

  SAP Fiori Application Livscykel hänvisar till de olika stadierna genom vilka en SAP Fiori -applikation går, inklusive design, utveckling, testning, distribution och underhåll. Denna färdighet mäts i testet för att bestämma kandidatens förståelse för livscykeln för slutet till slutet av SAP Fiori-applikationer, vilket möjliggör effektiv hantering och stöd för dessa applikationer.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for SAP Fiori (Advance) Test to be based on.

  Design för användarupplevelse
  UI5 -ramverk
  Responsiv design
  SAP Fiori -element
  SAP UX -riktlinjer
  SAP Fiori Launchpad
  SAP Fiori Elements webbmallar
  SAP Fiori UI -mönster
  SAP Fiori Application Lifecycle
  Fiori appförlängningar
  Design tänkande
  Kabelfrekvens
  Prototyp
  Informationsarkitektur
  Användarforskning
  Interaktionsdesign
  Visuell design
  Html5
  CSS3
  Javascript
  Model-View-Controller (MVC)
  Databindning
  Evenemangshantering
  Lyhörd layouter
  Kontrollutveckling
  OData -tjänster
  Kommentationer
  Lokalisering
  Temanpassning
  Tillgänglighet
  Prestationsoptimering
  Felhantering
  Komponentkonfiguration
  Navigering
  Brickor och kort
  Dynamisk sidlayout
  Objektsida
  Listrapporter
  Översiktssidor
  Arbetsflöden
  Tillägg
  Smarta mallar
  Värde hjälper
  Formaterare
  Lyhörd tabeller
  Diagram och visualiseringskontroller
  Meddelandehantering
  App-till-app-navigering
  Temasigner
  Skaltjänster
  Appintegration
  Appdistribution
  Livscykelhantering
  Systemövervakning
  Appövervakning
  Datakonväntning
  Säkerhetsriktlinjer
  Prestandaövervakning

What roles can I use the SAP Fiori Online Test for?

 • SAP Fiori -utvecklare
 • SAP Fiori Consultant
 • SAP Fiori Technology Senior Consultant
 • SAP Fiori Mobility / Portal Developer
 • SAP -konsult

How is the SAP Fiori Online Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Implementering av komplexa UI -databindning och synkronisering
 • Optimering av SAP Fiori -applikationer
 • Felsökning och felsökning av UI5 -kod
 • Implementering av responsiva designprinciper för kompatibilitet mellan enheterna
 • Genom att använda SAP Fiori Design -riktlinjer för att skapa intuitiva UI: er
 • Tillämpa UI5 -ramfunktioner för att bygga interaktiva gränssnitt
 • Konfigurera och anpassa SAP Fiori Launchpad för slutanvändare
 • Designa och utveckla SAP Fiori -applikationer med OData -tjänster
 • Implementering av anpassade teman och användbarhetsförlängningar för Fiori -appar
 • Förstå och tillämpa säkra kodningspraxis för SAP Fiori
Singapore government logo

De rekryterande cheferna upplevde att de genom de tekniska frågorna som de ställde under panelintervjuerna kunde berätta vilka kandidater som hade bättre poäng och särskiljde sig med de som inte fick lika bra poäng. Dom är mycket nöjd med kvaliteten på kandidater som nominerades med Adaface-screeningen.


85%
minskning av screeningstiden

SAP Fiori Hiring Test Vanliga frågor

Kan jag kombinera flera färdigheter till en anpassad bedömning?

Ja absolut. Anpassade bedömningar ställs in baserat på din arbetsbeskrivning och kommer att innehålla frågor om alla måste-ha färdigheter du anger.

Har du några anti-cheating eller proctoring-funktioner på plats?

Vi har följande anti-cheating-funktioner på plats:

 • Icke-Googleable-frågor
 • IP -proctoring
 • webbproctoring
 • webbkamera proctoring
 • Detektion av plagiering
 • säker webbläsare

Läs mer om proctoring -funktionerna.

Hur tolkar jag testresultat?

Det främsta att tänka på är att en bedömning är ett eliminationsverktyg, inte ett urvalsverktyg. En kompetensbedömning är optimerad för att hjälpa dig att eliminera kandidater som inte är tekniskt kvalificerade för rollen, den är inte optimerad för att hjälpa dig hitta den bästa kandidaten för rollen. Så det ideala sättet att använda en bedömning är att bestämma en tröskelpoäng (vanligtvis 55%, vi hjälper dig att jämföra) och bjuda in alla kandidater som gör poäng över tröskeln för nästa intervjurundor.

Vilken erfarenhetsnivå kan jag använda detta test för?

Varje AdaFace -bedömning anpassas till din arbetsbeskrivning/ idealisk kandidatperson (våra ämnesexperter kommer att välja rätt frågor för din bedömning från vårt bibliotek med 10000+ frågor). Denna bedömning kan anpassas för alla erfarenhetsnivåer.

Får varje kandidat samma frågor?

Ja, det gör det mycket lättare för dig att jämföra kandidater. Alternativ för MCQ -frågor och ordningen på frågor randomiseras. Vi har anti-cheating/proctoring -funktioner på plats. I vår företagsplan har vi också möjlighet att skapa flera versioner av samma bedömning med frågor om liknande svårighetsnivåer.

Jag är kandidat. Kan jag prova ett träningstest?

Nej. Tyvärr stöder vi inte övningstester just nu. Du kan dock använda våra exempelfrågor för övning.

Vad är kostnaden för att använda detta test?

Du kan kolla in våra prisplaner.

Kan jag få en gratis provperiod?

Plattformen är helt självbetjänande, så här är ett sätt att gå vidare:

 • Du kan registrera dig gratis för att få en känsla för hur det fungerar.
 • Den kostnadsfria provperioden inkluderar en provbedömning (Java/JavaScript) som du hittar i din instrumentpanel när du registrerar dig. Du kan använda den för att granska kvaliteten på frågorna och kandidaternas upplevelse av ett konversationstest på Adaface.
 • För att granska kvaliteten på frågorna kan du också granska våra offentliga frågor för 50+ färdigheter här.
 • När du är övertygad om att du vill testa det med riktiga bedömningar och kandidater kan du välja en plan enligt dina krav.

Jag flyttade precis till en betald plan. Hur kan jag begära en anpassad bedömning?

Här är en snabbguide om hur man begär en anpassad bedömning på Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prova det mest kandidatvänliga utvärderingsverktyget idag.
g2 badges
Ready to use the Adaface SAP Fiori (Advance) Test?
Ready to use the Adaface SAP Fiori (Advance) Test?
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️