Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

SAP FI (Financial Accounting) Online Test använder scenariobaserade flervalsfrågor för att utvärdera kandidater om deras tekniska kunskaper och praktiska färdigheter relaterade till huvudbokbokföring, kundfordringar, kundfordringar, tillgångsredovisning, finansiella rapporter och kontroll. Testet syftar till att bestämma kandidaternas förmåga att konfigurera och anpassa SAP FI för att uppfylla affärskraven, liksom deras kännedom om SAP FI -bästa praxis, designmönster och tekniker.

Covered skills:

 • Generalbokbok
 • Periodisering
 • Tillgång under uppbyggnad (AUC)
 • Copa Records
 • Kostnads- och vinstcentra
 • Finansiell rapporteringsversioner (FSV)
 • Migo- och Mito -transaktioner
 • MTO -process

9 reasons why
9 reasons why

Adaface SAP FICO Test (Financial Accounting & Controlling) is the most accurate way to shortlist FinansspecialistsReason #1

Tests for on-the-job skills

The SAP FICO Test (Financial Accounting & Controlling) helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Möjlighet att utföra bokföringsuppgifter effektivt
 • Kunskaper i hantering av kostnader och vinstcentra
 • Förståelse av periodiseringsmotorn och dess funktionalitet
 • Förmåga att skapa och hantera versioner av finansiella rapporter (FSV)
 • Kunskap om tillgång under konstruktion (AUC) ledning
 • Bekanta med Migo- och Mito -transaktioner
 • Kompetens i att hantera Copa -poster
 • Förståelse av processen make-to-order (MTO) i SAP FICO
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med AdaFace kunde vi optimera vår första screeningprocess med upp till 75%, vilket frigör dyrbar tid för både anställningschefer och vårt Talent Acquisition Team lika!


Brandon Lee, Folkchef, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment SAP FICO (Financial Accounting & Controling) Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the SAP FICO (Financial Accounting & Controling) Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the SAP FICO Test (Financial Accounting & Controlling)

Why you should use SAP FICO Test (Financial Accounting & Controlling)?

The SAP FICO (Financial Accounting & Controling) Test makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Utföra bokföringsuppgifter
 • Hantera kostnader och vinstcentra
 • Användning av periodiseringsmotorfunktionen
 • Skapa och underhålla versioner av finansiella rapporter (FSV)
 • Hantering av tillgångar under uppbyggnad (AUC) redovisning
 • Genomföra Migo- och Mito -transaktioner
 • Hantera Copa -poster
 • Implementera make-to-order (MTO) -process
 • Analysera finansiella rapporter och rapporter
 • Konfigurera och underhålla SAP FI -moduler

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the SAP FICO Test (Financial Accounting & Controlling)?

 • General Ledger Accounting

  Denna färdighet innebär inspelning och hantering av finansiella transaktioner i huvudboken, som är det centrala förvaret för alla finansiella uppgifter. Det innehåller uppgifter som förberedelse av tidskrifter, kontonavstämning och förberedelse av finansiella rapporter. Denna färdighet mäts i testet för att bedöma kandidatens kunskaper i grundläggande redovisningsprocesser och deras förmåga att exakt upprätthålla finansiella register.

 • Kostnads- och vinstcentra

  Denna färdighet avser förvaltningen av Kostnads- och vinstcentra inom en organisation. Det innebär att spåra utgifter, fördela kostnader och analysera lönsamhet för olika affärsenheter eller segment. Att mäta denna färdighet i testet hjälper till att utvärdera kandidatens kunskap om kostnadsredovisningsprinciper och deras förmåga att utföra kostnadscentrum för redovisning och vinstcentrumsanalys effektivt. Funktionalitet i SAP FICO som automatiserar beräkningen och utläggningen av periodiseringar, som är justeringar som görs för att erkänna utgifter och intäkter som har inträffat men ännu inte har registrerats i bokföringsböckerna. Denna färdighet mäts i testet för att bedöma kandidatens kunskaper i att konfigurera och använda periodiseringsmotorn för att säkerställa korrekt finansiell rapportering och anslutning till redovisningsstandarder.

 • Finansiella rapporteringsversioner (FSVS)

  FSV i SAP FICO är anpassningsbara mallar som används för att definiera strukturen och layouten för finansiella rapporter. De tillåter företag att presentera finansiell information i ett format som uppfyller specifika rapporteringskrav. Mätning av denna färdighet i testet hjälper till att utvärdera kandidatens förmåga att utforma och konfigurera FSV: er för att generera exakta och omfattande finansiella rapporter för analys- och rapporteringsändamål.

 • tillgång under uppbyggnad (AUC)

  AUC Avser en kategori av tillgångar som för närvarande byggs eller utvecklas och ännu inte är redo att användas. SAP FICO tillhandahåller funktionalitet för att hantera dessa tillgångar, inklusive spårningskostnader, kapitalisering och avskrivningar. Att mäta denna färdighet i testet hjälper till att bedöma kandidatens förståelse av AUC -redovisningsprocesser och deras förmåga att exakt registrera och hantera tillgångar under uppbyggnad.

 • Migo- och Mito -transaktioner

  Migo och Mito är transaktion av transaktioner. Koder i SAP FICO som används för processer för varor kvitto respektive varor. Dessa transaktioner spelar en avgörande roll i lagerhantering och värdering av aktier. Att mäta denna färdighet i testet hjälper till att utvärdera kandidatens kunskaper i att genomföra Migo- och Mito -transaktioner och deras förståelse för påverkan på finansiell redovisning och kontroll.

 • COPA -poster

  Copa står för lönsamhetsanalys och innebär att analysera lönsamheten för produkter, kunder och marknader inom en organisation. Att mäta denna färdighet i testet hjälper till att bedöma kandidatens kunskap om Copa-funktionalitet i SAP FICO och deras förmåga att generera exakta lönsamhetsrapporter för beslutsfattande. Gör att beställa och hänvisa till en produktionsprocess där produkter tillverkas baserat på kundorder. SAP FICO täcker olika aspekter av MTO -processen, inklusive försäljningsorderhantering, kostnadsberäkning och intäktsigenkänning. Att mäta denna färdighet i testet hjälper till att utvärdera kandidatens förståelse av MTO-processen och deras förmåga att hantera ekonomisk redovisning och kontroll av aktiviteter relaterade till att beställa scenarier.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for SAP FICO (Financial Accounting & Controling) Test to be based on.

  Generalbokbok
  Kontoschema
  Kontobestämning
  Kontogrupper
  Dokumenttyper
  Dokumentinlägg
  Postperioder
  Vända poster
  Kostnads- och vinstcentra
  Hierarki
  Kostnadscentrumsplanering
  Bedömning och distribution
  Interna beställningar
  Intern beställningsplanering
  Intern orderuppgörelse
  Lönsamhetsanalys
  Copa -datastrukturer
  Egenskaper Derivation
  Värderingsfält
  Periodisering
  Periodiseringskörning
  Manuella periodiseringar
  Finansiell rapporteringsversioner (FSV)
  Rapportera rubrik
  Rader och kolumner
  Displayvarianter
  Rapportera träd
  Tillgång under uppbyggnad (AUC)
  AUC -skapelse
  Tillgångar
  AUC -uppgörelse
  Migotransaktioner
  Varor kvitto
  Fraktproblem
  Returleverans
  Mito -transaktioner
  Överföring
  Lageröverföring
  Beställningsorder
  Copa Records
  Inkomstelement
  Kostnadselement
  Karakteristiska värden
  MTO -process
  Försäljningsorderbehandling
  Kostnader för försäljningsorder
  Faktureringsdokumentskapande
  Leveranskostnader

What roles can I use the SAP FICO Test (Financial Accounting & Controlling) for?

 • Finansspecialist
 • SAP FICO -konsult
 • SAP FICO -analytiker
 • SAP FI -analytiker

How is the SAP FICO Test (Financial Accounting & Controlling) customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Tillämpa kunskap om SAP CO -moduler
 • Använda SAP FICO -integration med andra moduler
 • Tillämpa kunskap om skatter och lagstiftningskrav i redovisning
 • Använda SAP FICO för budgetering och planering
 • Tillämpa principer för kostnadsredovisning
 • Analysera lönsamhet och kostnadsfördelning
 • Utföra interna och externa revisioner
 • Använda SAP FICO för kassaflödeshantering
 • Upprätthålla dataintegritet och utföra försoningar
 • Felsökning och lösning av SAP FICO -problem
Singapore government logo

Anställningscheferna ansåg att de genom de tekniska frågor som de ställde under panelintervjuerna kunde berätta vilka kandidater som hade bättre poäng och differentierade med dem som inte gjorde så bra. Dom är mycket nöjd med kvaliteten på kandidater som är kortlistade med AdaFace -screening.


85%
minskning av screeningstiden

SAP FICO Test (Financial Accounting & Controlling) Vanliga frågor

Kan jag kombinera flera färdigheter till en anpassad bedömning?

Ja absolut. Anpassade bedömningar ställs in baserat på din arbetsbeskrivning och kommer att innehålla frågor om alla måste-ha färdigheter du anger.

Har du några anti-cheating eller proctoring-funktioner på plats?

Vi har följande anti-cheating-funktioner på plats:

 • Icke-Googleable-frågor
 • IP -proctoring
 • webbproctoring
 • webbkamera proctoring
 • Detektion av plagiering
 • säker webbläsare

Läs mer om proctoring -funktionerna.

Hur tolkar jag testresultat?

Det främsta att tänka på är att en bedömning är ett eliminationsverktyg, inte ett urvalsverktyg. En kompetensbedömning är optimerad för att hjälpa dig att eliminera kandidater som inte är tekniskt kvalificerade för rollen, den är inte optimerad för att hjälpa dig hitta den bästa kandidaten för rollen. Så det ideala sättet att använda en bedömning är att bestämma en tröskelpoäng (vanligtvis 55%, vi hjälper dig att jämföra) och bjuda in alla kandidater som gör poäng över tröskeln för nästa intervjurundor.

Vilken erfarenhetsnivå kan jag använda detta test för?

Varje AdaFace -bedömning anpassas till din arbetsbeskrivning/ idealisk kandidatperson (våra ämnesexperter kommer att välja rätt frågor för din bedömning från vårt bibliotek med 10000+ frågor). Denna bedömning kan anpassas för alla erfarenhetsnivåer.

Får varje kandidat samma frågor?

Ja, det gör det mycket lättare för dig att jämföra kandidater. Alternativ för MCQ -frågor och ordningen på frågor randomiseras. Vi har anti-cheating/proctoring -funktioner på plats. I vår företagsplan har vi också möjlighet att skapa flera versioner av samma bedömning med frågor om liknande svårighetsnivåer.

Jag är kandidat. Kan jag prova ett träningstest?

Nej. Tyvärr stöder vi inte övningstester just nu. Du kan dock använda våra exempelfrågor för övning.

Vad är kostnaden för att använda detta test?

Du kan kolla in våra prisplaner.

Kan jag få en gratis provperiod?

Plattformen är helt självbetjänande, så här är ett sätt att gå vidare:

 • Du kan registrera dig gratis för att få en känsla för hur det fungerar.
 • Den kostnadsfria provperioden inkluderar en provbedömning (Java/JavaScript) som du hittar i din instrumentpanel när du registrerar dig. Du kan använda den för att granska kvaliteten på frågorna och kandidaternas upplevelse av ett konversationstest på Adaface.
 • För att granska kvaliteten på frågorna kan du också granska våra offentliga frågor för 50+ färdigheter här.
 • När du är övertygad om att du vill testa det med riktiga bedömningar och kandidater kan du välja en plan enligt dina krav.

Jag flyttade precis till en betald plan. Hur kan jag begära en anpassad bedömning?

Här är en snabbguide om hur man begär en anpassad bedömning på Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prova det mest kandidatvänliga utvärderingsverktyget idag.
g2 badges
Ready to use the Adaface SAP FICO (Financial Accounting & Controling) Test?
Ready to use the Adaface SAP FICO (Financial Accounting & Controling) Test?
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Villkor Integritet Förtroende

🌎 Välj ditt språk

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️