Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The RabbitMQ online test uses multiple-choice questions to evaluate candidates on RabbitMQ fundamentals, message routing and exchange types, queues and bindings, message persistence and durability, clustering and high availability, security and access control, and RabbitMQ integration with other tools and frameworks.

Covered skills:

 • TTL definition
 • Windows quirks
 • SSL clustering
 • Memory Alarms
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface RabbitMQ Online Test is the most accurate way to shortlist Specialist RabbitMQ EngineersReason #1

Tests for on-the-job skills

RabbitMQ -testet hjälper rekryterare och anställningschefer att identifiera kvalificerade kandidater från en pool av CV och hjälper till att fatta objektiva anställningsbeslut. Det minskar den administrativa omkostnaderna för att intervjua för många kandidater och sparar tid genom att filtrera bort okvalificerade kandidater.

AdaFace RabbitMQ Online -testskärmar Kandidater för de typiska färdigheterna Rekryterare letar efter RabbitMQ -utvecklarroller:

 • Praktisk expertis med Node.js och dess ramar som Express, Strongloop och andra
 • Kunskap om RabbitMQ, Kafka och Cloud Services
 • djupgående kunskap om OOP-idéer och designmönster
 • Förståelse av mikroservices och backend API: er
 • Kompetens inom databasschema design, frågeställning och felsökning av prestanda
 • Erfarenhet av att leverera appar i AWS -molnet eller använda Docker
 • Kunskap om olika meddelandeformat som pub-sub och meddelanden API: er som REST, STOMP, JMS, AMQP och andra
 • Grundlig förståelse för meddelandorienterade mellanprogramprinciper
 • Förståelse för övervakning av varningar, felsökning och rabbitmq -migration
 • Kunskap om Java/JEE -utveckling

De insikter som genereras från denna bedömning kan användas av rekryterare och anställa chefer för att identifiera de bästa kandidaterna för RabbitMQ -utvecklarroller. Anti-cheating-funktioner gör att du kan vara bekväm med att göra bedömningar online. RabbitMQ Online -testet är idealiskt för att hjälpa rekryterare att identifiera vilka kandidater som har färdigheter att göra bra på jobbet.

Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med AdaFace kunde vi optimera vår första screeningprocess med upp till 75%, vilket frigör dyrbar tid för både anställningschefer och vårt Talent Acquisition Team lika!


Brandon Lee, Folkchef, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment RabbitMQ Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the RabbitMQ Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Om RabbitMQ -utvecklarroller

RabbitMQ är ett öppet källkodsmäklarprogram som ursprungligen utformats för att stödja det avancerade protokollet för meddelandekö. Ändå har det nu utvidgats via en plug-in-arkitektur för att hantera det strömmande textorienterade meddelandetprotokollet, MQ Telemetry Transport och andra protokoll.

RabbitMQ är en meddelandemäklare eller en meddelandemedlare. En RabbitMQ -utvecklare kan hjälpa företag att tillhandahålla en standardplattform för att skicka och ta emot meddelanden och en säker plats för meddelanden att bo tills de mottas.

Typiska RabbitMQ -utvecklaransvar inkluderar:

 • Använd bästa praxis inom mjukvaruteknik för att testa, distribuera och utveckla kod
 • Skapa, underhålla och designa mikroservices och backend API: er för applikationer med hög trafik
 • Analysera användarnas behov och ge tekniska specifikationer
 • Installera, konfigurera och hantera RabbitMQ i olika scenarier
 • Ställ in virtuella värdar, utbyten och köer samt kluster och säkerhet
 • Samarbeta nära med tvärfunktionella team samt interna och externa intressenter
 • Skapa och utföra enhet, systemintegration och lasttester för applikationsfunktioner/API: er

What roles can I use the RabbitMQ Test for?

 • Specialist RabbitMQ Engineer
 • Principal Engineer
 • Rabbit MQ Developer
 • Backend Developer

What topics are covered in the RabbitMQ Online Test?

Integration
Källstövel
Bindande och routingnyckel
Kanal
RabbitMQ -försöksmekanism
Död bokstavskö

Ett utbyte tar emot meddelanden från producentförfrågan och dirigerar dem av bindningar och routingnycklar till meddelandeköer

Utbyta
Typer av utbyte
Protokoll

Avancerat meddelandeköprotokoll

Amqp
Vårmolnström
Rabbed
ActiveMq

Meddelande kö telemetri transport

Mqtt
TRYCK
DRA
Dött brevutbyte
Pub

Företagsbuss

Esb
Asynkrona arkitektoniska mönster
Synkron meddelanden
Asykron meddelanden
Punkt-till-punkt-kommunikation
Publiceringskommunikation
Begäran-svarskommunikation
Erlang
Klientbibliotek

Enkelt textorienterat meddelandeprotokoll

STAMPA
Zeromq
Apache qpid
Singapore government logo

Anställningscheferna ansåg att de genom de tekniska frågor som de ställde under panelintervjuerna kunde berätta vilka kandidater som hade bättre poäng och differentierade med dem som inte gjorde så bra. Dom är mycket nöjd med kvaliteten på kandidater som är kortlistade med AdaFace -screening.


85%
minskning av screeningstiden

Vanliga frågor

Kan jag kombinera flera färdigheter till en anpassad bedömning?

Ja absolut. Anpassade bedömningar ställs in baserat på din arbetsbeskrivning och kommer att innehålla frågor om alla måste-ha färdigheter du anger.

Har du några anti-cheating eller proctoring-funktioner på plats?

Vi har följande anti-cheating-funktioner på plats:

 • Icke-Googleable-frågor
 • IP -proctoring
 • webbproctoring
 • webbkamera proctoring
 • Detektion av plagiering
 • säker webbläsare

Läs mer om proctoring -funktionerna.

Hur tolkar jag testresultat?

Det främsta att tänka på är att en bedömning är ett eliminationsverktyg, inte ett urvalsverktyg. En kompetensbedömning är optimerad för att hjälpa dig att eliminera kandidater som inte är tekniskt kvalificerade för rollen, den är inte optimerad för att hjälpa dig hitta den bästa kandidaten för rollen. Så det ideala sättet att använda en bedömning är att bestämma en tröskelpoäng (vanligtvis 55%, vi hjälper dig att jämföra) och bjuda in alla kandidater som gör poäng över tröskeln för nästa intervjurundor.

Vilken erfarenhetsnivå kan jag använda detta test för?

Varje AdaFace -bedömning anpassas till din arbetsbeskrivning/ idealisk kandidatperson (våra ämnesexperter kommer att välja rätt frågor för din bedömning från vårt bibliotek med 10000+ frågor). Denna bedömning kan anpassas för alla erfarenhetsnivåer.

Får varje kandidat samma frågor?

Ja, det gör det mycket lättare för dig att jämföra kandidater. Alternativ för MCQ -frågor och ordningen på frågor randomiseras. Vi har anti-cheating/proctoring -funktioner på plats. I vår företagsplan har vi också möjlighet att skapa flera versioner av samma bedömning med frågor om liknande svårighetsnivåer.

Jag är kandidat. Kan jag prova ett träningstest?

Nej. Tyvärr stöder vi inte övningstester just nu. Du kan dock använda våra exempelfrågor för övning.

Vad är kostnaden för att använda detta test?

Du kan kolla in våra prisplaner.

Kan jag få en gratis provperiod?

Plattformen är helt självbetjänande, så här är ett sätt att gå vidare:

 • Du kan registrera dig gratis för att få en känsla för hur det fungerar.
 • Den kostnadsfria provperioden inkluderar en provbedömning (Java/JavaScript) som du hittar i din instrumentpanel när du registrerar dig. Du kan använda den för att granska kvaliteten på frågorna och kandidaternas upplevelse av ett konversationstest på Adaface.
 • För att granska kvaliteten på frågorna kan du också granska våra offentliga frågor för 50+ färdigheter här.
 • När du är övertygad om att du vill testa det med riktiga bedömningar och kandidater kan du välja en plan enligt dina krav.

Jag flyttade precis till en betald plan. Hur kan jag begära en anpassad bedömning?

Här är en snabbguide om hur man begär en anpassad bedömning på Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prova det mest kandidatvänliga utvärderingsverktyget idag.
g2 badges
Ready to use the Adaface RabbitMQ Test?
Ready to use the Adaface RabbitMQ Test?
chatta med oss
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Villkor Integritet Förtroende

🌎 Välj ditt språk

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️