Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The PostgreSQL Online Test uses scenario-based MCQs to evaluate candidates on their knowledge of PostgreSQL, including their proficiency in SQL queries, database design, indexing, transactions, and stored procedures. The test aims to evaluate a candidate's ability to work with PostgreSQL databases effectively and develop applications that utilize PostgreSQL efficiently.

Covered skills:

 • Objektrelationell databas
 • Stöd för SQL
 • Sträckbarhet
 • Databasvalidering
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface PostgreSQL online -test is the most accurate way to shortlist PostgreSQL Database AdministratorsReason #1

Tests for on-the-job skills

PostgreSQL Online Assessment Test är utformat och validerat av branschexperter hjälper tekniska rekryterare och anställa chefer att bedöma kandidatens postgresql -färdigheter. Top Tech -företag använder vårt PostgreSQL -test för att minska kandidatens screeningtid med 85%.

PostgreSQL -testet skärmar kandidater för följande färdigheter:

 • Händer på erfarenhet av installation och konfiguration av PostgreSQL i en miljö med flera master
 • Möjlighet att effektivt skriva databaskod utan att kompromissa med datakvalitet, integritet eller säkerhet.
 • Good Performance Tuning -färdigheter
 • Kunskap om katastrofåterhämtningsprinciper och praxis, inklusive planering, testning, säkerhetskopiering/återställning
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

These are just a small sample from our library of 10,000+ questions. The actual questions on this PostgreSQL Online Test will be non-googleable.

🧐 Question

Easy

DROP SUM bar
Solve
What will the following PostgresSQL snippet below output?
 image

Medium

SCHEMA car far
Solve
What will the following PostgreSQL snippet output?
 image

Medium

Multi Select
Solve
Consider the following SQL table:
 image
How many rows does the following SQL query return?
 image

Easy

Select & IN
Solve
Consider the following SQL table:
 image
Which of the following SQL queries would return the year when neither a football or cricket winner was chosen?
 image

Medium

With, AVG & SUM
Solve
Consider the following SQL table:
 image
How many tuples does the following query return?
 image
🧐 Question🔧 Skill

Easy

DROP SUM bar
2 mins
PostgreSQL
Solve

Medium

SCHEMA car far
2 mins
PostgreSQL
Solve

Medium

Multi Select
2 mins
SQL
Solve

Easy

Select & IN
3 mins
SQL
Solve

Medium

With, AVG & SUM
2 mins
SQL
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
DROP SUM bar
PostgreSQL
Easy2 mins
Solve
SCHEMA car far
PostgreSQL
Medium2 mins
Solve
Multi Select
SQL
Medium2 mins
Solve
Select & IN
SQL
Easy3 mins
Solve
With, AVG & SUM
SQL
Medium2 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med AdaFace kunde vi optimera vår första screeningprocess med upp till 75%, vilket frigör dyrbar tid för både anställningschefer och vårt Talent Acquisition Team lika!


Brandon Lee, Folkchef, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment PostgreSQL Online Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the PostgreSQL Online Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & comparative results

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Om PostgreSQL jobbroller

PostgreSQL, även känd som Postgres, är ett gratis och öppen källkodsrelationsdatabashanteringssystem som betonar utdragbarhet och SQL-efterlevnad. PostgreSQL kräver mycket minimum upprätthållna insatser på grund av dess stabilitet. Därför, om du utvecklar applikationer baserade på PostgreSQL, är den totala ägandekostnaden låg jämfört med andra databashanteringssystem. Många företag har byggt produkter och lösningar med PostgreSQL. Vissa presenterade företag är Apple, Fujitsu, Red Hat, Cisco, Juniper Network, etc.

Miljontals utvecklare och företag förlitar sig på PostgreSQL som deras transaktionsdatabutik som valts för att driva tillämpningshälsa och beslutsfattande. Med en hög efterfrågan på PostgreSQL -databasadministratörer lägger massor av programvaruingenjörer helt enkelt till deras CV/ CV, men de kommer till kort när mer avancerade uppgifter som kräver specifik databas- och mjukvaruutvecklingsupplevelse måste slutföras. PostgreSQL Online -testet är utformat för att hjälpa dig hitta de mest kvalificerade PostgreSQL -experterna.

Typiska ansvar för en PostgreSQL -databasadministratör kan innebära:

 • Implementera och underhålla databaskod i form av lagrade procedurer, skript, frågor, vyer, triggers, etc.
 • Primär på dagliga schemaförändringar och databasunderhåll
 • Arbeta med front end -utvecklare för att definiera enkla men kraftfulla API: er
 • Arbeta med DBAS och dataanalytiker för att säkerställa att databaskoden är korrekt dokumenterad
 • Hjälp till att definiera och implementera underhållsplan för databassystemen

Testet är utformat för att filtrera bort kandidater för roller som:

 • Databasadministratör
 • PostgreSQL -utvecklare
 • Systemadministratör
 • DevOps -ingenjör
 • Mjukvaruingenjör

What roles can I use the PostgreSQL Online Test for?

 • PostgreSQL Database Administrator
 • PostgreSQL Database Developer

What topics are covered in the PostgreSQL online -test?

Objektrelationell databas
Sträckbarhet
Stöd för SQL
Databasvalidering
Flexibelt API
Procedurspråk
Mvcc
Klient-server
Val
SQL Basics
Skapa bord
Enum
Optimering
Gruppering
Utländska nycklar
RADERA
HAR
Rankningsfunktioner
EXISTERAR
Json
Beställning
Tidstyper
Uppdelning
NULL
Högbord
Tangenter
VÄLJ
ANSLUTA SIG
Tokens
Transaktion
Databasschema
Fråga
Index
SKAPA
Servern
TYCKA OM
Prestandajustering
Singapore government logo

Anställningscheferna ansåg att de genom de tekniska frågor som de ställde under panelintervjuerna kunde berätta vilka kandidater som hade bättre poäng och differentierade med dem som inte gjorde så bra. Dom är mycket nöjd med kvaliteten på kandidater som är kortlistade med AdaFace -screening.


85%
minskning av screeningstiden

FAQs

Kan jag kombinera flera färdigheter till en anpassad bedömning?

Ja absolut. Anpassade bedömningar ställs in baserat på din arbetsbeskrivning och kommer att innehålla frågor om alla måste-ha färdigheter du anger.

Har du några anti-cheating eller proctoring-funktioner på plats?

Vi har följande anti-cheating-funktioner på plats:

 • Icke-Googleable-frågor
 • IP -proctoring
 • webbproctoring
 • webbkamera proctoring
 • Detektion av plagiering
 • säker webbläsare

Läs mer om proctoring -funktionerna.

Hur tolkar jag testresultat?

Det främsta att tänka på är att en bedömning är ett eliminationsverktyg, inte ett urvalsverktyg. En kompetensbedömning är optimerad för att hjälpa dig att eliminera kandidater som inte är tekniskt kvalificerade för rollen, den är inte optimerad för att hjälpa dig hitta den bästa kandidaten för rollen. Så det ideala sättet att använda en bedömning är att bestämma en tröskelpoäng (vanligtvis 55%, vi hjälper dig att jämföra) och bjuda in alla kandidater som gör poäng över tröskeln för nästa intervjurundor.

Vilken erfarenhetsnivå kan jag använda detta test för?

Varje AdaFace -bedömning anpassas till din arbetsbeskrivning/ idealisk kandidatperson (våra ämnesexperter kommer att välja rätt frågor för din bedömning från vårt bibliotek med 10000+ frågor). Denna bedömning kan anpassas för alla erfarenhetsnivåer.

Får varje kandidat samma frågor?

Ja, det gör det mycket lättare för dig att jämföra kandidater. Alternativ för MCQ -frågor och ordningen på frågor randomiseras. Vi har anti-cheating/proctoring -funktioner på plats. I vår företagsplan har vi också möjlighet att skapa flera versioner av samma bedömning med frågor om liknande svårighetsnivåer.

Jag är kandidat. Kan jag prova ett träningstest?

Nej. Tyvärr stöder vi inte övningstester just nu. Du kan dock använda våra exempelfrågor för övning.

Vad är kostnaden för att använda detta test?

Du kan kolla in våra prisplaner.

Kan jag få en gratis provperiod?

Plattformen är helt självbetjänande, så här är ett sätt att gå vidare:

 • Du kan registrera dig gratis för att få en känsla för hur det fungerar.
 • Den kostnadsfria provperioden inkluderar en provbedömning (Java/JavaScript) som du hittar i din instrumentpanel när du registrerar dig. Du kan använda den för att granska kvaliteten på frågorna och kandidaternas upplevelse av ett konversationstest på Adaface.
 • För att granska kvaliteten på frågorna kan du också granska våra offentliga frågor för 50+ färdigheter här.
 • När du är övertygad om att du vill testa det med riktiga bedömningar och kandidater kan du välja en plan enligt dina krav.

Jag flyttade precis till en betald plan. Hur kan jag begära en anpassad bedömning?

Här är en snabbguide om hur man begär en anpassad bedömning på Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prova det mest kandidatvänliga utvärderingsverktyget idag.
g2 badges
Ready to use the Adaface PostgreSQL Online Test?
Ready to use the Adaface PostgreSQL Online Test?
Chat with us
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Villkor Integritet Förtroende

🌎 Välj ditt språk

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️