Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

Penetrationstesttestet utvärderar en kandidats kunskap och färdigheter inom penetrationstestning, nätverkssäkerhet, bedömning av sårbarhet, etisk hacking och webbapplikationssäkerhet. Den bedömer förmågan att identifiera sårbarheter, utnyttja dem etiskt och ge rekommendationer för att förbättra säkerhetsställningen för system och applikationer.

Covered skills:

 • Penetreringstestning
 • Sårbarhetsbedömning
 • Nätverkssäkerhet
 • Webbapplikationssäkerhet

Try practice test
9 reasons why
9 reasons why

Adaface Penetration Test is the most accurate way to shortlist PenetrationstestaresReason #1

Tests for on-the-job skills

The Penetration Testing Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Genomföra grundliga penetrationstester för att identifiera sårbarheter
 • Tillämpa omfattande kunskaper om nätverkssäkerhetsprinciper
 • Utföra sårbarhetsbedömningar för att identifiera svagheter
 • Implementera effektiva säkerhetsåtgärder för webbapplikationer
 • Använda branschstandard penetrationstestverktyg
 • Analysera och tolka testresultat för att ge handlingsbara rekommendationer
 • Visa kunskaper i att undersöka och utnyttja säkerhetsbrister
 • Förstå och tillämpa olika attackvektorer och tekniker
 • Identifiera och mildra säkerhetsrisker i nätverksinfrastruktur
 • Kunskap om vanliga säkerhetssårbarheter och motåtgärder
 • Stark förståelse av krypteringsalgoritmer och protokoll
 • Erfarenhet av socialteknik
 • Kunskap om säkra kodningspraxis
 • Förmåga att effektivt kommunicera tekniska resultat till icke-tekniska intressenter
 • Starka problemlösning och kritiska tänkande färdigheter
 • Kontinuerlig entusiasm för att lära sig och hålla dig uppdaterad med de senaste säkerhetshoten och trenderna
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Try practice test
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface kunde vi optimera vår initiala screeningprocess med uppemot 75 %, vilket frigjorde dyrbar tid för både anställande chefer och vårt team för att förvärva talang!


Brandon Lee, Chef för människor, Love, Bonito

Try practice test
Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Penetrationstesttest in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Penetrationstesttest from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Visa exempelskort
Try practice test
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the Penetration Assessment Test

Why you should use Pre-employment Penetration Testing Test?

The Penetrationstesttest makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Utför penetrationstest på system
 • Identifiera och utnyttja nätverkssårbarheter
 • Genomföra sårbarhetsbedömningar
 • Testa webbapplikationer för säkerhetssvagheter
 • Analysera säkerhetsrisker och rekommendera lösningar
 • Implementera säkra kodningspraxis
 • Utvärdera nätverkssäkerhetskonfigurationer
 • Utveckla och genomföra säkerhetstestplaner
 • Konfigurera och hantera brandväggar
 • Utföra kriminalteknisk analys på komprometterade system

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the Penetration Testing Test?

 • penetrationstest

  penetrationstest är en metod för att bedöma säkerheten för datorsystem eller nätverk genom att aktivt simulera en angripares tekniker och identifiera sårbarheter. Denna färdighet bör mätas i detta test för att säkerställa att kandidaterna har förmågan att identifiera och utnyttja svagheter i ett systems försvar, vilket gör att organisationer proaktivt kan hantera säkerhetsrisker.

 • Nätverkssäkerhet

  Nätverkssäkerhet Avser åtgärder som vidtagits för att skydda ett datornätverk från obehörig åtkomst, missbruk eller störningar. Mätning av denna färdighet i testet säkerställer att kandidater har en stark förståelse för nätverkssäkerhetsprotokoll, brandväggar, intrångsdetekteringssystem och olika krypteringsmetoder.

 • Sårbarhetsbedömning

  Sårbarhetsbedömning innebär att identifiera, kvantifiera, kvantifiera och prioritera potentiella svagheter i ett system eller nätverk. Att mäta denna färdighet i testet gör det möjligt för rekryterare att utvärdera en kandidats förmåga att proaktivt skanna och utvärdera system för sårbarheter, vilket gör det möjligt för organisationer att mildra potentiella risker innan de kan utnyttjas.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Penetrationstesttest to be based on.

  Fjärrkods körning
  SQL -injektion
  Cross-Site Scripting (XSS)
  Autentiseringsbypass
  Sessionens kapning
  Buffer-överflöde
  Trådlös nätverkssäkerhet
  Avgång
  Skadlig analys
  Säkra filöverföringsprotokoll
  Mansattacker
  Hashing och saltning
  Web Application Firewalls
  Digital Forensics
  Secure Shell (SSH)
  Socialteknik
  Säker mjukvaruutveckling livscykel
  Intrångsdetektering och förebyggande system
  Webserver härdning
  API -säkerhet
  Nätverkskartläggning
  Brute Force Attacks
  Phishingattacker
  Open Web Application Security Project (OWASP)
  Kryptografi
  Fysisk säkerhet
  Penetrationstestmetodik
  Sårbarhetsskanning
  Trådlös penetrationstestning
  Säkra kodningspraxis
  Mobilapplikationssäkerhet
  Web Application Vulnerabilities
  Nätverkstrafikanalys
  Rootkit -upptäckt
  Attacker av förnekande av service (DOS)
  Operativsystem härdning
  Socialteknik taktik
  Nätverksprotokollanalys
  Omvänd teknik
  Nätverksgenomträngningstestning
  Säkra nätverksdesignprinciper
  Incidentrespons
  Web Application Exploitation Techniques
  Riskbedömning och hantering
  Fuzz -testning
  Nätverksniffande
  Datakryptering
  Virtuella privata nätverk (VPN)
  Säkerhetsinformation och evenemangshantering (SIEM)
  Honeypots
  Cross-Site Request Forgery (CSRF)
  Nätverkstrafikövervakning
  Säkerhetsstandarder och ramar
  Osäkert objektreferenser
  Säkerhetsmedvetenhetsutbildning
  Programvaru sårbarhetsanalys
  Slutpunkt säkerhet
  Säkerhetshändelsens svar
  Säkerhetsriskbedömning
  Säkerhetsrevision
Try practice test

What roles can I use the Penetration Testing Test for?

 • Penetrationstestare
 • Säkerhetsanalytiker
 • Nätverksingenjör
 • Det revisor
 • Säkerhetskonsult

How is the Penetration Testing Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Designa och implementera säkra nätverksarkitekturer
 • Genomföra säkerhetsrevisioner och bedömningar
 • Omvänd teknisk skadlig programvara och exploater
 • Utveckla och distribuera intrångsdetekteringssystem
 • Skapa och upprätthålla händelsesvarplaner
 • Utvärdera och sanera molnsäkerhetsrisker
 • Genomföra källkodrecensioner
 • Administrera åtkomstkontroller och behörigheter
 • Utföra nätverkstrafikanalys
 • Implementera säkra webbapplikationsarkitekturer
Singapore government logo

De rekryterande cheferna upplevde att de genom de tekniska frågorna som de ställde under panelintervjuerna kunde berätta vilka kandidater som hade bättre poäng och särskiljde sig med de som inte fick lika bra poäng. Dom är mycket nöjd med kvaliteten på de kandidater som nominerades med Adaface-screeningen.


85%
minskning av screeningstiden

Penetration Online Test Vanliga frågor

Kan jag kombinera flera färdigheter till en anpassad bedömning?

Ja absolut. Anpassade bedömningar ställs in baserat på din arbetsbeskrivning och kommer att innehålla frågor om alla måste-ha färdigheter du anger.

Har du några anti-cheating eller proctoring-funktioner på plats?

Vi har följande anti-cheating-funktioner på plats:

 • Icke-Googleable-frågor
 • IP -proctoring
 • webbproctoring
 • webbkamera proctoring
 • Detektion av plagiering
 • säker webbläsare

Läs mer om proctoring -funktionerna.

Hur tolkar jag testresultat?

Det främsta att tänka på är att en bedömning är ett eliminationsverktyg, inte ett urvalsverktyg. En kompetensbedömning är optimerad för att hjälpa dig att eliminera kandidater som inte är tekniskt kvalificerade för rollen, den är inte optimerad för att hjälpa dig hitta den bästa kandidaten för rollen. Så det ideala sättet att använda en bedömning är att bestämma en tröskelpoäng (vanligtvis 55%, vi hjälper dig att jämföra) och bjuda in alla kandidater som gör poäng över tröskeln för nästa intervjurundor.

Vilken erfarenhetsnivå kan jag använda detta test för?

Varje AdaFace -bedömning anpassas till din arbetsbeskrivning/ idealisk kandidatperson (våra ämnesexperter kommer att välja rätt frågor för din bedömning från vårt bibliotek med 10000+ frågor). Denna bedömning kan anpassas för alla erfarenhetsnivåer.

Får varje kandidat samma frågor?

Ja, det gör det mycket lättare för dig att jämföra kandidater. Alternativ för MCQ -frågor och ordningen på frågor randomiseras. Vi har anti-cheating/proctoring -funktioner på plats. I vår företagsplan har vi också möjlighet att skapa flera versioner av samma bedömning med frågor om liknande svårighetsnivåer.

Jag är kandidat. Kan jag prova ett träningstest?

Nej. Tyvärr stöder vi inte övningstester just nu. Du kan dock använda våra exempelfrågor för övning.

Vad är kostnaden för att använda detta test?

Du kan kolla in våra prisplaner.

Kan jag få en gratis provperiod?

Plattformen är helt självbetjänande, så här är ett sätt att gå vidare:

 • Du kan registrera dig gratis för att få en känsla för hur det fungerar.
 • Den kostnadsfria provperioden inkluderar en provbedömning (Java/JavaScript) som du hittar i din instrumentpanel när du registrerar dig. Du kan använda den för att granska kvaliteten på frågorna och kandidaternas upplevelse av ett konversationstest på Adaface.
 • För att granska kvaliteten på frågorna kan du också granska våra offentliga frågor för 50+ färdigheter här.
 • När du är övertygad om att du vill testa det med riktiga bedömningar och kandidater kan du välja en plan enligt dina krav.

Jag flyttade precis till en betald plan. Hur kan jag begära en anpassad bedömning?

Här är en snabbguide om hur man begär en anpassad bedömning på Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prova det mest kandidatvänliga utvärderingsverktyget idag.
g2 badges
Ready to use the Adaface Penetrationstesttest?
Ready to use the Adaface Penetrationstesttest?
ada
Ada
● Online
✖️