Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

Oracle WebCenter online -test utvärderar en kandidats kunskap och färdigheter i Oracle's WebCenter -svit av produkter. Det täcker olika komponenter som WebCenter -innehåll, WebCenter -portal, WebCenter -webbplatser och WebCenter -interaktion. Testet utvärderar en kandidats förmåga att arbeta med de olika modulerna och funktionerna som erbjuds av Oracle WebCenter -plattformen.

Covered skills:

 • Skapa WebCenter Portal -applikation
 • Navigering
 • Sidhierarki
 • Skriva två portlets
 • Navigering
 • Hantera dina profil/inställningsprofilpreferenser
 • Gå med i en portal
 • Skapa en applikation
 • Visar en sida i en portal
 • Skapa en applikation
 • Layout
 • Sidstil
 • Visa och komma åt tillgängliga portaler

Try practice test
9 reasons why
9 reasons why

Adaface Oracle WebCenter Test is the most accurate way to shortlist Oracle WebCenter -utvecklaresReason #1

Tests for on-the-job skills

The Oracle WebCenter Online Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Skapa WebCenter Portal -applikationer
 • Navigera och visningssidor i en portal
 • Hantera profiler och ställa in profilpreferenser
 • Gå med i portaler
 • Förståelse på sidan
 • Skriva två portlets
 • Anpassa layout och sidstil
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Try practice test
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface kunde vi optimera vår initiala screeningprocess med uppemot 75 %, vilket frigjorde dyrbar tid för både anställande chefer och vårt team för att förvärva talang!


Brandon Lee, Chef för människor, Love, Bonito

Try practice test
Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Oracle WebCenter -test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Oracle WebCenter -test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Visa exempelskort
Try practice test
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the Oracle WebCenter Assessment Test

Why you should use Pre-employment Oracle WebCenter Online Test?

The Oracle WebCenter -test makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Skapa WebCenter Portal -applikationer
 • Skapa och hantera sidor i en portal
 • Navigera inom en portal
 • Visa och komma åt sidor i en portal
 • HANTERINGSSIDA HIERARCHY
 • Skrivportlets
 • Implementera layouter i en portal
 • Hantera navigering i en portal
 • Stylingssidor i en portal
 • Hantera användarprofiler och preferenser

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the Oracle WebCenter Online Test?

 • Skapa WebCenter Portal Application

  Denna färdighet innebär förmågan att skapa en WebCenter -portalapplikation, som innehåller uppgifter som att ställa in nödvändiga konfigurationer, definiera sidmallar och integrera olika komponenter som portlets, sidor, sidor, och navigationsmenyer. Det är viktigt att mäta denna färdighet för att utvärdera en kandidats förmåga att utforma och bygga webbapplikationer med Oracle WebCenter -portal. och sidor i en WebCenter -portalapplikation. Det inkluderar att förstå hur man åtkomst och växlar mellan portaler, navigerar inom en portals sidhierarki och hittar specifika sidor eller portlets. Att bedöma denna färdighet hjälper till att bestämma en kandidats kännedom om navigeringsfunktionerna i Oracle WebCenter -portalen.

 • Att se en sida i en portal

  Denna färdighet innebär förmågan att se och komma åt enskilda sidor inom en WebCenter Portal. Kandidater bör kunna förstå hur man öppnar, stänger och växlar mellan flera sidor, samt förstå den övergripande strukturen och innehållet på en specifik sida. Att utvärdera denna färdighet hjälper till att mäta en kandidats kompetens i att arbeta med sidvisningar och innehåll inom Oracle WebCenter Portal. En WebCenter Portal -applikation. Det handlar om att skapa funktionella och interaktiva komponenter som kan läggas till på olika sidor i portalen. Mätning av denna färdighet hjälper till att utvärdera en kandidats expertis inom portletutveckling med Oracle WebCenter -portal. Ordna portlets, definiera mallar och konfigurera utseendet på sidor. Det handlar om att förstå de olika layoutalternativen och teknikerna som tillhandahålls av Oracle WebCenter Portal. Att bedöma denna färdighet hjälper till att bestämma en kandidats kompetens i att utforma visuellt tilltalande och användarvänliga portalgränssnitt.

 • Sidstil

  Sidstil avser färdigheten att anpassa den visuella stilen och varumärket av en en WebCenter Portal Application. Detta inkluderar uppgifter som att modifiera färgscheman, lägga till logotyper eller banners och tillämpa konsekvent styling över olika sidor och komponenter. Att utvärdera denna färdighet hjälper till att utvärdera en kandidats förmåga att skapa estetiskt tilltalande och sammanhängande portaldesign med Oracle WebCenter -portal. Profiler och ställer in preferenser inom en WebCenter -portalapplikation. Det innehåller uppgifter som att uppdatera personlig information, konfigurera inställningar för anmälan och hantera åtkomstbehörigheter. Att bedöma denna färdighet hjälper till att bestämma en kandidats kännedom om användarhanteringsfunktionerna i Oracle WebCenter Portal. inom en WebCenter -portalapplikation. Det handlar om att förstå hur man bläddrar i portalkatalogen, söker efter specifika portaler och går med eller lämnar portaler. Att utvärdera denna färdighet hjälper till att bestämma en kandidats kunskap om portalupptäckt och åtkomstfunktioner som tillhandahålls av Oracle WebCenter Portal.

 • Att gå med i en portal

  Denna färdighet innebär förmåga att gå med och bli medlem i En specifik portal inom en WebCenter -portalapplikation. Det inkluderar att förstå hur man begär åtkomst, acceptera inbjudningar och interagera med andra medlemmar inom portalen. Att bedöma denna färdighet hjälper till att utvärdera en kandidats kännedom om samarbets- och kommunikationsfunktioner i Oracle WebCenter Portal.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Oracle WebCenter -test to be based on.

  WebCenter Portal Application Creation
  Navigering
  Sidvisning
  Sidhierarki
  Portlet skapande
  Layoutanpassning
  Profilhantering
  Portalförening
  Sidstil
  WebCenter -portalfunktioner
  Samarbetsverktyg
  Dokumenthantering
  Innehållsintegration
  Personalisering
  Säkerhet och åtkomstkontroll
  Uppgiftsflöden
  WebCenter -utrymmen
  WebCenter Services
  WebCenter Analytics
  WebCenter -diskussioner
  WebCenter -dokument
  WebCenter -listor
  WebCenter -länkar
  WebCenter Portlets
  WebCenter -sökning
  WebCenter -taggar
  Webcenter wiki
  WebCenter -mallar
  WebCenter Spaces Customizations
  WebCenter Spaces Aktiviteter
  WebCenter Spaces Chat
  WebCenter Spaces Events
  WebCenter Spaces Bloggar
  WebCenter Spaces Wikis
  WebCenter Spaces Discussions
  WebCenter Spaces Documents
  WebCenter Spaces Taggar
  WebCenter Portal Framework
  Webblogisk server
  Oracle jdeveloper
  ADF -ansikten
  Oracle BPM
  Oracle Soa Suite
  Oracle Web Services Manager
  Oracle Database Integration
  Innehållsserver
  Oracle WebCenter Capture
  Oracle utanför inom teknik
  Oracle Universal Records Management
  Oracle Records
  Oracle Imaging och processhantering
  Oracle Information Rights Management
  Oracle Rich Media
  Oracle WebCenter -webbplatser
  Oracle WebCenter -innehåll
  Oracle WebCenter Content: Records
  Oracle WebCenter Portal Community Interaction
Try practice test

What roles can I use the Oracle WebCenter Online Test for?

 • Oracle WebCenter -utvecklare
 • Oracle WebCenter -administratör
 • Oracle WebCenter -konsult
 • Oracle WebCenter Architect
 • Webbadministratör
 • Innehållschef
 • Portalutvecklare
 • Portaladministratör
 • Affärsanalytiker

How is the Oracle WebCenter Online Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Gå med i en portal
 • Integrera externa tjänster med en portal
 • Anpassa portalkomponenter
 • Hantera säkerhet och behörigheter i en portal
 • Implementera sökfunktionalitet i en portal
 • Optimera prestanda för en portalapplikation
 • Felsökning och felsökningsportalapplikationer
 • Implementera cachemekanismer i en portal
 • Implementera lyhörd design i en portal
 • Migrerande och uppgradering av portalapplikationer
Singapore government logo

De anställande cheferna upplevde att de genom de tekniska frågorna som de ställde under panelintervjuerna kunde berätta vilka kandidater som hade bättre poäng och särskiljde sig med de som inte fick lika bra poäng. Dom är mycket nöjd med kvaliteten på de kandidater som nominerades med Adaface-screeningen.


85%
minskning av screeningstiden

Oracle WebCenter Hiring Test Vanliga frågor

Kan jag kombinera flera färdigheter till en anpassad bedömning?

Ja absolut. Anpassade bedömningar ställs in baserat på din arbetsbeskrivning och kommer att innehålla frågor om alla måste-ha färdigheter du anger.

Har du några anti-cheating eller proctoring-funktioner på plats?

Vi har följande anti-cheating-funktioner på plats:

 • Icke-Googleable-frågor
 • IP -proctoring
 • webbproctoring
 • webbkamera proctoring
 • Detektion av plagiering
 • säker webbläsare

Läs mer om proctoring -funktionerna.

Hur tolkar jag testresultat?

Det främsta att tänka på är att en bedömning är ett eliminationsverktyg, inte ett urvalsverktyg. En kompetensbedömning är optimerad för att hjälpa dig att eliminera kandidater som inte är tekniskt kvalificerade för rollen, den är inte optimerad för att hjälpa dig hitta den bästa kandidaten för rollen. Så det ideala sättet att använda en bedömning är att bestämma en tröskelpoäng (vanligtvis 55%, vi hjälper dig att jämföra) och bjuda in alla kandidater som gör poäng över tröskeln för nästa intervjurundor.

Vilken erfarenhetsnivå kan jag använda detta test för?

Varje AdaFace -bedömning anpassas till din arbetsbeskrivning/ idealisk kandidatperson (våra ämnesexperter kommer att välja rätt frågor för din bedömning från vårt bibliotek med 10000+ frågor). Denna bedömning kan anpassas för alla erfarenhetsnivåer.

Får varje kandidat samma frågor?

Ja, det gör det mycket lättare för dig att jämföra kandidater. Alternativ för MCQ -frågor och ordningen på frågor randomiseras. Vi har anti-cheating/proctoring -funktioner på plats. I vår företagsplan har vi också möjlighet att skapa flera versioner av samma bedömning med frågor om liknande svårighetsnivåer.

Jag är kandidat. Kan jag prova ett träningstest?

Nej. Tyvärr stöder vi inte övningstester just nu. Du kan dock använda våra exempelfrågor för övning.

Vad är kostnaden för att använda detta test?

Du kan kolla in våra prisplaner.

Kan jag få en gratis provperiod?

Plattformen är helt självbetjänande, så här är ett sätt att gå vidare:

 • Du kan registrera dig gratis för att få en känsla för hur det fungerar.
 • Den kostnadsfria provperioden inkluderar en provbedömning (Java/JavaScript) som du hittar i din instrumentpanel när du registrerar dig. Du kan använda den för att granska kvaliteten på frågorna och kandidaternas upplevelse av ett konversationstest på Adaface.
 • För att granska kvaliteten på frågorna kan du också granska våra offentliga frågor för 50+ färdigheter här.
 • När du är övertygad om att du vill testa det med riktiga bedömningar och kandidater kan du välja en plan enligt dina krav.

Jag flyttade precis till en betald plan. Hur kan jag begära en anpassad bedömning?

Här är en snabbguide om hur man begär en anpassad bedömning på Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prova det mest kandidatvänliga utvärderingsverktyget idag.
g2 badges
Ready to use the Adaface Oracle WebCenter -test?
Ready to use the Adaface Oracle WebCenter -test?
ada
Ada
● Online
✖️