Search test library by skills or roles
⌘ K

Node.js online -test

About the test:

The NodeJS Online Test uses scenario-based MCQ questions to evaluate a candidate's ability to use Express.js as web application framework, handle REST API in Node, structure the Node application in modules, use NPM packages, connect to SQL/ Mongo databases and deploy node apps to production. The test uses code-tracing MCQ questions and coding questions to evaluate hands-on JavaScript programming skills.

Covered skills:

 • Node.js Module System
 • Debugging Node.js
 • File System and Command Line Args
 • Asynchronous Node.js and promises
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Node.js online -test is the most accurate way to shortlist Node JS DevelopersReason #1

Tests for on-the-job skills

NodeJS/ JavaScript Online -test är designat och validerat av branschexperter för att hjälpa tekniska rekryterare och anställa chefer att bedöma NodeJS och JavaScript -programmeringsförmågan hos kandidaten. Test skärmar kandidater för följande vanliga nod JS -färdigheter som anställer chefer letar efter:

 • JavaScript Fundamentals (ES6 och OOPS)
 • Asynkron programmering och löften
 • LifeCycle och statuskoder för begäran-svar
 • Bygga webbservrar och API -servrar med Express JS
 • JSON PARSING OCH SERVING
 • Struktur en nodapplikation i moduler
 • Förståelse av nodhändelsesslinga och evenemangsemitter
 • Förståelse av buffertar, bäckar och rör
 • Hantera nodpaket
 • Ansluta till SQL eller Mongo -databas i nod
 • Arbeta med filer och servera statiska filer
 • Anpassade rutter
 • Effektiv användning av gemensamma medelförorer
 • Kunskap om mallmotorer som styret
 • Att bygga, testa och släppa nodappar
 • Fel och undantagshantering
 • Fördjupad förståelse av nodhändelsesslinga

Testet har också kodspårande MCQ-frågor och kodningsfrågor för att utvärdera praktiska JavaScript-programmeringsförmågor.

Reason #2

No trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

Dessa är bara ett litet urval från vårt bibliotek med 10 000+ frågor. De faktiska frågorna om detta Node.js Online Test kommer att vara icke-googleable.

🧐 Question

Medium

Res methods
Solve
            Om ingen av metoderna (res.download, res.end, res.json, res.jsonp, res.redirect, res.render, res.send, res.sendfile, res.sendStatus) kallas från en rutthanterare för att avsluta Begär svarscykel, vad händer med klientförfrågan?
            
            
a) kommer att lämnas hängande på obestämd tid

b) kommer att få ett internt serverfel - 500

c) kommer att få ett otillgängligt fel - 503

d) kommer att lämnas hängande ett tag och begär sedan timeout -fel - 408

Medium

Longest Road
logic
hashmaps
Solve
            A startup company E-Motors is building driverless automated cars. The car contains a sensor that checks the road quality for the next N meters to decide the optimal speed at which the cars should move. We are given recorded data by the sensor in the form of an array, where each element of the array is the rating given to 1 meter of the road in sequence. 

The rating given by the sensor is from 1 to 100, where 100 represents the road with the best condition, and any rating above 60 is optimal. Find the longest stretch of road in meters that is categorized as optimal by the sensor.

The input is an array of "strings" which needs to be converted from string to integer/number inside the function.
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Res methods
3 mins
NodeJS
Solve

Medium

Longest Road
logic
hashmaps
25 mins
Coding
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Res methods
NodeJS
Medium3 mins
Solve
Longest Road
logic
hashmaps
Coding
Medium25 minsSolve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

Brandon

Med AdaFace kunde vi optimera vår första screeningprocess med upp till 75%, vilket frigör dyrbar tid för både anställningschefer och vårt Talent Acquisition -team!


Brandon Lee, Folkchef, Love, Bonito

Reason #5

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Node.js Online Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

Reason #6

Detailed scorecards & comparative results

Reason #7

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Node.js Online Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

Reason #9

Advanced Proctoring


Hur anpassas testet för seniornodutvecklare?

Frågorna för seniornodutvecklare kommer att ha en högre svårighetsnivå och baseras på avancerade ämnen som:

 • session och cookiehantering
 • Använda webbpack
 • Skillnader mellan utvecklings- och produktionsmiljö
 • Effektiv datahantering i minnet
 • WebSockets i nod
 • Designa ett säkert autentiseringssystem i nod
 • Skriva anpassade mellanförorer
 • Anpassad felhantering
 • Scaling Node Process (gafflar)
 • Förbättra serverprestanda med arbetartrådar och kluster
 • Caching Query -begäran om förbättring av hastigheten
 • Enhets- och integrationstester
 • Hantera nodservrar bakom proxyapplikationer
 • Semantisk version och beroendehantering
 • Anpassade NPM -skript
 • API Security (NoSQL Injection, XSS Protection, Rate Limiting)
 • API -dokumentation och distribution
 • Distribution med PM2, NGINX, SSL
 • Använda nginx som en omvänd proxy och lastbalanserare
 • Hantera cors

Dessutom kommer MCQ: s och kodningsfrågan för att utvärdera JavaScript -färdigheter att vara av högre svårighetsnivåer.

What roles can I use the Node.js Online Test for?

 • Node JS Developer
 • Senior Node JS Developer
 • Backend Node Developer
 • Senior Backend Node.JS Developer
 • Express.js Developer

What topics are covered in the Node.js online -test?

JavaScript Fundamentals
Nodejs under huva
ExpressJS Fundamentals
Begära svar
Routing & Controller Methods
Hantera HTTP -förfrågningar
Mellanförare
Npm
Es6
Evenemangsemitter
Bufferta
Bäckar
Rör
Knä
uttrycka
Serverar statiska filer
JSON och XML
Cors
Websockets
Mallmotorer (styr)
Sessionhantering
I minnet cache
Ansluter till databaser (SQL, Mongoose)
Asynkron programmering (async/ väntar)
Löften
Singletoner
Auktorisation och autentisering
Arbetartrådar
Kluster
API -säkerhet
Singapore government logo

Anställningscheferna ansåg att de genom de tekniska frågorna som de ställde under panelintervjuerna kunde berätta vilka kandidater som hade bättre poäng och differentierade med dem som inte gjorde så bra. Dom är mycket nöjd med kvaliteten på kandidater som är kortlistade med AdaFace -screening.


85%
minskning av screeningstiden

Node.js Online Test FAQs

Kan jag använda detta för att utvärdera TypeScript och NodeJS -färdigheter?

Ja. Vi kan anpassa bedömningen för TypeScript Node -utvecklare. Du kan kontrollera vårt Standard TypeScript-test för att få en känsla av vilka frågor som kommer att användas för att utvärdera typskriptfärdigheter. Den slutliga bedömningen kommer att ha MCQ-frågor för att utvärdera typskript, nodejs och kodande frågor för att utvärdera praktiska JavaScript-programmeringsförmågor.

Kan jag kombinera flera färdigheter till en anpassad bedömning?

Ja absolut. Anpassade bedömningar ställs in baserat på din arbetsbeskrivning och kommer att innehålla frågor om alla måste-ha färdigheter du anger.

Har du några anti-cheating eller proctoring-funktioner på plats?

Vi har följande anti-cheating-funktioner på plats:

 • Icke-Googleable-frågor
 • IP -proctoring
 • webbproctoring
 • webbkamera proctoring
 • Detektion av plagiering
 • säker webbläsare

Läs mer om proctoring -funktionerna.

Hur tolkar jag testresultat?

Det främsta att tänka på är att en bedömning är ett eliminationsverktyg, inte ett urvalsverktyg. En kompetensbedömning är optimerad för att hjälpa dig att eliminera kandidater som inte är tekniskt kvalificerade för rollen, den är inte optimerad för att hjälpa dig hitta den bästa kandidaten för rollen. Så det ideala sättet att använda en bedömning är att bestämma en tröskelpoäng (vanligtvis 55%, vi hjälper dig att jämföra) och bjuda in alla kandidater som gör poäng över tröskeln för nästa intervjurundor.

Vilken erfarenhetsnivå kan jag använda detta test för?

Varje AdaFace -bedömning anpassas till din arbetsbeskrivning/ idealisk kandidatperson (våra ämnesexperter kommer att välja rätt frågor för din bedömning från vårt bibliotek med 10000+ frågor). Denna bedömning kan anpassas för alla erfarenhetsnivåer.

Får varje kandidat samma frågor?

Ja, det gör det mycket lättare för dig att jämföra kandidater. Alternativ för MCQ -frågor och ordningen på frågor randomiseras. Vi har anti-cheating/proctoring -funktioner på plats. I vår företagsplan har vi också möjlighet att skapa flera versioner av samma bedömning med frågor om liknande svårighetsnivåer.

Jag är kandidat. Kan jag prova ett träningstest?

Nej. Tyvärr stöder vi inte övningstester just nu. Du kan dock använda våra exempelfrågor för övning.

Vad är kostnaden för att använda detta test?

Du kan kolla in våra prisplaner.

Kan jag få en gratis provperiod?

Plattformen är helt självbetjänande, så här är ett sätt att gå vidare:

 • Du kan registrera dig gratis för att få en känsla för hur det fungerar.
 • Den kostnadsfria provperioden inkluderar en provbedömning (Java/JavaScript) som du hittar i din instrumentpanel när du registrerar dig. Du kan använda den för att granska kvaliteten på frågorna och kandidaternas upplevelse av ett konversationstest på Adaface.
 • För att granska kvaliteten på frågorna kan du också granska våra offentliga frågor för 50+ färdigheter här.
 • När du är övertygad om att du vill testa det med riktiga bedömningar och kandidater kan du välja en plan enligt dina krav.

Jag flyttade precis till en betald plan. Hur kan jag begära en anpassad bedömning?

Här är en snabbguide om hur man begär en anpassad bedömning på Adaface.

Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prova det mest kandidatvänliga utvärderingsverktyget idag.
Ready to use the Adaface Node.js Online Test?
Ready to use the Adaface Node.js Online Test?
chatta med oss
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Villkor Integritet Förtroende

🌎 Välj ditt språk

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️