Search Adaface test library by skills or roles
⌘ K

Node.js online -test

The NodeJS Online Test uses scenario-based MCQ questions to evaluate a candidate's ability to use Express.js as web application framework, handle REST API in Node, structure the Node application in modules, use NPM packages, connect to SQL/ Mongo databases and deploy node apps to production. The test uses code-tracing MCQ questions and coding questions to evaluate hands-on JavaScript programming skills.

Anpassad baserat på:

 • Erfarenhet/ svårighetsnivå
 • Flera färdigheter i 1 bedömning
 • Jobbbeskrivning/ rollkrav

Täckta ämnen:

Node.js Module System
File System and Command Line Args
Debugging Node.js
Asynchronous Node.js and promises
REST APIs and web servers
API Authentication and Security
Testing and releasing Node.js
NPM package system
Node Middlewares
Event Loop and Timers
In-depth express js framework
Se hela listan
Singapore government logo

Anställningscheferna ansåg att de genom de tekniska frågorna som de ställde under panelintervjuerna kunde berätta vilka kandidater som hade bättre poäng och differentierade med dem som inte gjorde så bra. Dom är mycket nöjd med kvaliteten på kandidater som är kortlistade med AdaFace -screening.


Personalchef

Singapore regering

85%
minskning av screeningstiden

Sample Node.js Online Test Questions

Dessa är bara ett litet urval från vårt bibliotek med 10 000+ frågor. De faktiska frågorna om detta Node.js Online Test kommer att vara icke-googleable.

🧐 Fråga🔧 Skicklighet💪 Svårighet⌛ Tid
Async väntar på löften
Vad kommer följande kodutgång?
 image
A: 24 efter 5 sekunder och efter ytterligare 5 sekunder, ytterligare 24 
b: 24 följt av ytterligare 24 omedelbart
c: 24 omedelbart och ytterligare 24 efter 5 sekunder
d: efter 5 sekunder, 24 och 24
e: odefinierad
f: nan
g: Ingen av dessa
Promises Async-Await
JavascriptMedium2 min
Prototyper och omfattning
Vad kommer följande kodutgång?
 image
Prototypes
JavascriptMedium2 min
Resmetoder
Om ingen av metoderna (res.download, res.end, res.json, res.jsonp, res.redirect, res.render, res.send, res.sendfile, res.sendStatus) kallas från en rutthanterare för att avsluta Begär svarscykel, vad händer med klientförfrågan?

a) kommer att lämnas hängande på obestämd tid

b) kommer att få ett internt serverfel - 500

c) kommer att få ett otillgängligt fel - 503

d) kommer att lämnas hängande ett tag och begär sedan timeout -fel - 408
NodejsMedium3 min
Lova beslutsamhet
Vad matar ut följande kod?
 image
Promises Async-Await
JavascriptLätt2 min
Kasta, försök, async
Vad matar följande JS -kod?
 image
Promises Async-Await
JavascriptLätt2 min

How to use the Adaface Node.js Online Test

Börja visa kandidater inom några minuter med Ready-to-go Node.js Online Test

1. Välj det lämpligaste testet för din roll

2. Börja bjuda in kandidater att slutföra bedömningen

3. Få realtidmeddelanden och kortlista de bästa kandidaterna

Anpassa Adaface Node.js Online Test Enligt din arbetsbeskrivning

1. Få en anpassad bedömning från vårt bibliotek med 500+ färdigheter inom 48 timmar

2. Börja bjuda in kandidater att slutföra bedömningen

3. Få realtidmeddelanden och kortlista de bästa kandidaterna

Adaface Node.js Online Test litar på företag över hela världen

amazon
PayPal
Morgan Stanley
Adidas
SG Government
Neilsen
UCLA
Ernst and Young
Microsoft
WeWork
Bosch
Optimum Solutions
SAP
Doubtnut
Deloitte
HCL
FusionCharts
United Nations
Sokrati
Love Bonito
ZiMetrics
MTM

About the Adaface Node.js Assessment Test

Utvärdera NodeJS tekniska och kodningskunskaper med AdaFace -färdighetsbedömningsplattform som drivs av en intelligent chatbot

Ämnen:

JavaScript Fundamentals
Nodejs under huva
ExpressJS Fundamentals
Begära svar
Routing & Controller Methods
Hantera HTTP -förfrågningar
Mellanförare
Npm
Es6
Evenemangsemitter
Bufferta
Bäckar
Rör
Knä
uttrycka
Serverar statiska filer
JSON och XML
Cors
Websockets
Mallmotorer (styr)
Sessionhantering
I minnet cache
Ansluter till databaser (SQL, Mongoose)
Asynkron programmering (async/ väntar)
Löften
Singletoner
Auktorisation och autentisering
Arbetartrådar
Kluster
API -säkerhet

Rekommenderade roller:

Node JS Developer
Senior Node JS Developer
Backend Node Developer
Senior Backend Node.JS Developer
Express.js Developer

Varför ska du använda detta nod online -test?

NodeJS/ JavaScript Online -test är designat och validerat av branschexperter för att hjälpa tekniska rekryterare och anställa chefer att bedöma NodeJS och JavaScript -programmeringsförmågan hos kandidaten. Test skärmar kandidater för följande vanliga nod JS -färdigheter som anställer chefer letar efter:

 • JavaScript Fundamentals (ES6 och OOPS)
 • Asynkron programmering och löften
 • LifeCycle och statuskoder för begäran-svar
 • Bygga webbservrar och API -servrar med Express JS
 • JSON PARSING OCH SERVING
 • Struktur en nodapplikation i moduler
 • Förståelse av nodhändelsesslinga och evenemangsemitter
 • Förståelse av buffertar, bäckar och rör
 • Hantera nodpaket
 • Ansluta till SQL eller Mongo -databas i nod
 • Arbeta med filer och servera statiska filer
 • Anpassade rutter
 • Effektiv användning av gemensamma medelförorer
 • Kunskap om mallmotorer som styret
 • Att bygga, testa och släppa nodappar
 • Fel och undantagshantering
 • Fördjupad förståelse av nodhändelsesslinga

Testet har också kodspårande MCQ-frågor och kodningsfrågor för att utvärdera praktiska JavaScript-programmeringsförmågor.

Hur anpassas testet för seniornodutvecklare?

Frågorna för seniornodutvecklare kommer att ha en högre svårighetsnivå och baseras på avancerade ämnen som:

 • session och cookiehantering
 • Använda webbpack
 • Skillnader mellan utvecklings- och produktionsmiljö
 • Effektiv datahantering i minnet
 • WebSockets i nod
 • Designa ett säkert autentiseringssystem i nod
 • Skriva anpassade mellanförorer
 • Anpassad felhantering
 • Scaling Node Process (gafflar)
 • Förbättra serverprestanda med arbetartrådar och kluster
 • Caching Query -begäran om förbättring av hastigheten
 • Enhets- och integrationstester
 • Hantera nodservrar bakom proxyapplikationer
 • Semantisk version och beroendehantering
 • Anpassade NPM -skript
 • API Security (NoSQL Injection, XSS Protection, Rate Limiting)
 • API -dokumentation och distribution
 • Distribution med PM2, NGINX, SSL
 • Använda nginx som en omvänd proxy och lastbalanserare
 • Hantera cors

Dessutom kommer MCQ: s och kodningsfrågan för att utvärdera JavaScript -färdigheter att vara av högre svårighetsnivåer.

Distribution av testresultat

The actual score distribution will vary based on your candidate pipeline quality, but you should typically expect ~20% of the candidates to do well on Adaface assessments.

Poängfördelningen för våra bedömningar följer den normala kurvan. Detta är en bra teckenstandardiserade tester som SAT och GRE följer normalfördelningen (klockkurva).

Status quo -bedömningar har vanligtvis exakt motsatsen till klockkurvan (för många kandidater närmar sig 0, för många kandidater närmar sig 100 och för få kandidater i mitten). Detta beror vanligtvis på att de fokuserar på teoretiska frågor eller trickfrågor, som är mycket binära i naturen- antingen vet du tricket/ teorin eller så gör du inte.

Hur AdaFace är annorlunda

Behållare samtalsbedömningar återspeglar färdigheter på jobbet och ser en avslutningsgrad på 86% jämfört med ~ 50% för traditionella utvärderingsplattformar.

Gammal

Traditionella tester

Teoretiska frågor/ pussel

Känns som ett test

Utvärderingar i en storlek

😞
Anställa
Veckor/månader

NYTT SÄTT

Adaface -bedömningar

Questions for on-the-job skills

Samtals-

Anpassat
bedömningar

😀️
Anställa
Dagar

Node.js Online Test FAQs

Kan jag använda detta för att utvärdera TypeScript och NodeJS -färdigheter?

Ja. Vi kan anpassa bedömningen för TypeScript Node -utvecklare. Du kan kontrollera vårt Standard TypeScript-test för att få en känsla av vilka frågor som kommer att användas för att utvärdera typskriptfärdigheter. Den slutliga bedömningen kommer att ha MCQ-frågor för att utvärdera typskript, nodejs och kodande frågor för att utvärdera praktiska JavaScript-programmeringsförmågor.

Vad är en anpassad bedömning?

Varje roll är annorlunda och kräver en anpassad bedömning för att identifiera toppkandidater effektivt. AdaFace ämnesexperter förstår dina arbetsbeskrivning/ rollkrav och väljer de mest relevanta frågorna från vårt bibliotek med 10000+ frågor för att skapa en teknisk bedömning som hjälper dig att hitta de kvalificerade kandidaterna i din kandidatpipeline snabbt. Alla anpassade bedömningar inrättas baserat på arbetsbeskrivningen, rollkraven, måste-ha färdigheter, erfarenhetsnivå och lönesortiment inom högst 48 timmar och du får ett e-postmeddelande när det går live.

Kolla in en provbedömning här (inget kreditkort krävs).

Kan jag kombinera flera färdigheter till en anpassad bedömning?

Ja absolut. Anpassade bedömningar ställs in baserat på din arbetsbeskrivning och kommer att innehålla frågor om alla måste-ha färdigheter du anger.

Hur skiljer sig AdaFace från andra utvärderingsverktyg?

Vi tror att status quo -tekniska utvärderingsplattformar inte är ett rättvist sätt för företag att utvärdera ingenjörer eftersom de fokuserar på trickfrågor/ pussel/ nischalgoritmer. Vi började AdaFace för att hjälpa företag att hitta bra ingenjörer genom att bedöma färdigheter på arbetsplatsen som krävs för en roll. Läs mer om Varför vi började AdaFace.

Här är vad som är annorlunda med AdaFace:

-Högkvalitativa frågor som inte är googleable som testar för färdigheter på jobbet i motsats till teoretisk kunskap.

 • En vänlig samtalsbedömning med en chatbot, istället för att skicka ett "test" till en kandidat. Detta innebär en högre färdigställande. AdaFACE-bedömningar (86% kandidatens slutföringsgrad), i motsats till traditionella tester (40-50% kandidatens slutförande)
 • Anpassade bedömningar för 700+ färdigheter på olika erfarenhetsnivåer.

Har du några anti-cheating eller proctoring-funktioner på plats?

Vi har följande anti-cheating-funktioner på plats:

 • webbproctoring
 • webbkamera proctoring
 • Plageirism Detection
 • Icke-Googleable-frågor
 • säker webbläsare

Läs mer om proctoring -funktionerna.

Hur tolkar jag testresultat?

Det främsta att tänka på är att en bedömning är ett eliminationsverktyg, inte ett urvalsverktyg. En kompetensbedömning är optimerad för att hjälpa dig att eliminera kandidater som inte är tekniskt kvalificerade för rollen, den är inte optimerad för att hjälpa dig hitta den bästa kandidaten för rollen. Så det ideala sättet att använda en bedömning är att bestämma en tröskelpoäng (vanligtvis 55%, vi hjälper dig att jämföra) och bjuda in alla kandidater som gör poäng över tröskeln för nästa intervjurundor.

Vilken erfarenhetsnivå kan jag använda detta test för?

Varje AdaFace -bedömning anpassas till din arbetsbeskrivning/ idealisk kandidatperson (våra ämnesexperter kommer att välja rätt frågor för din bedömning från vårt bibliotek med 10000+ frågor). Denna bedömning kan anpassas för alla erfarenhetsnivåer.

Får varje kandidat samma frågor?

Ja, det gör det mycket lättare för dig att jämföra kandidater. Alternativ för MCQ -frågor och ordningen på frågor randomiseras. Vi har anti-cheating/proctoring -funktioner på plats. I vår företagsplan har vi också möjlighet att skapa flera versioner av samma bedömning med frågor om liknande svårighetsnivåer.

Jag är kandidat. Kan jag prova ett träningstest?

Nej. Tyvärr stöder vi inte övningstester just nu. Du kan dock använda våra exempelfrågor för övning.

Vad är kostnaden för att använda detta test?

Du kan kolla in våra prisplaner.

Kan jag få en gratis provperiod?

Plattformen är helt självbetjänande, så här är ett sätt att gå vidare:

 • Du kan registrera dig gratis för att få en känsla för hur det fungerar.
 • Den kostnadsfria provperioden inkluderar en provbedömning (Java/JavaScript) som du hittar i din instrumentpanel när du registrerar dig. Du kan använda den för att granska kvaliteten på frågorna och kandidaternas upplevelse av ett konversationstest på Adaface.
 • För att granska kvaliteten på frågorna kan du också granska våra offentliga frågor för 50+ färdigheter här.
 • När du är övertygad om att du vill testa det med riktiga bedömningar och kandidater kan du välja en plan enligt dina krav.

Jag flyttade precis till en betald plan. Hur kan jag begära en anpassad bedömning?

Här är en snabbguide om hur man begär en anpassad bedömning på Adaface.

Med AdaFace kunde vi optimera vår första screeningprocess med upp till 75%, vilket frigör dyrbar tid för både anställningschefer och vårt Talent Acquisition -team!


Brandon Lee, Folkchef, Love, Bonito

hashtag image heart icon Brandon
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prova det mest kandidatvänliga utvärderingsverktyget idag.
Har några frågor om AdaFace Node.js Online Test?
Har några frågor om AdaFace Node.js Online Test?
chatta med oss ✨
Villkor Integritet Förtroende