Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

Mulesoft Online-testet använder scenariobaserade MCQ: er för att utvärdera en kandidats kännedom om Mulesoft-distribution och hantering, Mulesoft-säkerhetsfunktioner och deras förmåga att integrera Mulesoft med andra system. Testet syftar till att utvärdera en kandidats förmåga att arbeta med Mulesoft effektivt och utforma och utveckla integrationer på företagsnivå som uppfyller affärskraven.

Covered skills:

 • Integrering med Salesforce
 • Mule ESB / SCOPES
 • RAML / APIKIT ROUTER
 • Mulfilter
 • Dataweave
 • Flödesanalysator

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Mulesoft Test is the most accurate way to shortlist Mulesoft utvecklaresReason #1

Tests for on-the-job skills

The Mulesoft Assessment Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Integrera Mulesoft med Salesforce
 • Implementera Mule -filter effektivt
 • Förstå och använda Mule ESB/Scopes
 • Manipulera data med DataWeave
 • Designa och implementera API: er med RAML/APIKIT -router
 • Analysera och optimera mulflöden
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions

Dessa är bara ett litet urval från vårt bibliotek med 10 000+ frågor. De faktiska frågorna om detta Mulesoft Assessment Test kommer att vara icke-googleable.

🧐 Question

Medium

CostPerTrack
DataWeave
Solve
Review the following Mulesoft exhibit:
 image
Which of the given DataWeave expressions will transform the above input to the following XML output?
 image
 image

Easy

True Choices
Flow
Solve
Refer to the following Mulesoft flow:
 image
 image
Notice that all the conditions of Choice router always evaluate to true. What messages are written in the application log when the flow is triggered?

Medium

Scatter Gather Variables
Flow
Solve
Review the following Scatter Gather Mulesoft flow:
 image
 image
After the aggregation, what is the value of the variables?
 image
🧐 Question🔧 Skill

Medium

CostPerTrack
DataWeave

3 mins

Mulesoft
Solve

Easy

True Choices
Flow

2 mins

Mulesoft
Solve

Medium

Scatter Gather Variables
Flow

2 mins

Mulesoft
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
CostPerTrack
DataWeave
Mulesoft
Medium3 mins
Solve
True Choices
Flow
Mulesoft
Easy2 mins
Solve
Scatter Gather Variables
Flow
Mulesoft
Medium2 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface kunde vi optimera vår initiala screeningprocess med uppemot 75 %, vilket frigjorde dyrbar tid för både anställande chefer och vårt team för att förvärva talang!


Brandon Lee, Chef för människor, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Mulesoft Assessment Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Mulesoft Assessment Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Visa exempelskort
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the Mulesoft Online Test

Why you should use Pre-employment Mulesoft Assessment Test?

The Mulesoft Assessment Test makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Integrering med Salesforce
 • Implementera mulfilter
 • Använder Mule ESB / Scopes
 • Arbetar med DataWeave
 • Hantering av RAML / APIKIT -router
 • Analysera flödesbeteende
 • Konfigurera mulanslutningar
 • Skapa Munit -test
 • Hantera Mule Event Processing
 • Optimering av felhantering

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the Mulesoft Assessment Test?

 • Integrering med Salesforce

  Integrering med Salesforce innebär att skapa en anslutning och sömlöst utbyta data mellan Mulesoft och Salesforce -plattformar. Denna färdighet mäts i testet för att bedöma kandidatens förmåga att utnyttja Mulesofts anslutning och utföra integrationer med Salesforce, vilket säkerställer smidig kommunikation och datasynkronisering mellan de två systemen.

 • mulefilter

  mule Filter är en kraftfull komponent i Mulesoft som gör det möjligt för utvecklare att definiera kriterier för filtrering och bearbetning av data inom ett mulflöde. Att utvärdera denna färdighet gör det möjligt för rekryterare att utvärdera kandidatens kunskaper i att skapa effektiva filter för att ruttas och manipulera data baserade på specifika villkor, optimera datatransformation och kontroll.

 • mule ESB/SCOPES

  mule ESB (Enterprise Service Bus) och Scopes spelar en avgörande roll för att kontrollera flödet och beteendet hos meddelanden inom Mulesoft -applikationer. Att utvärdera denna färdighet hjälper rekryterare att mäta kandidatens förmåga att konfigurera olika omfattningar, hantera undantagshantering och orkestrera meddelandebehandling över olika komponenter, vilket säkerställer tillförlitliga och skalbara integrationslösningar. Ett kraftfullt omvandlingsspråk i Mulesoft som underlättar datakartläggning och konvertering mellan olika format. Att bedöma denna färdighet gör det möjligt för rekryterare att mäta kandidatens kunskaper i att skriva Dataweave -uttryck, manipulera och omvandla komplexa datastrukturer och säkerställa korrekt och effektiv dataintegration och manipulation.

 • RAML/APIKIT ROUTER

  RAML (RESTful API Modeling Language) och Apikit Router gör det möjligt för utvecklare att designa och implementera RESTful API: er i Mulesoft. Testning av denna färdighet hjälper rekryterare att utvärdera kandidatens förmåga att utforma API -specifikationer med RAML, generera API -implementering med APIKIT -router och säkerställa att de byggbara och interoperabla API: er bygger på att bygga skalbara och interoperabla API: er. P> Flow Analyzer är ett verktyg i Mulesoft som ger insikter och rekommendationer för att optimera Mule -applikationer. Att bedöma denna färdighet gör det möjligt för rekryterare att mäta kandidatens kunskaper i att använda flödesanalysator för att identifiera flaskhalsar för prestanda, diagnostisera fel och förbättra den totala effektiviteten och tillförlitligheten för Mulesoft -integrationer.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Mulesoft Assessment Test to be based on.

  Salesforce Integration
  Utgående meddelanden
  Klientanslutningar
  Webbservice
  TVÅL
  RESTEN
  Slutpunkter
  Nyttolast
  Meddelandefiltrering
  Mulfilter
  Valrouter
  Undantagshantering
  Felhantering
  Räckvidd
  Flödeskontroll
  Datatransformation
  DataWeave -funktioner
  DataWeave -uttryck
  Muluttrycksspråk
  Ram
  API -design
  API -implementering
  API -ledning
  Apikit router
  Flödesanalys
  Prestationsoptimering
  Felanalys
  Felsökning

What roles can I use the Mulesoft Assessment Test for?

 • Mulesoft utvecklare
 • Mulesoft Integration Developer
 • Mulesoft arkitekt
 • Mulesoft administratör

How is the Mulesoft Assessment Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Designing av mulapplikationsflöden
 • Felsökning av mule -distributioner
 • Utveckla muledataomvandlingar
 • Implementera mule cachingstrategier
 • Säkra mulapplikationer och API: er
 • Övervakning och loggning av mule -applikationer
 • Hantera multransaktionsbehandling
 • Samarbete med AnyPoint Exchange
 • Automatisering av muleprocesser
 • Implementera muleorkestrationsmönster
Singapore government logo

De anställande cheferna upplevde att de genom de tekniska frågorna som de ställde under panelintervjuerna kunde berätta vilka kandidater som hade bättre poäng och särskiljde sig med de som inte fick lika bra poäng. Dom är mycket nöjd med kvaliteten på de kandidater som nominerades med Adaface-screeningen.


85%
minskning av screeningstiden

Mulesoft Hiring Test Vanliga frågor

Kan jag kombinera flera färdigheter till en anpassad bedömning?

Ja absolut. Anpassade bedömningar ställs in baserat på din arbetsbeskrivning och kommer att innehålla frågor om alla måste-ha färdigheter du anger.

Har du några anti-cheating eller proctoring-funktioner på plats?

Vi har följande anti-cheating-funktioner på plats:

 • Icke-Googleable-frågor
 • IP -proctoring
 • webbproctoring
 • webbkamera proctoring
 • Detektion av plagiering
 • säker webbläsare

Läs mer om proctoring -funktionerna.

Hur tolkar jag testresultat?

Det främsta att tänka på är att en bedömning är ett eliminationsverktyg, inte ett urvalsverktyg. En kompetensbedömning är optimerad för att hjälpa dig att eliminera kandidater som inte är tekniskt kvalificerade för rollen, den är inte optimerad för att hjälpa dig hitta den bästa kandidaten för rollen. Så det ideala sättet att använda en bedömning är att bestämma en tröskelpoäng (vanligtvis 55%, vi hjälper dig att jämföra) och bjuda in alla kandidater som gör poäng över tröskeln för nästa intervjurundor.

Vilken erfarenhetsnivå kan jag använda detta test för?

Varje AdaFace -bedömning anpassas till din arbetsbeskrivning/ idealisk kandidatperson (våra ämnesexperter kommer att välja rätt frågor för din bedömning från vårt bibliotek med 10000+ frågor). Denna bedömning kan anpassas för alla erfarenhetsnivåer.

Får varje kandidat samma frågor?

Ja, det gör det mycket lättare för dig att jämföra kandidater. Alternativ för MCQ -frågor och ordningen på frågor randomiseras. Vi har anti-cheating/proctoring -funktioner på plats. I vår företagsplan har vi också möjlighet att skapa flera versioner av samma bedömning med frågor om liknande svårighetsnivåer.

Jag är kandidat. Kan jag prova ett träningstest?

Nej. Tyvärr stöder vi inte övningstester just nu. Du kan dock använda våra exempelfrågor för övning.

Vad är kostnaden för att använda detta test?

Du kan kolla in våra prisplaner.

Kan jag få en gratis provperiod?

Plattformen är helt självbetjänande, så här är ett sätt att gå vidare:

 • Du kan registrera dig gratis för att få en känsla för hur det fungerar.
 • Den kostnadsfria provperioden inkluderar en provbedömning (Java/JavaScript) som du hittar i din instrumentpanel när du registrerar dig. Du kan använda den för att granska kvaliteten på frågorna och kandidaternas upplevelse av ett konversationstest på Adaface.
 • För att granska kvaliteten på frågorna kan du också granska våra offentliga frågor för 50+ färdigheter här.
 • När du är övertygad om att du vill testa det med riktiga bedömningar och kandidater kan du välja en plan enligt dina krav.

Jag flyttade precis till en betald plan. Hur kan jag begära en anpassad bedömning?

Här är en snabbguide om hur man begär en anpassad bedömning på Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prova det mest kandidatvänliga utvärderingsverktyget idag.
g2 badges
Ready to use the Adaface Mulesoft Assessment Test?
Ready to use the Adaface Mulesoft Assessment Test?
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️