Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The Microsoft Dynamics 365 Finance Functional Consultant Online Test uses scenario-based multiple-choice questions to evaluate candidates on their proficiency in various financial management functions using the Dynamics 365 platform. The test assesses candidates' knowledge of topics such as general ledger, accounts payable, accounts receivable, cash and bank management, budgeting, and financial reporting. It also evaluates their ability to design and implement finance solutions using the Dynamics 365 platform.

Covered skills:

 • Samarbete
 • Organisation
 • Uppmärksamhet på detaljer
 • Verbal & skriftlig kommunikation
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Microsoft Dynamics 365 Finance Functional Consultant Test is the most accurate way to shortlist candidatesReason #1

Tests for on-the-job skills

Microsoft Dynamics 365 Finance Functional Consultant Online -test hjälper rekryterare och anställda chefer att identifiera kvalificerade kandidater från en pool av CV och hjälper till att fatta objektiva anställningsbeslut. Det minskar den administrativa omkostnaderna för att intervjua för många kandidater och sparar tid genom att filtrera bort okvalificerade kandidater.

AdaFace Microsoft Dynamics 365 Finansfunktionell konsult Online Testskärmar Kandidater för de typiska färdigheterna Rekryterare letar efter Microsoft Dynamics 365 Finansfunktionella konsultroller:

 • Implementeringsupplevelse med Dynamics AX eller NAV -finansiering
 • Deltagande i kraven på insamling av IT -system för IT -system
 • muntlig och skriftlig kommunikation som är tydlig och kortfattad
 • förmåga att leda individer, grupper och projekt
 • Kunskap om aspekter av företagsledning och strategisk planering
 • Dynamics D365 eller NAV -motsvarande certifiering
 • Kunskap om dynamik 365
 • Tidigare konsultupplevelse
 • Tidigare projektredovisningsupplevelse
 • Förståelse för minst en metodik för mjukvaruutveckling
 • Arbetskunskap om Microsoft -plattformen
 • Förståelse av Microsoft Project

De insikter som genereras från denna bedömning kan användas av rekryterare och anställa chefer för att identifiera de bästa kandidaterna för Microsoft Dynamics 365 Finance Functional Consultant -roller. Anti-cheating-funktioner gör att du kan vara bekväm med att göra bedömningar online. Microsoft Dynamics 365 Finance Functional Consultant Online -test är idealiskt för att hjälpa rekryterare att identifiera vilka kandidater som har färdigheter att göra bra på jobbet.

Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

Dessa är bara ett litet urval från vårt bibliotek med 10 000+ frågor. De faktiska frågorna om detta Microsoft Dynamics 365 Finance Functional Consultant Test kommer att vara icke-googleable.

🧐 Question

Medium

Budget plan 1
Solve
FinoRena Inc. wants to configure a budget plan to accurately portray the projected budget. For each requirement can you help select the appropriate allocation method for data distribution?
 image
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Budget plan 1
2 mins
Dynamics 365 Finance
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Budget plan 1
Dynamics 365 Finance
Medium2 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med AdaFace kunde vi optimera vår första screeningprocess med upp till 75%, vilket frigör dyrbar tid för både anställningschefer och vårt Talent Acquisition Team lika!


Brandon Lee, Folkchef, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Microsoft Dynamics 365 Finance Functional Consultant Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Microsoft Dynamics 365 Finance Functional Consultant Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Om Microsoft Dynamics 365 Finansfunktionella konsultroller

En Dynamics 365 Finance Functional Consultant använder en slutlig, processbaserad strategi för att hantera affärsutmaningar som komplexitetsminskning, mager tillverkning och verksamhetsutmärkelse, processinnovation, strategisk kostnadsminskning, företagsomvandling och snabb tillväxt.

Funktionella konsulter utmanas att förstå och svara på klienternas olika affärsbehov i den privata och offentliga sektorn och arbeta med kunder för att förbättra de interna kapaciteter som krävs för att förbättra drifts- och innovationsprestanda kontinuerligt.

En finansiell funktionell konsult använder kvantitativa analysfärdigheter, kunskap om affärsprocesser och andra metoder och verktyg för att hjälpa kunder att förändra sina företag.

Typisk Microsoft Dynamics 365 Finansfunktionellt konsultansvar inkluderar:

 • Affärsresultat och processdiagnostik och bedömningar
 • Övervaka applikationsdesign och arkitekturelement
 • Hantera process- och funktionella designaktiviteter
 • Utveckla funktionella krav som ska användas som input för applikationsdesign
 • Skapa och testa detaljerade funktionella mönster för komponenter i affärslösningar och prototyper
 • Övervaka applikationsutveckling, testning och distributionsaktiviteter
 • Planera och utföra datakonverteringsuppgifter
 • Var ansvarig för testplanering och genomförande
 • Projekt- och programhantering som visar ledarskap i processen för process, teknik, strategi och implementering av organisatoriska förändringar

What topics are covered in the Microsoft Dynamics 365 Finance Functional Consultant Test?

Samarbete
Uppmärksamhet på detaljer
Organisation
Verbal & skriftlig kommunikation
Analytisk tankesätt
Konceptualisering
Problemlösning
Rapporteringsfärdigheter
Affärsskicklighet
Prioritering
Dynamiksax
NAV -finansiering
Huvudbok
Bankhantering
Kundfordringar
Konton som ska betalas
Anläggningstillgångar
Ledarreporter
Singapore government logo

Anställningscheferna ansåg att de genom de tekniska frågor som de ställde under panelintervjuerna kunde berätta vilka kandidater som hade bättre poäng och differentierade med dem som inte gjorde så bra. Dom är mycket nöjd med kvaliteten på kandidater som är kortlistade med AdaFace -screening.


85%
minskning av screeningstiden

Vanliga frågor

Kan jag kombinera flera färdigheter till en anpassad bedömning?

Ja absolut. Anpassade bedömningar ställs in baserat på din arbetsbeskrivning och kommer att innehålla frågor om alla måste-ha färdigheter du anger.

Har du några anti-cheating eller proctoring-funktioner på plats?

Vi har följande anti-cheating-funktioner på plats:

 • Icke-Googleable-frågor
 • IP -proctoring
 • webbproctoring
 • webbkamera proctoring
 • Detektion av plagiering
 • säker webbläsare

Läs mer om proctoring -funktionerna.

Hur tolkar jag testresultat?

Det främsta att tänka på är att en bedömning är ett eliminationsverktyg, inte ett urvalsverktyg. En kompetensbedömning är optimerad för att hjälpa dig att eliminera kandidater som inte är tekniskt kvalificerade för rollen, den är inte optimerad för att hjälpa dig hitta den bästa kandidaten för rollen. Så det ideala sättet att använda en bedömning är att bestämma en tröskelpoäng (vanligtvis 55%, vi hjälper dig att jämföra) och bjuda in alla kandidater som gör poäng över tröskeln för nästa intervjurundor.

Vilken erfarenhetsnivå kan jag använda detta test för?

Varje AdaFace -bedömning anpassas till din arbetsbeskrivning/ idealisk kandidatperson (våra ämnesexperter kommer att välja rätt frågor för din bedömning från vårt bibliotek med 10000+ frågor). Denna bedömning kan anpassas för alla erfarenhetsnivåer.

Får varje kandidat samma frågor?

Ja, det gör det mycket lättare för dig att jämföra kandidater. Alternativ för MCQ -frågor och ordningen på frågor randomiseras. Vi har anti-cheating/proctoring -funktioner på plats. I vår företagsplan har vi också möjlighet att skapa flera versioner av samma bedömning med frågor om liknande svårighetsnivåer.

Jag är kandidat. Kan jag prova ett träningstest?

Nej. Tyvärr stöder vi inte övningstester just nu. Du kan dock använda våra exempelfrågor för övning.

Vad är kostnaden för att använda detta test?

Du kan kolla in våra prisplaner.

Kan jag få en gratis provperiod?

Plattformen är helt självbetjänande, så här är ett sätt att gå vidare:

 • Du kan registrera dig gratis för att få en känsla för hur det fungerar.
 • Den kostnadsfria provperioden inkluderar en provbedömning (Java/JavaScript) som du hittar i din instrumentpanel när du registrerar dig. Du kan använda den för att granska kvaliteten på frågorna och kandidaternas upplevelse av ett konversationstest på Adaface.
 • För att granska kvaliteten på frågorna kan du också granska våra offentliga frågor för 50+ färdigheter här.
 • När du är övertygad om att du vill testa det med riktiga bedömningar och kandidater kan du välja en plan enligt dina krav.

Jag flyttade precis till en betald plan. Hur kan jag begära en anpassad bedömning?

Här är en snabbguide om hur man begär en anpassad bedömning på Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prova det mest kandidatvänliga utvärderingsverktyget idag.
g2 badges
Ready to use the Adaface Microsoft Dynamics 365 Finance Functional Consultant Test?
Ready to use the Adaface Microsoft Dynamics 365 Finance Functional Consultant Test?
chatta med oss
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Villkor Integritet Förtroende

🌎 Välj ditt språk

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️