Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The logical reasoning test evaluates a candidate's logical reasoning, critical thinking, and aptitude skills using scenario-based, verbal, image-based, puzzle, and sequence questions.

Covered skills:

 • Inductive reasoning
 • Abstract reasoning
 • Diagrammatic reasoning
 • Deductive reasoning
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Logiskt resonemangstest is the most accurate way to shortlist Data AnalystsReason #1

Tests for on-the-job skills

Det logiska resonemangstestet utvecklas av vårt team av ämnesexperter som följer strikta riktlinjer för att säkerställa noggrannhet, rättvisa och tillförlitlighet för att leverera högkvalitativa bedömningar. Vi utnyttjar decennier av forskning och banbrytande prediktiv analys för att skapa logiska resonemangsfrågor som matchar ditt företags rollkrav. De insikter som genereras från denna bedömning kan användas av rekryterare och anställa chefer för att identifiera de bästa kandidaterna för rollen. Anti-cheating-funktioner gör att du kan vara bekväm med att göra bedömningar online. Det logiska resonemangstestet är idealiskt för att hjälpa rekryterare att identifiera vilka kandidater som har färdigheterna att göra bra på jobbet.

Testet innehåller frågor om figurer, definitioner och förhållanden mellan idéer. Kandidaterna utvärderas på hur de nådde en slutsats och varför beslutet är korrekt. Dessa tester kan skilja mellan kandidater som har de logiska resonemangsförmågorna för att göra det bra på jobbet kontra de som inte gör det.

Logiska resonemangstester används för jobb inom olika områden som IT, teknik, medicin, lag, finans, redovisning, marknadsföring, försäljning etc. Organisationer som bedömer de logiska tänkande färdigheter för kandidaterna kan få överhanden över andra företag eftersom dessa färdigheter är viktiga för jobb inom alla områden och kan hjälpa till att förutsäga kandidaternas långsiktiga resultat.

Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

Dessa är bara ett litet urval från vårt bibliotek med 10 000+ frågor. De faktiska frågorna om detta Logical Reasoning Test kommer att vara icke-googleable.

🧐 Question

Medium

Tennis Players
Solve
A tennis coach was trying to put together a team of 4 players for a tennis championship out of 7 players. R, S, T are the male players, and W, X, Y, Z are the female players. Note that all players have equal ability, and the team needs to have atleast 2 male players. While selecting the team we need to keep in mind that all 4 players should be able to play with each other. 
 image
We also need to keep the following restrictions in mind:
- R cannot play with Y
- S cannot play with W
- T cannot play with Z
Which of the following are true:

A: S and Z cannot be in the team together.
B: T and Y cannot be in the team together.
C: T and X cannot be in the team together.

Medium

CID Agent
Coding Decoding
Solve
A code ("EIG AUC REO RAI COG") was sent to the criminal office by a CID agent named Batra. However, four of the five words are fake, with only one containing the information. They also included a clue in the form of a sentence: "If I tell you any character of the code word, you will be able to tell how many vowels there are in the code word." Are you able to figure out what the code word is?
A: RAI 
B: EIG
C: AUC
D: REO
E: COG
F: None

Medium

Positive correlation
Solve
Myra is working on her thesis for which she created a scatter plot of the number of teachers and the number of college graduates for cities in Australia. She noticed a positive correlation. Which of these do you think is the probable explanation for this correlation?
A: Teachers encourage people to go to college, so an increase in the number of teachers leads to an increase in the number of college graduates. 

B: Some college graduates choose teaching as a profession after graduating, so an increase in the number of college graduates also leads to an increase in the number of teachers.

C: There are more college graduates and teachers in higher income cities, so income is a confounding variable here, make it difficult to prove causation between number of teachers and number of college graduates. 

D: Cities with a higher population have more teachers and more college graduates, so the correlation is due to a third variable (population of city).

E: The provided data is insufficient, so it is extremely difficult to establish the reason for the correlation.

F: Most college students choose non-teaching professions after graduating, which explains the correlation. 

G: In Australia, college students are encouraged by their teachers to choose teaching as a profession after graduating.
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Tennis Players
3 mins
Logical Reasoning
Solve

Medium

CID Agent
Coding Decoding
3 mins
Logical Reasoning
Solve

Medium

Positive correlation
2 mins
Logical Reasoning
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Tennis Players
Logical Reasoning
Medium3 mins
Solve
CID Agent
Coding Decoding
Logical Reasoning
Medium3 mins
Solve
Positive correlation
Logical Reasoning
Medium2 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med AdaFace kunde vi optimera vår första screeningprocess med upp till 75%, vilket frigör dyrbar tid för både anställningschefer och vårt Talent Acquisition Team lika!


Brandon Lee, Folkchef, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Logical Reasoning Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Logical Reasoning Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Vad är formatet för det logiska resonemangstestet?

Det vanliga logiska resonemangstestet kommer att ha 10-15 MCQ-frågor och tar 20-30 minuter. Frågorna och testet kan anpassas efter dina krav, för att testa flera färdigheter (som rumsliga resonemang, verbala resonemang, numeriska resonemang osv.) I samma test.

Varför ska du använda logiska resonemangstester?

Logiska resonemang online-test hjälper till att identifiera kandidater som utmärker sig inom vissa områden, till exempel problemlösning, beslutsfattande och kritiskt tänkande. Dessa tester används ofta för att utvärdera kandidater till jobb där logik spelar en avgörande roll.

Rekryterare använder logiska resonemangstester för att samla kvantitativa data om kandidaterna och jämföra resultaten med andra. Ett väl utformat logiskt resonemangstest bör hjälpa arbetsgivare att filtrera bort kandidater som inte uppfyller minimikraven och de som kanske saknar kompetensuppsättningen för att utföra specifika uppgifter effektivt.

Typer av logiska resonemangstester och vilka kompetenser mäter det logiska resonemangstestet?

Det finns fem typer av logiska resonemangstester:

 • ** Induktiva resonemangstester **: I dessa tester kan kandidater uppmanas att identifiera mönstret i en serie diagram, eller kandidater kan uppmanas att förutsäga vad som kan hända om något skulle inträffa.
 • ** Diagrammatiska resonemangstester **: För denna typ av logisk resonemang visar tester ofta en sekvens av diagram, diagram och grafer, tillsammans med en ingång och en förväntad utgång.
 • ** Abstrakt resonemangstester **: Dessa tester är utformade för att bedöma om kandidater kan tänka i sidled. Idén bakom dem är enkel: om kandidater kan se förhållandet mellan två saker, bör de kunna tillämpa samma logik på en annan situation eller hitta bevis som stöder ett argument.
 • ** Deduktiva resonemangstester **: Dessa test bedömer en kandidats förmåga att tillämpa regler i nya situationer.
 • ** Kritiska tänkande tester **: Dessa tester utvärderar kandidaternas resonemang genom att se hur väl de kan analysera argument, göra slutsatser och utvärdera slutsatser.

What roles can I use the Logical Reasoning Test for?

 • Data Analyst
 • Graduates
 • Freshers
 • Managers
 • System Admin
 • Front-office roles

What topics are covered in the Logiskt resonemangstest?

Abstrakt resonemang
Kritiskt tänkande
Schematisk resonemang
Deduktiv resonemang
Induktivt resonemang
Problemlösning
Mönstermatchning
Sittarrangemang
Formkonstruktion
Uttalande och antaganden
Uttalande och slutsatser
Slutledning
Klockor
Kodningskoder
Kritisk väg
Kuber och kuboider
Alfanumerisk serie
Resonemangsanalogier
Konstgjorda språk
Blodrelationer
Kalendrar
Orsak och verkan
Datas tillräcklighet
Bildserier och sekvenser
Pappersvikning
Pussel
Mönsterserier och sekvenser
Beställning och ranking
Beslutsfattande
Deduktiv resonemang/uttalande analys
Tärningar
Anvisningar
Inbäddade bilder
Figurmatris
Input-output
Spegel och vattenbilder
Outn Out Out
Singapore government logo

Anställningscheferna ansåg att de genom de tekniska frågor som de ställde under panelintervjuerna kunde berätta vilka kandidater som hade bättre poäng och differentierade med dem som inte gjorde så bra. Dom är mycket nöjd med kvaliteten på kandidater som är kortlistade med AdaFace -screening.


85%
minskning av screeningstiden

Logical Reasoning Test FAQs

Vad är ett logiskt resonemangstest?

Det logiska resonemangstestet utvärderar kandidaternas förmåga att tänka logiskt, analysera och utarbeta problem utan att bli förvirrad eller stressad - testet mäter en kandidats förmåga att lösa ett problem och förstå varför och hur lösningen fungerar.

Kan jag kombinera flera färdigheter till en anpassad bedömning?

Ja absolut. Anpassade bedömningar ställs in baserat på din arbetsbeskrivning och kommer att innehålla frågor om alla måste-ha färdigheter du anger.

Har du några anti-cheating eller proctoring-funktioner på plats?

Vi har följande anti-cheating-funktioner på plats:

 • Icke-Googleable-frågor
 • IP -proctoring
 • webbproctoring
 • webbkamera proctoring
 • Detektion av plagiering
 • säker webbläsare

Läs mer om proctoring -funktionerna.

Hur tolkar jag testresultat?

Det främsta att tänka på är att en bedömning är ett eliminationsverktyg, inte ett urvalsverktyg. En kompetensbedömning är optimerad för att hjälpa dig att eliminera kandidater som inte är tekniskt kvalificerade för rollen, den är inte optimerad för att hjälpa dig hitta den bästa kandidaten för rollen. Så det ideala sättet att använda en bedömning är att bestämma en tröskelpoäng (vanligtvis 55%, vi hjälper dig att jämföra) och bjuda in alla kandidater som gör poäng över tröskeln för nästa intervjurundor.

Vilken erfarenhetsnivå kan jag använda detta test för?

Varje AdaFace -bedömning anpassas till din arbetsbeskrivning/ idealisk kandidatperson (våra ämnesexperter kommer att välja rätt frågor för din bedömning från vårt bibliotek med 10000+ frågor). Denna bedömning kan anpassas för alla erfarenhetsnivåer.

Får varje kandidat samma frågor?

Ja, det gör det mycket lättare för dig att jämföra kandidater. Alternativ för MCQ -frågor och ordningen på frågor randomiseras. Vi har anti-cheating/proctoring -funktioner på plats. I vår företagsplan har vi också möjlighet att skapa flera versioner av samma bedömning med frågor om liknande svårighetsnivåer.

Jag är kandidat. Kan jag prova ett träningstest?

Nej. Tyvärr stöder vi inte övningstester just nu. Du kan dock använda våra exempelfrågor för övning.

Vad är kostnaden för att använda detta test?

Du kan kolla in våra prisplaner.

Kan jag få en gratis provperiod?

Plattformen är helt självbetjänande, så här är ett sätt att gå vidare:

 • Du kan registrera dig gratis för att få en känsla för hur det fungerar.
 • Den kostnadsfria provperioden inkluderar en provbedömning (Java/JavaScript) som du hittar i din instrumentpanel när du registrerar dig. Du kan använda den för att granska kvaliteten på frågorna och kandidaternas upplevelse av ett konversationstest på Adaface.
 • För att granska kvaliteten på frågorna kan du också granska våra offentliga frågor för 50+ färdigheter här.
 • När du är övertygad om att du vill testa det med riktiga bedömningar och kandidater kan du välja en plan enligt dina krav.

Jag flyttade precis till en betald plan. Hur kan jag begära en anpassad bedömning?

Här är en snabbguide om hur man begär en anpassad bedömning på Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prova det mest kandidatvänliga utvärderingsverktyget idag.
g2 badges
Ready to use the Adaface Logical Reasoning Test?
Ready to use the Adaface Logical Reasoning Test?
chatta med oss
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Villkor Integritet Förtroende

🌎 Välj ditt språk

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️