Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

Linux Online-testet använder scenariobaserade MCQ: er för att utvärdera kandidater om sin kunskap om Linux-operativsystem, inklusive deras kunskaper i att använda Linux-kommandon, filsystem, nätverk, skalskript och Linux-administration. Testet syftar till att utvärdera en kandidats förmåga att arbeta med Linux-operativsystem effektivt och effektivt och utforma och underhålla Linux-baserade system.

Covered skills:

 • Linux kommandorad
 • Processhantering
 • säkerhet
 • Skalskript
 • Filsystemhantering
 • Nätverk
 • Pakethantering

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Linux online -test is the most accurate way to shortlist DevOps EnginesReason #1

Tests for on-the-job skills

The Linux online -test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Möjlighet att effektivt navigera och använda Linux -kommandoraden
 • Kunskaper i att hantera filsystem på Linux
 • Möjlighet att hantera processer effektivt på Linux
 • Förståelse av nätverkskoncept och kommandon i Linux
 • Kunskap om säkerhetsåtgärder och praxis i Linux
 • Kunskaper i pakethantering på Linux
 • Möjlighet att skriva skalskript för automatiseringsuppgifter
 • Förmåga att felsöka och lösa systemproblem på Linux
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions

Dessa är bara ett litet urval från vårt bibliotek med 10 000+ frågor. De faktiska frågorna om detta Linux online -test kommer att vara icke-googleable.

🧐 Question

Medium

Debugging Issues
Environment Variables
Debugging
Solve
You are working on a Linux system and have recently installed a new program named myprogram. The executable is located in /opt/myprogram/bin/. You want to be able to run this program from any directory in your shell without specifying the full path.
You executed the following command:
export PATH="/opt/myprogram/bin"
However, when you try to run the program using myprogram, you get the following error message:
-bash: myprogram: command not found

Which of the following commands can fix this issue and allow you to run the program?
A: export PATH=$PATH:/opt/myprogram/bin/
B: export PATH="/opt/myprogram:$PATH"
C: export PATH="/opt/myprogram/bin:$PATH"
D: ln -s /opt/myprogram/bin/myprogram /usr/local/bin/myprogram

Easy

File Structure and Navigation
Files
Basic Commands
Solve
Consider the following directory structure:
 image
You start at /home/user and execute the following commands:
 image
What will be the resulting directory structure?
 image

Medium

Fork mellow yellow
Solve
How many times will the following code will print "Mellow Yellow"?
 image

Medium

Remote server connection
SSH
Solve
Our software engineering intern, Wu is looking to use port 4545 on localhost to connect to a remote server called woot.bananas.com on port 80. Which command would you recommend for this?
 image

Easy

Commands
Solve
Which of the following unix commands change the case of first three lines of file “classified” from lowercase to uppercase
 image

Easy

Expressions
Solve
What does this shell script output?
 image

Easy

Loops
Solve
What are fourth and sixth lines output by this script:
 image
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Debugging Issues
Environment Variables
Debugging

2 mins

Linux
Solve

Easy

File Structure and Navigation
Files
Basic Commands

2 mins

Linux
Solve

Medium

Fork mellow yellow

2 mins

Linux
Solve

Medium

Remote server connection
SSH

2 mins

Linux
Solve

Easy

Commands

2 mins

Shell Scripting
Solve

Easy

Expressions

2 mins

Shell Scripting
Solve

Easy

Loops

2 mins

Shell Scripting
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Debugging Issues
Environment Variables
Debugging
Linux
Medium2 mins
Solve
File Structure and Navigation
Files
Basic Commands
Linux
Easy2 mins
Solve
Fork mellow yellow
Linux
Medium2 mins
Solve
Remote server connection
SSH
Linux
Medium2 mins
Solve
Commands
Shell Scripting
Easy2 mins
Solve
Expressions
Shell Scripting
Easy2 mins
Solve
Loops
Shell Scripting
Easy2 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface kunde vi optimera vår initiala screeningprocess med uppemot 75 %, vilket frigjorde dyrbar tid för både anställande chefer och vårt team för att förvärva talang!


Brandon Lee, Chef för människor, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Linux online -test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Linux online -test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Visa exempelskort
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the Linux online -test

Why you should use Linux online -test?

The Linux online -test makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Visade kunskaper i Linux -kommandoraden
 • Omfattande erfarenhet av att hantera filsystemet i Linux
 • Djupgående kunskap om processhantering i Linux
 • Stark förståelse för nätverkskoncept i Linux
 • Bevisad expertis i genomförandet av säkerhetsåtgärder i Linux
 • Kunnig i pakethantering i Linux
 • Möjlighet att skriva effektiva skalskript i Linux
 • Fast förståelse av grundläggande Linux -systemadministrationsuppgifter
 • Erfarenhet av felsökning och lösning av Linux-relaterade frågor
 • Bekanta med Linux -systemövervakning och prestandainställning

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the Linux online -test?

 • Filsystemhantering

  Filsystemhantering involverar organisation och manipulation av filer och kataloger i ett datorsystem. I samband med Linux inkluderar det att skapa, ta bort, kopiera, flytta och modifiera filer och kataloger, samt ställa in behörigheter och hantera diskanvändning. Denna färdighet mäts i testet för att utvärdera kandidatens kompetens i hantering av filoperationer och effektivt hantera filsystemet i en Linux -miljö.

 • Processhantering

  Processhantering i Linux hänvisar till det Kontroll och övervakning av körprocesser. Det omfattar uppgifter som att starta, stoppa, pausa och prioritera processer samt övervaka deras resursanvändning. Att mäta denna färdighet hjälper till att mäta kandidatens förståelse för hur processer fungerar i Linux och deras förmåga att effektivt hantera och felsöka dem. , ställa in nätverksanslutningar, felsöka nätverksproblem och hantera nätverkstjänster i en Linux -miljö. Denna färdighet mäts för att bedöma kandidatens kunskap och expertis inom nätverkskonfiguration och administration, vilket är avgörande för att upprätthålla anslutning och säkerställa en smidig kommunikation mellan system.

 • Säkerhet

  Säkerhet i Linux omfattar olika olika Åtgärder och praxis som syftar till att skydda systemet från obehörig åtkomst, dataöverträdelser och andra säkerhetshot. Det innehåller uppgifter som användarverifiering, auktorisation, filbehörigheter, brandväggsinställning och sårbarhetshantering. Att mäta denna färdighet gör det möjligt för rekryterare att utvärdera kandidatens förståelse av Linux -säkerhetsprinciper och deras förmåga att implementera säkra konfigurationer.

 • Package Management

  Package Management innebär installation, uppdatering och borttagning av programvara paket i ett Linux -system. Det inkluderar att använda paketchefer som APT eller YUM för att söka efter och installera programvara från förvar, samt lösa beroenden och hantera programvaruversioner. Denna färdighet mäts i testet för att bedöma kandidatens kännedom om pakethanteringsverktyg och deras förmåga att effektivt hantera mjukvaruinstallationer och uppdateringar.

 • Shell Scripting

  Shell Scripting hänvisar till att skriva skript eller Program på skalspråk som BASH för att automatisera repetitiva uppgifter, utföra systemkonfigurationer och skapa komplexa arbetsflöden. Det handlar om att använda kontrollstrukturer, variabler, slingor och funktioner för att utföra kommandon och manipulera data. Att mäta denna färdighet hjälper till att utvärdera kandidatens förmåga att skriva effektiva och underhållbara skalskript, som är viktiga för att automatisera uppgifter och optimera Linux -systemadministration.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Linux online -test to be based on.

  Grundläggande Linux -kommandon
  Filbehörigheter
  Hanteringskataloger
  Hantera filer i Linux
  Skalmiljövariabler
  Linux -processer och jobbkontroll
  Nätverkskonfiguration i Linux
  Brandväggar och säkerhet i Linux
  Paketinstallation och hantering
  Linux användaradministration
  Grunderna
  Vanliga uttryck
  Textbehandling i Linux
  Processövervakning och hantering
  Socketprogrammering i Linux
  Systemloggar och felsökning
  Säkerhetskopiering och återställning
  Enhetshantering i Linux
  Systemtjänster och demoner
  Linux Boot Process och Runlevels
  Linux lagringshantering
  Skivpartition
  Raid och lvm
  Kärnmoduler och förare
  Fjärradministration
  SSH- och SSH -nycklar
  Linux -filsystem
  Strömma omdirigering och rörledningar
  Miljövariabler och skript
  Hantera cron -jobb
  Paketförvar och uppdateringar
  Skapa och hantera användare och grupper
  Processplanering
  Nätverksprotokoll och tjänster
  Felsökning av nätverk
  Säkra nätverksanslutningar
  Autentisering och auktorisation
  Nätverksfilsystem
  Hantera nätverksgränssnitt
  Skapa och hantera filsystem
  Filsystembehörigheter och ägande
  Filsystemets underhåll och reparation
  Arkivering och komprimering av filer
  Systemresursövervakning
  Systemprestandaoptimering
  Hantera delade bibliotek
  Linux -systeminitiering
  Systemd Service Management
  Kärnkonfiguration och inställning
  Basskript
  Skriptstyrningstrukturer
  Skriptfunktioner
  Felsökningskript
  Skript för bästa praxis
  Felhantering i skalskript

What roles can I use the Linux online -test for?

 • DevOps Engine
 • Linux -systemadministratör
 • Nätverksadministratör
 • Säkerhetsanalytiker
 • Systemingenjör

How is the Linux online -test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Kunskap om automatiseringsverktyg och tekniker i Linux
 • Kunskaper i att hantera användarkonton och behörigheter i Linux
 • Djup förståelse av Linux -kärnor och systeminteraler
 • Erfarenhet av att konfigurera och hantera Linux -servrar
 • Möjlighet att optimera och säkra Linux-baserade webbapplikationer
 • Kunskap om Linux -nätverksprotokoll och tjänster
 • Kunskaper i att implementera och hantera Linux -brandväggar
 • Stark förståelse av Linux Virtualization Technologies
 • Erfarenhet av att distribuera och hantera Linux-system för företagsklass
 • Kunskap om containeriseringsteknologier i Linux
Singapore government logo

De rekryterande cheferna upplevde att de genom de tekniska frågorna som de ställde under panelintervjuerna kunde berätta vilka kandidater som hade bättre poäng och särskiljde sig med de som inte fick lika bra poäng. Dom är mycket nöjd med kvaliteten på kandidater som nominerades med Adaface-screeningen.


85%
minskning av screeningstiden

Linux online -test Vanliga frågor

Kan jag kombinera flera färdigheter till en anpassad bedömning?

Ja absolut. Anpassade bedömningar ställs in baserat på din arbetsbeskrivning och kommer att innehålla frågor om alla måste-ha färdigheter du anger.

Har du några anti-cheating eller proctoring-funktioner på plats?

Vi har följande anti-cheating-funktioner på plats:

 • Icke-Googleable-frågor
 • IP -proctoring
 • webbproctoring
 • webbkamera proctoring
 • Detektion av plagiering
 • säker webbläsare

Läs mer om proctoring -funktionerna.

Hur tolkar jag testresultat?

Det främsta att tänka på är att en bedömning är ett eliminationsverktyg, inte ett urvalsverktyg. En kompetensbedömning är optimerad för att hjälpa dig att eliminera kandidater som inte är tekniskt kvalificerade för rollen, den är inte optimerad för att hjälpa dig hitta den bästa kandidaten för rollen. Så det ideala sättet att använda en bedömning är att bestämma en tröskelpoäng (vanligtvis 55%, vi hjälper dig att jämföra) och bjuda in alla kandidater som gör poäng över tröskeln för nästa intervjurundor.

Vilken erfarenhetsnivå kan jag använda detta test för?

Varje AdaFace -bedömning anpassas till din arbetsbeskrivning/ idealisk kandidatperson (våra ämnesexperter kommer att välja rätt frågor för din bedömning från vårt bibliotek med 10000+ frågor). Denna bedömning kan anpassas för alla erfarenhetsnivåer.

Får varje kandidat samma frågor?

Ja, det gör det mycket lättare för dig att jämföra kandidater. Alternativ för MCQ -frågor och ordningen på frågor randomiseras. Vi har anti-cheating/proctoring -funktioner på plats. I vår företagsplan har vi också möjlighet att skapa flera versioner av samma bedömning med frågor om liknande svårighetsnivåer.

Jag är kandidat. Kan jag prova ett träningstest?

Nej. Tyvärr stöder vi inte övningstester just nu. Du kan dock använda våra exempelfrågor för övning.

Vad är kostnaden för att använda detta test?

Du kan kolla in våra prisplaner.

Kan jag få en gratis provperiod?

Plattformen är helt självbetjänande, så här är ett sätt att gå vidare:

 • Du kan registrera dig gratis för att få en känsla för hur det fungerar.
 • Den kostnadsfria provperioden inkluderar en provbedömning (Java/JavaScript) som du hittar i din instrumentpanel när du registrerar dig. Du kan använda den för att granska kvaliteten på frågorna och kandidaternas upplevelse av ett konversationstest på Adaface.
 • För att granska kvaliteten på frågorna kan du också granska våra offentliga frågor för 50+ färdigheter här.
 • När du är övertygad om att du vill testa det med riktiga bedömningar och kandidater kan du välja en plan enligt dina krav.

Jag flyttade precis till en betald plan. Hur kan jag begära en anpassad bedömning?

Här är en snabbguide om hur man begär en anpassad bedömning på Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prova det mest kandidatvänliga utvärderingsverktyget idag.
g2 badges
Ready to use the Adaface Linux online -test?
Ready to use the Adaface Linux online -test?
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️