Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The IBM TRIRIGA Test is preferred by recruiters to assess on-the-job skills of candidates before an interview. It reduces technical screening time by 80% by enabling employers to identify qualified candidates.


Try practice test
9 reasons why
9 reasons why

Adaface IBM TRIRIGA Test is the most accurate way to shortlist Tririga expertsReason #1

Tests for on-the-job skills

The IBM TRIRIGA Online Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Möjlighet att konfigurera IBM Tiriga -programvara
 • Förståelse av Tiriga -applikationsmoduler och funktionaliteter
 • Möjlighet att skapa och hantera arbetsflöden i Tiriga
 • Kunskaper i TRIRIGA Datahantering
 • Kunskap om Tiriga Reporting and Analytics
 • Erfarenhet av Tiriga -integration med andra system
 • Förståelse för Tiriga -säkerhet och åtkomstkontroll
 • Möjlighet att felsöka och lösa Tiriga -applikationsproblem
 • Kunskap om TRIRIGA -databashantering
 • Kunskaper i Tiriga -användare och gruppadministration
 • Erfarenhet av Tiriga Space and Move Management
 • Förståelse av Tiriga Lease and Contract Administration
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Try practice test
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface kunde vi optimera vår initiala screeningprocess med uppemot 75 %, vilket frigjorde dyrbar tid för både anställande chefer och vårt team för att förvärva talang!


Brandon Lee, Chef för människor, Love, Bonito

Try practice test
Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment IBM TRIRIGA TEST in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the IBM TRIRIGA TEST from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Visa exempelskort
Try practice test
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the IBM TRIRIGA Assessment Test

Why you should use Pre-employment IBM TRIRIGA Online Test?

The IBM TRIRIGA TEST makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Konfigurera och anpassa IBM Tiriga -moduler
 • Skapa och hantera arbetsflöden i IBM Tiriga
 • Utveckla och utföra SQL -frågor i IBM Tiriga
 • Integrera IBM Tiriga med andra system
 • Implementera datamigreringsstrategier i IBM Tiriga
 • Felsökning och lösning av problem i IBM Tiriga
 • Designa och implementera säkerhetsmodeller i IBM Tiriga
 • Implementera automatisering och skript i IBM Tiriga
 • Optimering av prestanda och skalbarhet i IBM Tiriga
 • Tillhandahålla teknisk vägledning och stöd för IBM Tiriga

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the IBM TRIRIGA Online Test?

 • IBM TRIRIGA

  IBM TRIRIGA är en omfattande svit med fastighets- och anläggningshanteringsprogramvara, vilket ger organisationer en centraliserad plattform för att hantera sina fysiska tillgångar, hyresavtal, rymdutnyttjande, underhåll och mer. Denna färdighet mäts i testet för att bedöma en kandidats kännedom om att använda IBM Tiriga och deras förmåga att effektivt navigera och använda dess olika moduler och funktioner.

 • online -test

  Ett online -test hänvisar till till en bedömning som utförs via internet, vanligtvis via en webbaserad plattform. Genom att inkludera denna färdighet i testet kan rekryterare utvärdera en kandidats förmåga att använda online -utvärderingsverktyg, följa instruktionerna och slutföra testet inom en given tidsram. Denna färdighet är viktig eftersom många arbetsgivare nu förlitar sig på online -utvärderingar för effektiv och avlägsen utvärdering av kandidater.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for IBM TRIRIGA TEST to be based on.

  Tririga installation
  Tiriga Application Designer
  Tririga arbetsflödesbyggare
  TRIRIGA DATA IMPORT
  Tiriga Report Designer
  Tiriga Integration Framework
  Tririga säkerhetsmodell
  Tiriga Application Support
  Tririga databasadministration
  Tiriga användaradministration
  Tiriga Space Management
  Tiriga Move Management
  Tiriga Lease Administration
  TRIRIGA CONTRACT ADMINISTRATION
  TRIRIGA RECORD Behörighet
  Tiriga Record Revision
  Tiriga arbetsflödesåtgärder
  TRIRIGA DATA export
  TRIRIGA -rapportfilter
  Tiriga -integrationskartläggning
  Tririga säkerhetsroller
  TRIRIGA ANVÄNDNING Felsökning
  TRIRIGA DATABASE PRESTANDE TUNING
  Tiriga användaråtkomstnivåer
  Tiriga Space Reservation
  Tiriga flyttförfrågningar
  TRIRIGA LEASE RENEWALS
  TRIRIGA KONTRAKTFÖRING
Try practice test

What roles can I use the IBM TRIRIGA Online Test for?

 • Tririga expert
 • Tririga funktionell konsult

How is the IBM TRIRIGA Online Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Utveckla rapporter och analyser i IBM Tiriga
 • Konfigurera och hantera IBM TRIRIGA -användargränssnitt
 • Tillämpa bästa metoder för IBM TRIRIGA -implementering
 • Att följa IBM Tiriga -utvecklingsstandarder
 • Förståelse och efter IBM Tiriga -dokumentation
 • Samarbeta med tvärfunktionella team om IBM Tiriga-projekt
 • Ledande och mentor för juniorutvecklare i IBM Tiriga
 • Granska och förbättra IBM Tiriga Codebase
 • Bidrar till arkitektoniska beslut i IBM Tiriga
 • Utföra kodrecensioner och säkerställa kodkvalitet i IBM Tiriga
Singapore government logo

De rekryterande cheferna upplevde att de genom de tekniska frågorna som de ställde under panelintervjuerna kunde berätta vilka kandidater som hade bättre poäng och särskiljde sig med de som inte fick lika bra poäng. Dom är mycket nöjd med kvaliteten på de kandidater som nominerades med Adaface-screeningen.


85%
minskning av screeningstiden

IBM TRIRIGA Hiring Test Vanliga frågor

Kan jag kombinera flera färdigheter till en anpassad bedömning?

Ja absolut. Anpassade bedömningar ställs in baserat på din arbetsbeskrivning och kommer att innehålla frågor om alla måste-ha färdigheter du anger.

Har du några anti-cheating eller proctoring-funktioner på plats?

Vi har följande anti-cheating-funktioner på plats:

 • Icke-Googleable-frågor
 • IP -proctoring
 • webbproctoring
 • webbkamera proctoring
 • Detektion av plagiering
 • säker webbläsare

Läs mer om proctoring -funktionerna.

Hur tolkar jag testresultat?

Det främsta att tänka på är att en bedömning är ett eliminationsverktyg, inte ett urvalsverktyg. En kompetensbedömning är optimerad för att hjälpa dig att eliminera kandidater som inte är tekniskt kvalificerade för rollen, den är inte optimerad för att hjälpa dig hitta den bästa kandidaten för rollen. Så det ideala sättet att använda en bedömning är att bestämma en tröskelpoäng (vanligtvis 55%, vi hjälper dig att jämföra) och bjuda in alla kandidater som gör poäng över tröskeln för nästa intervjurundor.

Vilken erfarenhetsnivå kan jag använda detta test för?

Varje AdaFace -bedömning anpassas till din arbetsbeskrivning/ idealisk kandidatperson (våra ämnesexperter kommer att välja rätt frågor för din bedömning från vårt bibliotek med 10000+ frågor). Denna bedömning kan anpassas för alla erfarenhetsnivåer.

Får varje kandidat samma frågor?

Ja, det gör det mycket lättare för dig att jämföra kandidater. Alternativ för MCQ -frågor och ordningen på frågor randomiseras. Vi har anti-cheating/proctoring -funktioner på plats. I vår företagsplan har vi också möjlighet att skapa flera versioner av samma bedömning med frågor om liknande svårighetsnivåer.

Jag är kandidat. Kan jag prova ett träningstest?

Nej. Tyvärr stöder vi inte övningstester just nu. Du kan dock använda våra exempelfrågor för övning.

Vad är kostnaden för att använda detta test?

Du kan kolla in våra prisplaner.

Kan jag få en gratis provperiod?

Plattformen är helt självbetjänande, så här är ett sätt att gå vidare:

 • Du kan registrera dig gratis för att få en känsla för hur det fungerar.
 • Den kostnadsfria provperioden inkluderar en provbedömning (Java/JavaScript) som du hittar i din instrumentpanel när du registrerar dig. Du kan använda den för att granska kvaliteten på frågorna och kandidaternas upplevelse av ett konversationstest på Adaface.
 • För att granska kvaliteten på frågorna kan du också granska våra offentliga frågor för 50+ färdigheter här.
 • När du är övertygad om att du vill testa det med riktiga bedömningar och kandidater kan du välja en plan enligt dina krav.

Jag flyttade precis till en betald plan. Hur kan jag begära en anpassad bedömning?

Här är en snabbguide om hur man begär en anpassad bedömning på Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prova det mest kandidatvänliga utvärderingsverktyget idag.
g2 badges
Ready to use the Adaface IBM TRIRIGA TEST?
Ready to use the Adaface IBM TRIRIGA TEST?
ada
Ada
● Online
✖️